คอร์ดเพลง หมาบางตัว – ตูน อยากร้อง ft. บาว The Tig

  
Text   

คอร์ดเพลง : หมาบางตัว ตูน อยากร้อง

คอร์ดเพลง หมาบางตัว - ตูน อยากร้อง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ตูน อยากร้อง : หมาบางตัว


INTRO | G | Em | C Bm | Am Bm C D |

 
คาดไม่
G 
ถึงว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี้
 
เข้าใจผิดมา
Em 
นานว่าฉันรู้จักเธออย่างดี
 
แต่สิ่งที่
C 
รู้ที่ได้รับรู้ 
 
คือสิ่งที่เ
D 
ธออยากให้ฉันรู้

 
เหมือนเห
G 
รียญที่ได้ดูเพียงด้านเดียว
 
คำว่า
Em 
รักของเธอแค่เสี้ยวใจ
 
ส่วนที่เห
C 
ลือแบ่งไปไห้ใคร 
 
ไม่ใช่
D 
ฉัน

 
เอา
Em 
คำว่าแฟนสวมแ
D 
ทนปลอกคอ
 
เอาคำว่า
C 
รักแทนโซ่ผูกมั
G 
ดกัน
Em 
แกล้งทำเป็นว่าเ
D 
ธอรักฉัน
 
รอ
C 
ไห้ถึงวันฉันเผลอ 
 
เธอก็นอ
D 
กใจ

 
เคยคิดว่าเธอซื่อสั
G 
ตย์กว่าหมาบางตัว
 
จะไม่แว้ง
Em 
กัดเจ้าของตัวเอง
 
แต่บทเ
C 
รียนที่ฉันได้เจอวันนี้
D 
รู้ทันทีไม่ควรไว้ใจ

 
G 
มาบางตัวยังดีกว่านี้
 
เกิดเป็น
Em 
คนทั้งทีไม่มียางอาย
 
แค่รักเ
C 
ดียวใจเดียวยัง
Bm 
ทำไม่ได้
 
ก็ไม่
Am 
ควรมีลมหาย
D 
ใจ 
 
อยู่ให้อายห
G 
มา

INSTRU | Em D | C G | Am C | D | D |

 
เอา
Em 
คำว่าแฟนสวมแ
D 
ทนปลอกคอ
 
เอาคำว่า
C 
รักแทนโซ่ผูกมั
G 
ดกัน
Em 
แกล้งทำเป็นว่าเ
D 
ธอรักฉัน
 
รอ
C 
ไห้ถึงวันฉันเผลอ 
 
เธอก็นอ
D 
กใจ

 
เคยคิดว่าเธอซื่อสั
G 
ตย์กว่าหมาบางตัว
 
จะไม่แว้ง
Em 
กัดเจ้าของตัวเอง
 
แต่บทเ
C 
รียนที่ฉันได้เจอวันนี้
D 
รู้ทันทีไม่ควรไว้ใจ

 
G 
มาบางตัวยังดีกว่านี้
 
เกิดเป็น
Em 
คนทั้งทีไม่มียางอาย
 
แค่รักเ
C 
ดียวใจเดียวยัง
Bm 
ทำไม่ได้
 
ก็ไม่
Am 
ควรมีลมหาย
D 
ใจ 
 
อยู่ให้อายห
G 
มา

 
ถ้า
Em 
รู้อย่างนี้ก็ควรเ
D 
อาหัวใจ
 
คลุกข้
C 
าวให้หมามันกิ
G 
นดีกว่า
 
คงไม่เ
Am 
สียใจ 
 
คงไม่
C 
มีน้ำตาแบบ
D 
นี้..โฮ..

 
เคยคิดว่าเธอซื่อสั
G 
ตย์กว่าหมาบางตัว
 
จะไม่แว้ง
Em 
กัดเจ้าของตัวเอง
 
แต่บทเ
C 
รียนที่ฉันได้เจอวันนี้
 
รู้ทั
D 
นทีไม่ควรไว้ใจ

 
G 
มาบางตัวยังดีกว่านี้
 
เกิดเป็น
Em 
คนทั้งทีไม่มียางอาย
 
แค่รักเ
C 
ดียวใจเดียวยัง
Bm 
ทำไม่ได้
 
ก็ไม่
Am 
ควรมีลมหาย
D 
ใจ 
 
อยู่ให้อายห
G 
มา

 
ก็ไม่
Am 
ควรมีลมหาย
D 
ใจ 
 
อยู่ให้อายห
G 
มา

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


คาดไม่ถึงว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี้
เข้าใจผิดมานานว่าฉันรู้จักเธออย่างดี
แต่สิ่งที่รู้ที่ได้รับรู้ คือสิ่งที่เธออยากให้ฉันรู้

เหมือนเหรียญที่ได้ดูเพียงด้านเดียว
คำว่ารักของเธอแค่เสี้ยวใจ
ส่วนที่เหลือแบ่งไปไห้ใคร ไม่ใช่ฉัน

เอาคำว่าแฟนสวมแทนปลอกคอ
เอาคำว่ารักแทนโซ่ผูกมัดกัน
แกล้งทำเป็นว่าเธอรักฉัน
รอไห้ถึงวันฉันเผลอ เธอก็นอกใจ

เคยคิดว่าเธอซื่อสัตย์กว่าหมาบางตัว
จะไม่แว้งกัดเจ้าของตัวเอง
แต่บทเรียนที่ฉันได้เจอวันนี้
รู้ทันทีไม่ควรไว้ใจ

หมาบางตัวยังดีกว่านี้
เกิดเป็นคนทั้งทีไม่มียางอาย
แค่รักเดียวใจเดียวยังทำไม่ได้
ก็ไม่ควรมีลมหายใจ อยู่ให้อายหมา

( ดนตรี )

เอาคำว่าแฟนสวมแทนปลอกคอ
เอาคำว่ารักแทนโซ่ผูกมัดกัน
แกล้งทำเป็นว่าเธอรักฉัน
รอไห้ถึงวันฉันเผลอ เธอก็นอกใจ

เคยคิดว่าเธอซื่อสัตย์กว่าหมาบางตัว
จะไม่แว้งกัดเจ้าของตัวเอง
แต่บทเรียนที่ฉันได้เจอวันนี้
รู้ทันทีไม่ควรไว้ใจ

หมาบางตัวยังดีกว่านี้
เกิดเป็นคนทั้งทีไม่มียางอาย
แค่รักเดียวใจเดียวยังทำไม่ได้
ก็ไม่ควรมีลมหายใจ อยู่ให้อายหมา

ถ้ารู้อย่างนี้ก็ควรเอาหัวใจ
คลุกข้าวให้หมามันกินดีกว่า
คงไม่เสียใจ คงไม่มีน้ำตาแบบนี้..โฮ..

เคยคิดว่าเธอซื่อสัตย์กว่าหมาบางตัว
จะไม่แว้งกัดเจ้าของตัวเอง
แต่บทเรียนที่ฉันได้เจอวันนี้
รู้ทันทีไม่ควรไว้ใจ

หมาบางตัวยังดีกว่านี้
เกิดเป็นคนทั้งทีไม่มียางอาย
แค่รักเดียวใจเดียวยังทำไม่ได้
ก็ไม่ควรมีลมหายใจ อยู่ให้อายหมา

ก็ไม่ควรมีลมหายใจ อยู่ให้อายหมา

มิวสิควิดีโอเพลง หมาบางตัว ตูน อยากร้อง
เพลง หมาบางตัว (คอร์ด)

คำร้องทำนอง มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง อ๊อด เพทาย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend