คอร์ดเพลง แค่ครั้งไม่นับแฟน – วงโซแมน

  
Text   

คอร์ดเพลง : แค่ครั้งไม่นับแฟน วงโซแมน

คอร์ดเพลง แค่ครั้งไม่นับแฟน - วงโซแมน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วงโซแมน : แค่ครั้งไม่นับแฟน


INTRO | A | G#m | A | E |

 
ไม่ใช่หญ้าเ
A 
ทียมที่เธอจะพาให้ใครมาเ
G#m 
หยียบ
 
ไม่ใช่สแ
A 
ตนที่คอยรองรับร้องขอเศ
E 
ษใจ
 
ไม่ใช่ต้น
A 
ไม้จะฟันแล้วทิ้ง
 
พอเสร็จโบ
G#m 
ยบินจับโยนทิ้งไป 
 
กูมีหั
F#m 
วใจ 
 
 
B 

 
ฉันเป็นแค่เห
A 
ยื่อเธอเป็นดั่งเสือ 
 
เฝ้าคอยกั
G#m 
ดกิน
 
ไม่หึง ไม่
F#m 
หวง 
 
ไม่มีสิทธิ์ทวงอะไรทั้
E 
งนั้น
 
จะต่อดีไ
A 
หมหรือว่าอย่างไรในความสั
G#m 
มพันธ์
 
ก็แล้วแต่เ
F#m 
ธอ 
 
เป็นเ
B 
รื่องของวันพรุ่
E 
งนี้

 
แค่ครั้งยังไม่ต้อง
E 
นับแฟนหรอก 
 
ไม่ต้องหล
G#m 
อกกัน
 
รู้ว่าเธอแค่
C#m 
เหงา 
 
หลอกเย็บแผลใจกันเ
G#m 
ท่านั้น
 
โยนทุกความรู้
A 
สึก 
 
ไม่ต้องใช้เ
G#m 
ปลืองทั้งหั
C#m 
วใจ
 
เช้าแล้วก็ห
F#m 
ายไป 
 
 
B 

 
แค่ครั้งยังไม่ต้อง
E 
นับแฟนหรอก 
 
เขาแค่ห
G#m 
ลอกฟัน
 
เธอคงลืมแต่ฉัน
C#m 
ยังจำ 
 
บอกลาทิ้งกันได้ง่า
G#m 
ยดาย
 
โยนทุกความรู้
A 
สึก 
 
ไม่ต้องใช้
G#m 
เปลืองทั้งหั
C#m 
วใจ
 
ปล่อยให้
F#m 
เขาไป.
B 
.. 
 
แค่ครั้งยังไม่นับแฟน

INSTRU | E | G#m | F#m | B |

 
ให้เรียกที่
A 
พักหรือว่าที่รักก็แล้วแต่
G#m 
เธอ
 
ไม่หึงไม่
F#m 
หวงไม่มีสิทธิ์ทวงอะไร 
 
ทั้
E 
งนั้น
 
จะต่อดีไ
A 
หมหรือว่าอย่างไรในความสั
G#m 
มพันธ์
 
ก็แล้วแ
F#m 
ต่เธอ 
 
เป็นเ
B 
รื่องของวันพรุ่
E 
งนี้

 
แค่ครั้งยังไม่ต้อง
E 
นับแฟนหรอก 
 
ไม่ต้องหล
G#m 
อกกัน
 
รู้ว่าเธอแค่
C#m 
เหงา 
 
หลอกเย็บแผลใจกันเ
G#m 
ท่านั้น
 
โยนทุกความรู้
A 
สึก 
 
ไม่ต้องใช้เ
G#m 
ปลืองทั้งหั
C#m 
วใจ
 
เช้าแล้วก็ห
F#m 
ายไป 
 
 
B 

 
แค่ครั้งยังไม่ต้อง
E 
นับแฟนหรอก 
 
เขาแค่ห
G#m 
ลอกฟัน
 
เธอคงลืมแต่ฉัน
C#m 
ยังจำ 
 
บอกลาทิ้งกันได้ง่า
G#m 
ยดาย
 
โยนทุกความรู้
A 
สึก 
 
ไม่ต้องใช้
G#m 
เปลืองทั้งหั
C#m 
วใจ
 
ปล่อยให้
F#m 
เขาไป.
B 
.. 
 
แค่ครั้งยังไม่นับแฟน

INSTRU | E | G#m | F#m | B |
INSTRU | A | G#m | F#m | B | B |

 
แค่ครั้งยังไม่ต้อง
E 
นับแฟนหรอก 
 
ไม่ต้องหล
G#m 
อกกัน
 
รู้ว่าเธอแค่
C#m 
เหงา 
 
หลอกเย็บแผลใจกันเ
G#m 
ท่านั้น
 
โยนทุกความรู้
A 
สึก 
 
ไม่ต้องใช้เ
G#m 
ปลืองทั้งหั
C#m 
วใจ
 
เช้าแล้วก็ห
F#m 
ายไป 
 
 
B 

 
แค่ครั้งยังไม่ต้อง
E 
นับแฟนหรอก 
 
เขาแค่ห
G#m 
ลอกฟัน
 
เธอคงลืมแต่ฉัน
C#m 
ยังจำ 
 
บอกลาทิ้งกันได้ง่า
G#m 
ยดาย
 
โยนทุกความรู้
A 
สึก 
 
ไม่ต้องใช้
G#m 
เปลืองทั้งหั
C#m 
วใจ
 
ปล่อยให้
F#m 
เขาไป.
B 
.. 
 
แค่ครั้งยังไม่นับแฟน

OUTRO | E | G#m | F#m | B | B |


ไม่ใช่หญ้าเทียมที่เธอจะพาให้ใครมาเหยียบ
ไม่ใช่สแตนที่คอยรองรับร้องขอเศษใจ
ไม่ใช่ต้นไม้จะฟันแล้วทิ้ง
พอเสร็จโบยบินจับโยนทิ้งไป กูมีหัวใจ

ฉันเป็นแค่เหยื่อเธอเป็นดั่งเสือ เฝ้าคอยกัดกิน
ไม่หึง ไม่หวง ไม่มีสิทธิ์ทวงอะไรทั้งนั้น
จะต่อดีไหมหรือว่าอย่างไรในความสัมพันธ์
ก็แล้วแต่เธอ เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้

แค่ครั้งยังไม่ต้องนับแฟนหรอก ไม่ต้องหลอกกัน
รู้ว่าเธอแค่เหงา หลอกเย็บแผลใจกันเท่านั้น
โยนทุกความรู้สึก ไม่ต้องใช้เปลืองทั้งหัวใจ
เช้าแล้วก็หายไป

แค่ครั้งยังไม่ต้องนับแฟนหรอก เขาแค่หลอกฟัน
เธอคงลืมแต่ฉันยังจำ บอกลาทิ้งกันได้ง่ายดาย
โยนทุกความรู้สึก ไม่ต้องใช้เปลืองทั้งหัวใจ
ปล่อยให้เขาไป… แค่ครั้งยังไม่นับแฟน

( ดนตรี )

ให้เรียกที่พักหรือว่าที่รักก็แล้วแต่เธอ
ไม่หึงไม่หวงไม่มีสิทธิ์ทวงอะไร ทั้งนั้น
จะต่อดีไหมหรือว่าอย่างไรในความสัมพันธ์
ก็แล้วแต่เธอ เป็นเรื่องของวันพรุ่งนี้

แค่ครั้งยังไม่ต้องนับแฟนหรอก ไม่ต้องหลอกกัน
รู้ว่าเธอแค่เหงา หลอกเย็บแผลใจกันเท่านั้น
โยนทุกความรู้สึก ไม่ต้องใช้เปลืองทั้งหัวใจ
เช้าแล้วก็หายไป

แค่ครั้งยังไม่ต้องนับแฟนหรอก เขาแค่หลอกฟัน
เธอคงลืมแต่ฉันยังจำ บอกลาทิ้งกันได้ง่ายดาย
โยนทุกความรู้สึก ไม่ต้องใช้เปลืองทั้งหัวใจ
ปล่อยให้เขาไป… แค่ครั้งยังไม่นับแฟน

( ดนตรี )

แค่ครั้งยังไม่ต้องนับแฟนหรอก ไม่ต้องหลอกกัน
รู้ว่าเธอแค่เหงา หลอกเย็บแผลใจกันเท่านั้น
โยนทุกความรู้สึก ไม่ต้องใช้เปลืองทั้งหัวใจ
เช้าแล้วก็หายไป

แค่ครั้งยังไม่ต้องนับแฟนหรอก เขาแค่หลอกฟัน
เธอคงลืมแต่ฉันยังจำ บอกลาทิ้งกันได้ง่ายดาย
โยนทุกความรู้สึก ไม่ต้องใช้เปลืองทั้งหัวใจ
ปล่อยให้เขาไป… แค่ครั้งยังไม่นับแฟน

มิวสิควิดีโอ แค่ครั้งไม่นับแฟน วงโซแมน
เพลง แค่ครั้งไม่นับแฟน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กอล์ฟ โซแมน
เรียบเรียง : วงโซแมน
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend