คอร์ดเพลง ธรรมดาแสนพิเศษ – Anatomy Rabbit

  
Text   

 
ที่เธอเป็นเธ
Cmaj7 
ออย่างนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
ที่เป็นเธ
Am7 
อแบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
เป็นความธร
Bm7 
รมดาที่แสนจะพิเศษ
 
มา
Em7 
กกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..

INSTRU | Cmaj7 | Am7 | Bm7 | Em7 |
INSTRU | Cmaj7 | Am7 | Bm7 | Em7 |

 
 
Cmaj7 
หน้าม้าที่เธอชอบบ่นว่าไม่
Am7 
เท่ากัน
 
 
Bm7 
สำหรับฉันว่ามันดีที่สุด
Em7 
ในใจแล้ว
 
 
Cmaj7 
หางคิ้วของเธอที่เขียนไม่เค
Am7 
ยเท่ากัน
 
 
Bm7 
รู้บ้างไหมว่ามันดีที่สุ
Em7 
ดในใจฉันแล้ว

 
 
Cmaj7 
ไม่ต้องพยายาม
 
ไม่ต้องเปลี่ยนแปล
Am7 
งอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ
 
 
Bm7 
เพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้
Em7 

 
ที่เธอเป็นเธ
Cmaj7 
ออย่างนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
ที่เป็นเธ
Am7 
อแบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
เป็นความธร
Bm7 
รมดาที่แสนจะพิเศษ
 
มา
Em7 
กกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..

 
ที่เธอยิ้
Cmaj7 
มอย่างนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
ที่เธอเป็
Am7 
นแบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
คนที่ฉัน
Bm7 
ต้องการมากมายที่สุด
 
ก็คือเธอ
Em7 
แค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

 
 
Cmaj7 
ดวงดาวใดเล่
Am7 
 
จะงดงามเท่าดวงต
Bm7 
าของเธอ
 
ฉันว่าไม่มี
Em7 
แล้ว

 
 
Cmaj7 
หญิงงามใดเล่
Am7 
 
จะงดงามเท่าดวงใ
Bm7 
จของเธอ
 
ฉันว่าไม่
Em7 
มีแล้ว

 
 
Cmaj7 
ไม่ต้องพยายาม
 
ไม่ต้องเปลี่ยนแปล
Am7 
งอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ
 
 
Bm7 
เพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้
Em7 
 
ที่เธอเป็นเธ
Cmaj7 
ออย่างนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
ที่เป็นเธ
Am7 
อแบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
เป็นความธร
Bm7 
รมดาที่แสนจะพิเศษ
 
มา
Em7 
กกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..
 
ที่เธอยิ้
Cmaj7 
มอย่างนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
ที่เธอเป็
Am7 
นแบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
คนที่ฉัน
Bm7 
ต้องการมากมายที่สุด
 
ก็คือเธอ
Em7 
แค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

instru | Cmaj7 | Gmaj7 | Cmaj7 | Gmaj7 |

 
 
Cmaj7 
แบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว..
 
 
Am7 
แบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว..
 
 
Bm7 
แบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว..  
Em7 
แบบนี้นะ

 
ที่เธอเป็นเธ
Cmaj7 
ออย่างนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
ที่เป็นเธ
Am7 
อแบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
เป็นความธร
Bm7 
รมดาที่แสนจะพิเศษ
 
มา
Em7 
กกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..
 
ที่เธอยิ้
Cmaj7 
มอย่างนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
ที่เธอเป็
Am7 
นแบบนี้นะ 
 
ดีอยู่แล้ว
 
คนที่ฉัน
Bm7 
ต้องการมากมายที่สุด
 
ก็คือเธอ
Em7 
แค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น..

OUTRO | Cmaj7 | Am7 | Bm7 | Em7 |
OUTRO | Cmaj7 | Am7 | Bm7 | Em7 |


ที่เธอเป็นเธjออย่างนี้นะ ดีอยู่แล้ว
ที่เป็นเธอแบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว
เป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ
มากกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..

( ดนตรี )

หน้าม้าที่เธอชอบบ่นว่าไม่เท่ากัน
สำหรับฉันว่ามันดีที่สุดในใจแล้ว
หางคิ้วของเธอที่เขียนไม่เคยเท่ากัน
รู้บ้างไหมว่ามันดีที่สุดในใจฉันแล้ว

ไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ
เพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้ว

ที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะ ดีอยู่แล้ว
ที่เป็นเธอแบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว
เป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ
มากกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..

ที่เธอยิ้มอย่างนี้นะ ดีอยู่แล้ว
ที่เธอเป็นแบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว
คนที่ฉันต้องการมากมายที่สุด
ก็คือเธอแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ดวงดาวใดเล่า
จะงดงามเท่าดวงตาของเธอ
ฉันว่าไม่มีแล้ว

หญิงงามใดเล่า
จะงดงามเท่าดวงใจของเธอ
ฉันว่าไม่มีแล้ว

ไม่ต้องพยายาม
ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายก็ได้หรอกเธอ
เพียงเท่านี้ก็น่ารักดีอยู่แล้ว

ที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะ ดีอยู่แล้ว
ที่เป็นเธอแบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว
เป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ
มากกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..

ที่เธอยิ้มอย่างนี้นะ ดีอยู่แล้ว
ที่เธอเป็นแบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว
คนที่ฉันต้องการมากมายที่สุด
ก็คือเธอแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

( ดนตรี )

แบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว..
แบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว..
แบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว.. แบบนี้นะ

ที่เธอเป็นเธออย่างนี้นะ ดีอยู่แล้ว
ที่เป็นเธอแบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว
เป็นความธรรมดาที่แสนจะพิเศษ
มากกว่าใครใด ๆ ทั้งนั้น..

ที่เธอยิ้มอย่างนี้นะ ดีอยู่แล้ว
ที่เธอเป็นแบบนี้นะ ดีอยู่แล้ว
คนที่ฉันต้องการมากมายที่สุด
ก็คือเธอแค่เพียงผู้เดียวเท่านั้น..

มิวสิควิดีโอ ธรรมดาแสนพิเศษ Anatomy Rabbit

เพลง ธรรมดาแสนพิเศษ (คอร์ด)

เนื้อร้อง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
ทำนอง | สุพัฒน์กิจ ถวิลการ
เรียบร้อง สุพัฒน์กิจ ถวิลการ , ณัตฐพงษ์ สุทธิวงศ์กร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend