คอร์ดเพลง หนึ่งนาทีต่อจากนี้ – วี ไอวี

  
Text   

คอร์ดเพลง : หนึ่งนาทีต่อจากนี้ วี ไอวี

คอร์ดเพลง หนึ่งนาทีต่อจากนี้ - วี ไอวี

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วี ไอวี : หนึ่งนาทีต่อจากนี้


INTRO | C | F | C | G |

C 
กอดให้แน่นยังไงในวันสุดท้
F 
ายก็คงต้องปล่อย
C 
รักให้มากแค่ไหนในวันพรุ่ง
F 
นี้ก็คงต้องจบ
C 
หลับฝันดียังไงในตอนสุดท้
F 
ายก็คงต้องตื่น
Dm 
ยื้อให้มากแค่ไหนก็คงต้อ
G 
งลา

Am 
แม้จะรักมาก
Em 
มายเหลือเกิน
 
แต่ทำ
F 
ไมกันนะทำ
C 
ไม
Am 
เรานั้นเดินไป
Em 
กันไม่ได้
 
และสุดท้
F 
าย 
 
ฉันยังไม่เข้
G 
าใจ

 
ต้องรักแค่ไ
C 
หนให้พอ 
 
จะขอให้เธอไม่ไปไหน
 
แค่
Am 
ไหนที่เธอจะรัก 
 
อยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนหั
F 
วใจ
 
แต่มันก็รู้ดีคงส
G 
าย

 
แค่รักยังไม่
C 
พอ จะขอ จะรั้งให้เธออยู่กับฉัน
 
ที่
Am 
รักถ้าเธอหมดใจ 
 
ใจดวงนี้จะเป็นอย่า
F 
งไร
 
แค่หนึ่งนาทีต่อจา
G 
กนี้ 
 
ทั้งชีวิตนี้ไม่มีควา
C 
มหมาย

C 
พูดว่ารักแค่ไหนในตอนสุดท้
F 
ายต้องพูดคำลา
C 
เจ็บกว่าการบอกลาคือรักเหลือเ
F 
กิน
C 
เดินมาไกลเท่านี้ 
 
ทั้งชีวิต
F 
นี้ฉันยังรักเธอ
Dm 
แม้จะเหลือแค่ฉันแค่เพียงลำ
G 
พัง

Am 
แม้จะรักมาก
Em 
มายเหลือเกิน
 
แต่ทำ
F 
ไมกันนะทำ
C 
ไม
Am 
เรานั้นเดินไป
Em 
กันไม่ได้
 
และสุดท้
F 
าย 
 
ฉันยังไม่เข้
G 
าใจ

INSTRU | Am | Em | F | C | Am | Em | F | G |

 
ต้องรักแค่ไ
C 
หนให้พอ 
 
จะขอให้เธอไม่ไปไหน
 
แค่
Am 
ไหนที่เธอจะรัก 
 
อยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนหั
F 
วใจ
 
แต่มันก็รู้ดีคงส
G 
าย 
 
(คงสายเกิน)

 
แค่รักยังไม่
C 
พอ จะขอ จะรั้งให้เธออยู่กับฉัน
 
ที่
Am 
รัก ถ้าเธอหมดใจ ใจดวงนี้จะเป็นอย่า
F 
งไร
 
แค่หนึ่งนาทีต่อจา
G 
กนี้ 
 
ทั้งชีวิตนี้ไม่มีควา
C 
มหมาย

คอร์ดกีตาร์ในเพลง


กอดให้แน่นยังไงในวันสุดท้ายก็คงต้องปล่อย
รักให้มากแค่ไหนในวันพรุ่งนี้ก็คงต้องจบ
หลับฝันดียังไงในตอนสุดท้ายก็คงต้องตื่น
ยื้อให้มากแค่ไหนก็คงต้องลา

แม้จะรักมากมายเหลือเกิน
แต่ทำไมกันนะทำไม
เรานั้นเดินไปกันไม่ได้
และสุดท้าย ฉันยังไม่เข้าใจ

ต้องรักแค่ไหนให้พอ จะขอให้เธอไม่ไปไหน
แค่ไหนที่เธอจะรัก อยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนหัวใจ
แต่มันก็รู้ดีคงสาย

แค่รักยังไม่พอ จะขอ จะรั้งให้เธออยู่กับฉัน
ที่รักถ้าเธอหมดใจ ใจดวงนี้จะเป็นอย่างไร
แค่หนึ่งนาทีต่อจากนี้ ทั้งชีวิตนี้ไม่มีความหมาย

พูดว่ารักแค่ไหนในตอนสุดท้ายต้องพูดคำลา
เจ็บกว่าการบอกลาคือรักเหลือเกิน
เดินมาไกลเท่านี้ ทั้งชีวิตนี้ฉันยังรักเธอ
แม้จะเหลือแค่ฉันแค่เพียงลำพัง

แม้จะรักมากมายเหลือเกิน
แต่ทำไมกันนะทำไม
เรานั้นเดินไปกันไม่ได้
และสุดท้าย ฉันยังไม่เข้าใจ

( ดนตรี )

ต้องรักแค่ไหนให้พอ จะขอให้เธอไม่ไปไหน
แค่ไหนที่เธอจะรัก อยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนหัวใจ
แต่มันก็รู้ดีคงสาย (คงสายเกิน)

แค่รักยังไม่พอ จะขอ จะรั้งให้เธออยู่กับฉัน
ที่รัก ถ้าเธอหมดใจ ใจดวงนี้จะเป็นอย่างไร
แค่หนึ่งนาทีต่อจากนี้ ทั้งชีวิตนี้ไม่มีความหมาย

มิวสิควิดีโอ หนึ่งนาทีต่อจากนี้ วี ไอวี
เพลง หนึ่งนาทีต่อจากนี้ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : ปิ๊ก ขจรจารุกุล
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend