คอร์ดเพลง พาเธอหนี – วี ไอวี (V-IV)

  
Text   

คอร์ดเพลง : พาเธอหนี วี ไอวี (V-IV)

คอร์ดเพลง พาเธอหนี - วี ไอวี (V-IV)

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single วี ไอวี (V-IV) : พาเธอหนี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง พาเธอหนี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | C D | G | C D |
INTRO | G | C D | G | D |
INTRO | G | C D | G | C D |
INTRO | G | C D | G | D |

 
จะพาเธอ
G 
หนีไปไหนก็ไ
Em 
ปกัน
 
แต่กลัวแม่เธอ
C 
นั้นจะไม่พอ
D 
ใจ
 
ถ้ามันเป็นอย่า
G 
งนี้มันคงต้องบ้
Em 
าตาย
 
รักกับ
Am 
ฉันได้หม้ายค
D 
นดี
 
รับรักฉันเป็นแฟน
 

INSTRU | G | C D | G | D |

Em 
หัวใจดวงนี้มันรู้
Bm 
สึกไม่ค่อยสบาย
C 
เมื่อเจอกับเ
D 
ธอเมื่อไ
G 
หร่ก็ทุกที
Em 
คิดไปเองอย่างนั้น 
 
 
Bm 
คิดไปเองอย่างนี้
 
อยากจะพ
Am 
าเธอหนี 
 
ไปใ
D 
ห้ไกล

 
C 
ลัวคนทางบ้านเธอจะรั
D 
บไม่ได้
 
ถ้าควบถุง
Bm 
ชนพันนั้นฉันเข้
Em 
าใจ
 
ถ้ามีใ
C 
ครมาทำให้เธอเปลี่ยนหัวใจ
 
มันก็เลยคิดไปเองอย่
D 
างนี้ 
 
 
Bm 
 
Am 
 
D 

 
อยากจะพาเธอ
G 
หนีไปให้ไกลไปใ
Em 
ห้ไกล
 
มีแต่เราสอง
C 
คนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่
D 
งเดียว
 
อยากจะพาเธอ
G 
หนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเ
Em 
หลียว
 
เพราะว่าเธอคน
Am 
เดียวที่อยากคิดพาห
D 
นีไป
 
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง
 

INSTRU | G | C D | G | D |

 
Em 
หวนนาฬิกาสร้อย
Bm 
ทอง 
 
ก็เส้นใหญ่
 
ว่ายังห
C 
ม้ายมี
D 
ทีตอ
G 
นนี้
 
ให้บอกแม่
Em 
น้องแล้วกันว่ารักลู
Bm 
กแม่นิ
 
ถ้าแม่ไม่ย
Am 
อมจะพาหนีแล้
D 
วนะ
 
แล้วค่อยให้คนมาเค
G 
ลียร์ 
 
 
D 

INSTRU | Em | Em | Em | Em |
INSTRU | Em | Em | Em | D |
INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | Am | D | D |

 
อยากจะพาเธอ
G 
หนีไปให้ไกลไปใ
Em 
ห้ไกล
 
มีแต่เราสอง
C 
คนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่
D 
งเดียว
 
อยากจะพาเธอ
G 
หนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเ
Em 
หลียว
 
เพราะว่าเธอคน
Am 
เดียวที่อยากคิดพาห
D 
นีไป

 
อยากจะพาเธอ
G 
หนีไปให้ไกลไปใ
Em 
ห้ไกล
 
มีแต่เราสอง
C 
คนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่
D 
งเดียว
 
อยากจะพาเธอ
G 
หนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเ
Em 
หลียว
 
เพราะว่าเธอคน
Am 
เดียวที่อยากคิดพาห
D 
นีไป
 
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง..
 

OUTRO | G | C D | G | C D |
OUTRO | G | C D | G | D | C D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง พาเธอหนี


จะพาเธอหนีไปไหนก็ไปกัน
แต่กลัวแม่เธอนั้นจะไม่พอใจ
ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคงต้องบ้าตาย
รักกับฉันได้หม้ายคนดี
รับรักฉันเป็นแฟน

( ดนตรี )

หัวใจดวงนี้มันรู้สึกไม่ค่อยสบาย
เมื่อเจอกับเธอเมื่อไหร่ก็ทุกที
คิดไปเองอย่างนั้น คิดไปเองอย่างนี้
อยากจะพาเธอหนี ไปให้ไกล

กลัวคนทางบ้านเธอจะรับไม่ได้
ถ้าควบถุงชนพันนั้นฉันเข้าใจ
ถ้ามีใครมาทำให้เธอเปลี่ยนหัวใจ
มันก็เลยคิดไปเองอย่างนี้

อยากจะพาเธอหนีไปให้ไกลไปให้ไกล
มีแต่เราสองคนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่งเดียว
อยากจะพาเธอหนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเหลียว
เพราะว่าเธอคนเดียวที่อยากคิดพาหนีไป
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง

( ดนตรี )

แหวนนาฬิกาสร้อยทอง ก็เส้นใหญ่
ว่ายังหม้ายมีทีตอนนี้
ให้บอกแม่น้องแล้วกันว่ารักลูกแม่นิ
ถ้าแม่ไม่ยอมจะพาหนีแล้วนะ
แล้วค่อยให้คนมาเคลียร์

( ดนตรี )

อยากจะพาเธอหนีไปให้ไกลไปให้ไกล
มีแต่เราสองคนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่งเดียว
อยากจะพาเธอหนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเหลียว
เพราะว่าเธอคนเดียวที่อยากคิดพาหนีไป

อยากจะพาเธอหนีไปให้ไกลไปให้ไกล
มีแต่เราสองคนเธอกับฉันรวมเป็นหนึ่งเดียว
อยากจะพาเธอหนีกลัวแม่เธอจะไม่แลเหลียว
เพราะว่าเธอคนเดียวที่อยากคิดพาหนีไป
ก็เธอตกลงอีไปหม้ายน้อง..


รูปภาพคอร์ด พาเธอหนี – วี ไอวี (V-IV)

คอร์ดเพลง พาเธอหนี - วี ไอวี (V-IV)

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พาเธอหนี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : A2 HOME STUDIO
ติดต่องาน : โทร.081-082-6999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend