คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก – ธีร์ ศรีเกษ

  
Text   

คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ย้อนว่าฮัก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb
INTRO | Bm | D | Bm A | Bm | Bm |

 
สิบ่
Bm 
โทษว่าเจ้าของซั่ว
 
ย้อนฮักนั่
D 
นตั้วเลยยอมให้ไป
 
ยอม
Em 
พลีทั้งตัวทั้
A 
งใจ 
 
ยอ
D 
มให้สุอย่าง
 
แม้วั
Bm 
นนี้สิโดนเหยียบใจ
 
แล้วย่างออ
D 
กไปกับไผกะซาง
 
ฮู้
Em 
โตว่าเจ็บจั
A 
งๆ 
 
แต่ยัง
Bm 
สิฝืน

 
ย้อนว่
G 
าฮักนั่
A 
นตั้วเลยยอ
Bm 
มได้
 
ถึงแม่
G 
นไผ 
 
เขาสิ
A 
มองจั่งใด๋ก
D 
ะซาง
 
มามื้
G 
อนี่ฮู้โต
A 
ดีว่าใจต้อ
Bm 
งพัง
 
แต่สิ
G 
ดันทุรัง 
 
กะ
A 
ย้อนว่าฮัก.. 
 
 
Bm 
คำเดียว

 
ต่อแ
Bm 
ต่นี้มันสิเป็นจังได๋
 
บ่อาจฮู้
D 
ได้ปล่อยไปตามเวลา
 
แต่
Em 
ฮู้อย่างเดียวคื
A 
อว่า 
 
น้ำ
D 
ตาต้องไหล
 
สิ
Bm 
บ่โทษบ่ว่าผู้ใด๋ 
 
สิฮักตลอ
A 
ดไปแม้บ่มีทาง
 
ใจดว
Em 
งนี้เจ็บช้ำก
A 
ะซาง 
 
สิเฮ็ด
F#m 
สุอย่าง
 
เพรา
A 
ะฮัก..คำ
Bm 
เดียว

INSTRU | Bm | A | Em | D |
INSTRU | Bm | D | G A | D D7 |

 
ย้อนว่
G 
าฮักนั่
A 
นตั้วเลยยอ
Bm 
มได้
 
ถึงแม่
G 
นไผ 
 
เขาสิ
A 
มองจั่งใด๋ก
D 
ะซาง
 
มามื้
G 
อนี่ฮู้โต
A 
ดีว่าใจต้อ
Bm 
งพัง
 
แต่สิ
G 
ดันทุรัง 
 
กะ
A 
ย้อนว่าฮัก.. 
 
 
Bm 
คำเดียว

 
แต่สิ
G 
ดันทุรัง
A 
.. 
 
 
Bm 
ฮือ…
A 
.

 
กะย้อนว่าฮัก..  
Bm 
คำเดียว

OUTRO | Bm | D | Bm A | Bm A | Bm |เนื้อเพลง
สิบ่โทษว่าเจ้าของซั่ว
ย้อนฮักนั่นตั้วเลยยอมให้ไป
ยอมพลีทั้งตัวทั้งใจ ยอมให้สุอย่าง
แม้วันนี้สิโดนเหยียบใจ
แล้วย่างออกไปกับไผกะซาง
ฮู้โตว่าเจ็บจังๆ แต่ยังสิฝืน

ย้อนว่าฮักนั่นตั้วเลยยอมได้
ถึงแม่นไผเขาสิมองจั่งใด๋กะซาง
มามื้อนี่ฮู้โตดีว่าใจต้องพัง
แต่สิดันทุรัง กะย้อนว่าฮัก.. คำเดียว

ต่อแต่นี้มันสิเป็นจังได๋
บ่อาจฮู้ได้ปล่อยไปตามเวลา
แต่ฮู้อย่างเดียวคือว่า น้ำตาต้องไหล
สิบ่โทษบ่ว่าผู้ใด๋ สิฮักตลอดไปแม้บ่มีทาง
ใจดวงนี้เจ็บช้ำกะซาง สิเฮ็ดสุอย่าง
เพราะฮัก..คำเดียว

(ดนตรี)

ย้อนว่าฮักนั่นตั้วเลยยอมได้
ถึงแม่นไผเขาสิมองจั่งใด๋กะซาง
มามื้อนี่ฮู้โตดีว่าใจต้องพัง
แต่สิดันทุรัง กะย้อนว่าฮัก.. คำเดียว

แต่สิดันทุรัง ฮือ….

กะย้อนว่าฮัก.. คำเดียว
คอร์ด ย้อนว่าฮัก – ธีร์ ศรีเกษ
คำร้อง ทำนอง -เป็ก ราษีไศล
เรียบเรียง – อ.ยา นาโดม LD เร็คคอร์ด
ห้องบันทึกเสียง – แฮปปี้สตูดิโอ บางบัวทอง
ติดต่องานจ้างงานแสดงศิลปิน – 085-0032668
ธีร์ ศรีเกษ - ย้อนว่าฮัก - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend