หน้าแรก » ไตเติ้ล ได้หมดถ้าสดชื่น » คอร์ดเพลง โสดโคตรเหงา (ติ้งลิงติ่ง) – ไตเติ้ล ได้หมดถ้าสดชื่น

คอร์ดเพลง โสดโคตรเหงา (ติ้งลิงติ่ง) – ไตเติ้ล ได้หมดถ้าสดชื่น


 
เบื่อแล้วความโ
สด อยากโดน Featu
G#m 
ring
 
มาติ้งลิ้ง
F#m 
ติง ติ้งลิ้งติง ติงลิ้งติงลิ้งติง กันไ
หม

INSTRU | E | E | E | E |
INSTRU | E | C#m | F#m | B | ( 2 Times ) | B |

 
โสดมาสัก
พัก 
 
อกหักเพราะรัก
C#m 
คนหลายใจ
 
ตอน
นี้อยากมีคนใหม่ 
 
ทักไ
ด้ยังว่างอยู่นะ
 
หงาอาการไม่ดี 
 
แชท
C#m 
ว่างไม่มีคนคุย
 
เบื่อแ
ล้วจึงเดินคนเดียว 
 
กินข้าวคนเดียว
 
ทำอะไรคนเดียว มันเ
หงา

 
โสด
นะเผื่อใครยังไม่
รู้
 
ยังว่าง
G#m 
อยู่เผื่อใครจ
C#m 
ะรัก
 
ที่โพสต์โ
สดน่ะไม่ได้อ่อย
 
ที่โพสต์บ่อยก็เพราะว่าโสด
 
 
ไม่ได้โปรโมต เผื่อใครสน
ใจ

 
เบื่อแล้วความโ
สด อยากโดน Featu
G#m 
ring
 
มาติ้งลิ้ง
F#m 
ติง ติ้งลิ้งติง กันไ
หม
 
อยากมีแ
ฟนควงแขนไปไหนต่อ
G#m 
ไหน
 
คอยกดหั
F#m 
วใจ 
 
คอยทักบอกฝัน
ดี

 
เบื่อแล้วความโ
สด 
 
อยากมีคนโปรด
G#m 
สักคน
 
เบื่อแล้วท่อง
F#m 
มนต์อยากได้คนจริง
ใจ
 
อยากมีแ
ฟนควงแขนไปไหนต่อ
G#m 
ไหน
 
คอยกดหั
F#m 
วใจ 
 
คอยทักบอกฝัน
ดี
 
เป็นโสดมันโคตรเ
หงา 
 
 

C#m 
รีๆ ข้าวสาร ส่องนานๆ เอ้าโสด
 
ที่โพสต์ไม่ได้โปรโมต แต่อยู่ในโหมดขี้เหงา
 
 
เธอๆ ว่างไหม ถ้าไม่มีแฟนมาคบกับเรา
 
 
คบกันจะไม่มีเหงา เราเอาใจเก่งไม่ดื้อไม่
ซน

INSTRU | E | C#m | F#m | B | ( 2 Times ) | B |

 
โสด
นะเผื่อใครยังไม่
รู้
 
ยังว่าง
G#m 
อยู่เผื่อใครจ
C#m 
ะรัก
 
ที่โพสต์โ
สดน่ะไม่ได้อ่อย
 
ที่โพสต์บ่อยก็เพราะว่าโสด
 
 
ไม่ได้โปรโมต เผื่อใครสน
ใจ

 
เบื่อแล้วความโ
สด อยากโดน Featu
G#m 
ring
 
มาติ้งลิ้ง
F#m 
ติง ติ้งลิ้งติง กันไ
หม
 
อยากมีแ
ฟนควงแขนไปไหนต่อ
G#m 
ไหน
 
คอยกดหั
F#m 
วใจ 
 
คอยทักบอกฝัน
ดี

 
เบื่อแล้วความโ
สด อยากโดน Featu
G#m 
ring
 
มาติ้งลิ้ง
F#m 
ติง ติ้งลิ้งติง กันไ
หม
 
อยากมีแ
ฟนควงแขนไปไหนต่อ
G#m 
ไหน
 
คอยกดหั
F#m 
วใจ 
 
คอยทักบอกฝัน
ดี

 
เป็นโสดมันโคตรเ
หงา.. 
 
 

OUTRO | A | A | B | B | E |


เบื่อแล้วความโสด อยากโดน turin
มาติ้งลิ้งติง ติ้งลิ้งติง ติงลิ้งติงลิ้งติง กันไหม

( ดนตรี )

โสดมาสักพัก อกหักเพราะรักคนหลายใจ
ตอนนี้อยากมีคนใหม่ ทักได้ยังว่างอยู่นะ
เหงาอาการไม่ดี แชทว่างไม่มีคนคุย
เบื่อแล้วจึงเดินคนเดียว กินข้าวคนเดียว
ทำอะไรคนเดียว มันเหงา

โสดนะเผื่อใครยังไม่รู้
ยังว่างอยู่เผื่อใครจะรัก
ที่โพสต์โสดน่ะไม่ได้อ่อย
ที่โพสต์บ่อยก็เพราะว่าโสด
ไม่ได้โปรโมต เผื่อใครสนใจ

เบื่อแล้วความโสด อยากโดน turin
มาติ้งลิ้งติง ติ้งลิ้งติง กันไหม
อยากมีแฟนควงแขนไปไหนต่อไหน
คอยกดหัวใจ คอยทักบอกฝันดี

เบื่อแล้วความโสด อยากมีคนโปรดสักคน
เบื่อแล้วท่องมนต์อยากได้คนจริงใจ
อยากมีแฟนควงแขนไปไหนต่อไหน
คอยกดหัวใจ คอยทักบอกฝันดี
เป็นโสดมันโคตรเหงา

รีๆ ข้าวสาร ส่องนานๆ เอ้าโสด
ที่โพสต์ไม่ได้โปรโมต แต่อยู่ในโหมดขี้เหงา
เธอๆ ว่างไหม ถ้าไม่มีแฟนมาคบกับเรา
คบกันจะไม่มีเหงา เราเอาใจเก่งไม่ดื้อไม่ซน

( ดนตรี )

โสดนะเผื่อใครยังไม่รู้
ยังว่างอยู่เผื่อใครจะรัก
ที่โพสต์โสดน่ะไม่ได้อ่อย
ที่โพสต์บ่อยก็เพราะว่าโสด
ไม่ได้โปรโมต เผื่อใครสนใจ

เบื่อแล้วความโสด อยากโดน turin
มาติ้งลิ้งติง ติ้งลิ้งติง กันไหม
อยากมีแฟนควงแขนไปไหนต่อไหน
คอยกดหัวใจ คอยทักบอกฝันดี

เบื่อแล้วความโสด อยากโดน turin
มาติ้งลิ้งติง ติ้งลิ้งติง กันไหม
อยากมีแฟนควงแขนไปไหนต่อไหน
คอยกดหัวใจ คอยทักบอกฝันดี

เป็นโสดมันโคตรเหงา..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง โสดโคตรเหงา (ติ้งลิงติ่ง) (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง – ลูกน้ำ จุลินทรีย์
เรียบเรียง – เต้ จุลินทรีย์ x ลูกน้ำ จุลินทรีย์
ติดต่องานแสดง : 093-515-3618

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา