คอร์ดเพลง พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม – New Jiew (นิวจิ๋ว)

  
Text   

Tune to Eb
INTRO | Cmaj7 | Gmaj7 Esus4 E | ( 2 Times )

Cmaj7 
  ไม่ต้องพูดว่าจะแก้ตัว
Gmaj7 
  ไม่ต้องพูดว่าเธอเสียใจ
Cmaj7 
  ให้อภัยมันก็เหมือนเดิม
Gmaj7 
  เดี๋ยวก็เริ่มทำอีก
E 
ซ้ำไป
Cmaj7 
  พอกันทีไม่ต้องสัญญา
Gmaj7 
  ไม่ต้องมาทำให้เชื่อใจ
Cmaj7 
  เก็บคำว่ารักเธอคื
Gmaj7 
นไป ไม่เอา  
Esus4 
 
E 

 
ไม่
Am7 
อยากให้น้ำ
D 
ตา 
 
ฉันไร้
B7 
ค่าอีกต่อ
Em7 
ไป
 
ชีวิต
Ebmaj7 
ขอเริ่มต้นใหม่ 
 
ไม่ใช่เ
D 
ธอ.. 
 
No…

 
ต่อให้
Cmaj7 
พูดเหมือนจำ 
 
เธอก็
Bm7 
ทำเหมือนเดิม
 
ไม่เอา
Am7 
แล้วฉันขอเ
D 
ดินจา
Gmaj7 
กไป 
 
จากตร
Esus4 
งนี้ 
 
 
E 
Cmaj7 
พูดเหมือนจำ 
 
เธอก็
Bm7 
ทำ 
 
ทำอยู่ดี
Am7 
พอเถอะ พอเถอะ  
Bm7 
ขอเหอะ 
 
สัก
D 
ที
 
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว
 

INSTRU | Cmaj7 | Gmaj7 Esus4 E | ( 2 Times )

Cmaj7 
  ไม่เอาแล้วไม่อธิบาย
Gmaj7 
  เพราะสุดท้ายเธอก็ละเลย
Cmaj7 
  พยายามมันสักเท่าไร
Gmaj7 
  แล้วสุดท้ายเธอก็เมิ
Esus4 
นเฉย 
 
 
E 
Cmaj7 
  ทุกๆครั้งที่ลองเชื่อใจ
Gmaj7 
  แล้วเป็นไงมันก็เหมือนเคย
Cmaj7 
  ไม่มีอีกแล้วความไว้
Gmaj7 
ใจ 
 
Esus4 
ห้เธอ 
 
 
E 

 
ไม่
Am7 
อยากให้น้ำ
D 
ตา 
 
ฉันไร้
Bm7 
ค่าอีกต่อ
E 
ไป
 
ชีวิต
Ebmaj7 
ขอเริ่มต้นใหม่ 
 
ไม่ใช่เ
E 
ธอ.. 
 
No…

 
ต่อให้
Cmaj7 
พูดเหมือนจำ 
 
เธอก็
Bm7 
ทำเหมือนเดิม
 
ไม่เอา
Am7 
แล้วฉันขอเ
D 
ดินจา
Gmaj7 
กไป 
 
จากตร
Esus4 
งนี้ 
 
 
E 
Cmaj7 
พูดเหมือนจำ 
 
เธอก็
Bm7 
ทำ 
 
ทำอยู่ดี
Am7 
พอเถอะ พอเถอะ  
Bm7 
ขอเหอะ 
 
สัก
D 
ที
 
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว …
 

Am7 
  มัน
Bm7 
เกินที่ใจสักคนจะทนไหว
Am7 
  มัน
Em7 
เกินที่ใครสักคนจะรับได้
Cmaj7 
  ไม่สนไม่
B7 
แคร์ได้ยิน
E 
ไหม
Am7 
กี่คำขอโทษเท่าไหร่ไม่ฟั
D 
งแล้ว

 
ต่อให้
Cmaj7 
พูดเหมือนจำ 
 
เธอก็
Bm7 
ทำเหมือนเดิม
 
ไม่เอา
Am7 
แล้วฉันขอเ
D 
ดินจา
Gmaj7 
กไป
 
จากตร
Esus4 
งนี้งนี้ 
 
 
E 
Cmaj7 
พูดเหมือนจำ 
 
เธอก็
Bm7 
ทำ 
 
ทำอยู่ดี
Am7 
พอเถอะ พอเถอะ  
Bm7 
ขอเหอะ 
 
สัก
D 
ที

Am7 
พอเถอะ พอเถอะ  
Bm7 
ขอเหอะ 
 
สัก
D 
ที
 
โอกาสไม่มีให้อีก..แล้ว…
 

OUTRO | Cmaj7 | Gmaj7 Esus4 E | ( 4 Times )
OUTRO โอกาสไม่มีอีกแล้ว…


ไม่ต้องพูดว่าจะแก้ตัว
ไม่ต้องพูดว่าเธอเสียใจ
ให้อภัยมันก็เหมือนเดิม
เดี๋ยวก็เริ่มทำอีกซ้ำไป
พอกันทีไม่ต้องสัญญา
ไม่ต้องมาทำให้เชื่อใจ
เก็บคำว่ารักเธอคืนไป ไม่เอา
ไม่อยากให้น้ำตา ฉันไร้ค่าอีกต่อไป
ชีวิตขอเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เธอ…

ต่อให้พูดเหมือนจำ เธอก็ทำเหมือนเดิม
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไป จากตรงนี้
พูดเหมือนจำ เธอก็ทำ ทำอยู่ดี
พอเถอะ พอเถอะ ขอเหอะ สักที
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว

ไม่เอาแล้วไม่อธิบาย
เพราะสุดท้ายเธอก็ละเลย
พยายามมันสักเท่าไร
แล้วสุดท้ายเธอก็เมินเฉย
ทุกๆครั้งที่ลองเชื่อใจ
แล้วเป็นไงมันก็เหมือนเคย
ไม่มีอีกแล้วความไว้ใจ ให้เธอ
ไม่อยากให้น้ำตา ฉันไร้ค่าอีกต่อไป
ชีวิตขอเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่เธอ…

ต่อให้พูดเหมือนจำ เธอก็ทำเหมือนเดิม
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไป จากตรงนี้
พูดเหมือนจำ เธอก็ทำ ทำอยู่ดี
พอเถอะ พอเถอะ ขอเหอะ สักที
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว

มันเกินที่ใจสักคนจะทนไหว
มันเกินที่ใครสักคนจะรับได้
ไม่สนไม่แคร์ได้ยินไหม
กี่คำขอโทษเท่าไหร่ไม่ฟังแล้ว

ต่อให้พูดเหมือนจำ เธอก็ทำเหมือนเดิม
ไม่เอาแล้วฉันขอเดินจากไป จากตรงนี้
พูดเหมือนจำ เธอก็ทำ ทำอยู่ดี
พอเถอะ พอเถอะ ขอเหอะ สักที
พอเถอะ พอเถอะ ขอเหอะ สักที
โอกาสไม่มีให้อีกแล้ว


รูปภาพคอร์ด พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม – NEW JIEW

คอร์ดเพลง พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม - NEW JIEW

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง พูดเหมือนจำ ทำเหมือนเดิม (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : MAC SARUN
เรียบเรียง : MAC SARUN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend