คอร์ดเพลง จมน้ำตา NEW JIEW

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C Em | Am Gm C7 |
INTRO | F Em | Dm G |

 
อยู่ตรง
C 
นั้นมันคงดีใช่ไ
Em 
หม
 
อยู่กับใ
Am 
ครคนที่ไม่ใช่ฉัน
 
รักของเธอนั้น
F 
คงเป็นไปดั่ง
Em 
ฝัน
 
รักที่ฉันไม่
Dm 
มีวันเป็นเจ้าข
G 
อง

 
อยู่กับใ
C 
จที่มันแตกส
G 
ลาย
 
เจ็บเพียงใ
Am 
ดไม่มีสิทธิ์ร่ำร้อง
 
รักฉันรักเท่าไ
F 
รก็คงไ
Em 
ม่พอ
 
เพราะที่เธอนั้น
Dm 
รอมีเพียงแต่เ
G 
ขา

Dm 
รู้ทั้งรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรัก 
 
 
Em 
มันจะทำให้เจ็บหัวใจ
 
แต่จะ
F 
ทำยังไงได้ 
 
ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่าง
G 
นี้

 
ทุกนาทีที่เ
C 
ธออยู่กับเขา 
 
อยู่กับ
Em 
เขา
 
รู้บ้างไหมฉัน
Am 
เหงา 
 
ฉันต้องเหงาเท่าไร
 
ใน
F 
วันที่เธอมีเขา 
 
เธอมี
Em 
เขาข้างกาย
 
มีใ
Dm 
ครที่ต้องจมน้ำ
G 
ตา

 
รักเ
C 
ธอมากเท่าไร 
 
มากเท่
Em 
าไร
 
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใ
Am 
จเธอคืนม
Gm 
าหา 
 
 
C7 
 
แค่
F 
คนที่ไม่ใช่ไม่
Em 
เคยอยู่ในสา
Dm 
ยตา
 
รัก
G 
ที่ไม่มีตัว
C 
ตน 
 
 
Ab 

 
ได้แต่ถ
C 
ามฉันมันผิดตรงไ
Em 
หน
 
เธอจะรักกันไ
Am 
หมถ้าไม่มีคนนั้น
 
สักนาทีบ้างไ
F 
หมที่คิดถึ
Em 
งกัน
 
หรือฉันเป็นแค่
Dm 
ลมที่ผ่านพัดไ
G 

Dm 
รู้ทั้งรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรัก 
 
 
Em 
มันจะทำให้เจ็บหัวใจ
 
แต่จะ
F 
ทำยังไงได้ 
 
ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่าง
G 
นี้

 
ทุกนาทีที่เ
C 
ธออยู่กับเขา 
 
อยู่กับ
Em 
เขา
 
รู้บ้างไหมฉัน
Am 
เหงา 
 
ฉันต้องเหงาเท่าไร
 
ใน
F 
วันที่เธอมีเขา 
 
เธอมี
Em 
เขาข้างกาย
 
มีใ
Dm 
ครที่ต้องจมน้ำ
G 
ตา

 
รักเ
C 
ธอมากเท่าไร 
 
มากเท่
Em 
าไร
 
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใ
Am 
จเธอคืนม
Gm 
าหา 
 
 
C7 
 
แค่
F 
คนที่ไม่ใช่ไม่
Em 
เคยอยู่ในสา
Dm 
ยตา
 
รัก
G 
ที่ไม่มีตัวตน

INSTRU | Dm | Em | Ebmaj7 | G |

 
ทุกนาทีที่เ
C 
ธออยู่กับเขา 
 
อยู่กับ
Em 
เขา
 
รู้บ้างไหมฉัน
Am 
เหงา 
 
ฉันต้องเหงาเท่าไร
 
ใน
F 
วันที่เธอมีเขา 
 
เธอมี
Em 
เขาข้างกาย
 
แล้วใ
Dm 
ครที่ต้องจมน้ำ
G 
ตา

 
รักเ
C 
ธอมากเท่าไร 
 
มากเท่
Em 
าไร
 
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใ
Am 
จเธอคืนม
G 
ทาหา 
 
 
C7 
 
แค่
F 
คนที่ไม่ใช่ไม่
Em 
เคยอยู่ในสา
Dm 
ยตา
 
รัก
G 
ที่ไม่มีตัวตน

OUTRO | C Em | Am Gm C7 |
OUTRO | F Em | Dm G | C |


อยู่ตรงนั้นมันคงดีใช่ไหม
อยู่กับใครคนที่ไม่ใช่ฉัน
รักของเธอนั้นคงเป็นไปดั่งฝัน
รักที่ฉันไม่มีวันเป็นเจ้าของ

อยู่กับใจที่มันแตกสลาย
เจ็บเพียงใดไม่มีสิทธิ์ร่ำร้อง
รักฉันรักเท่าไรก็คงไม่พอ
เพราะที่เธอนั้นรอมีเพียงแต่เขา

รู้ทั้งรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรัก มันจะทำให้เจ็บหัวใจ
แต่จะทำยังไงได้ ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่างนี้

ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขา อยู่กับเขา
รู้บ้างไหมฉันเหงา ฉันต้องเหงาเท่าไร
ในวันที่เธอมีเขา เธอมีเขาข้างกาย
มีใครที่ต้องจมน้ำตา

รักเธอมากเท่าไร มากเท่าไร
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหา
แค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตา
รักที่ไม่มีตัวตน

ได้แต่ถามฉันมันผิดตรงไหน
เธอจะรักกันไหมถ้าไม่มีคนนั้น
สักนาทีบ้างไหมที่คิดถึงกัน
หรือฉันเป็นแค่ลมที่ผ่านพัดไป

รู้ทั้งรู้ว่ารักคนที่ไม่เคยรัก มันจะทำให้เจ็บหัวใจ
แต่จะทำยังไงได้ ก็หยุดรักเธอไม่ได้อย่างนี้

ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขา อยู่กับเขา
รู้บ้างไหมฉันเหงา ฉันต้องเหงาเท่าไร
ในวันที่เธอมีเขา เธอมีเขาข้างกาย
มีใครที่ต้องจมน้ำตา

รักเธอมากเท่าไร มากเท่าไร
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหา
แค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตา
รักที่ไม่มีตัวตน

ดนตรี

ทุกนาทีที่เธออยู่กับเขา อยู่กับเขา
รู้บ้างไหมฉันเหงา ฉันต้องเหงาเท่าไร
ในวันที่เธอมีเขา เธอมีเขาข้างกาย
แล้วใครที่ต้องจมน้ำตา

รักเธอมากเท่าไร มากเท่าไร
ก็ไม่อาจเปลี่ยนใจเธอคืนมาหา
แค่คนที่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่ในสายตา
รักที่ไม่มีตัวตน

มิวสิควิดีโอ จมน้ำตา NEW JIEW

เพลง : จมน้ำตา
ศิลปิน : NEW JIEW
เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
ติดต่องานศิลปิน : OST.มณีพยาบาท
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend