หน้าแรก » Bedroom Audio » คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง – Bedroom Audio

คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง – Bedroom Audio

คอร์ดเพลง : เจ็บช้ำทำเอง Bedroom Audio

คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง - Bedroom Audio

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single Bedroom Audio : เจ็บช้ำทำเอง


INTRO | C | C | F | F | Am | Am | F | G |

 
ส่ง
ยิ้มให้ 
 
ยินดีที่ความรักของเธอเริ่
มใหม่
 
บนทางที่
Am 
สองเราวาดไว้
 
กับใครคน
นั้นข้าง ๆ เ
ธอ
 
แต่ติดที่
น้ำตา 
 
มันกำลังเอ่อล้นข้างในหั
วใจ
 
ภาพเดิมที่
Am 
ฉันเดินจากไป
 
ปล่อยเธอเอา
ไว้ 
 
ย้อนคืน
มา

 
หลอกห
Am 
ลอน..
 
ตอก
ย้ำให้รับความเป็
นจริง

 
เป็น
ได้แค่คนเค
ยรัก 
 
ก็แค่เท่
านั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็
Am 
บช้ำ 
 
ผิดเ
องก็ควรเสียใจ 
 
 
 
ให้มันเป็
Am 
นแผล 
 
ทิ่มแ
ทงลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเ
พราะใคร 
 
ห้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

INSTRU | C | C | F | F | Am | Am | F | G |

 
ก็เข้
าใจ 
 
ที่เธอทำมันถูกแล้วฉันควร
ทำใจ
 
หมดทางจะย้อ
Am 
นคืนกลับไป
 
ปล่อยความผิดห
วัง 
 
ซ้ำเติมหั
วใจ

 
ให้มันคอยหลอ
Am 
กหลอน
 
ตอก
ย้ำให้รับความเป็
นจริง
 
ว่าคนที่
Am 
ฉัน.. 
 
ทอ
ดทิ้ง
 
สำคัญมากเท่
าไหร่ 
 
 

 
เป็น
ได้แค่คนเค
ยรัก 
 
ก็แค่เท่
านั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็
Am 
บช้ำ 
 
ผิดเ
องก็ควรเสียใจ 
 
 
 
ให้มันเป็
Am 
นแผล 
 
ทิ่มแ
ทงลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเ
พราะใคร 
 
ห้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

INSTRU | C | C | F | F | Am | Am | F | G |

 
เป็น
ได้แค่คนเค
ยรัก 
 
ก็แค่เท่
านั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็
Am 
บช้ำ 
 
ผิดเ
องก็ควรเสียใจ 
 
 
 
ให้มันเป็
Am 
นแผล 
 
ทิ่มแ
ทงลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเ
พราะใคร

 
เป็นได้แค่คนเคย
รัก 
 
ก็แค่เท่า
นั้น
 
เป็นได้แค่คนเจ็บ
Am 
ช้ำ 
 
ผิดเอง
ก็ควรเสียใจ  
 
 
 
ให้มันเป็น
Am 
แผล 
 
ทิ่มแทง
ลงในหัวใจ
 
ว่าเป็นเพรา
ะใคร 
 
ให้เ
จ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

OUTRO | C | C | F | F | Am | Am | F | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บช้ำทำเอง


ส่งยิ้มให้ ยินดีที่ความรักของเธอเริ่มใหม่
บนทางที่สองเราวาดไว้
กับใครคนนั้นข้าง ๆ เธอ
แต่ติดที่น้ำตา มันกำลังเอ่อล้นข้างในหัวใจ
ภาพเดิมที่ฉันเดินจากไป
ปล่อยเธอเอาไว้ ย้อนคืนมา

หลอกหลอน..
ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

( ดนตรี )

ก็เข้าใจ ที่เธอทำมันถูกแล้วฉันควรทำใจ
หมดทางจะย้อนคืนกลับไป
ปล่อยความผิดหวัง ซ้ำเติมหัวใจ

ให้มันคอยหลอกหลอน
ตอกย้ำให้รับความเป็นจริง
ว่าคนที่ฉัน.. ทอดทิ้ง
สำคัญมากเท่าไหร่

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง

( ดนตรี )

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร

เป็นได้แค่คนเคยรัก ก็แค่เท่านั้น
เป็นได้แค่คนเจ็บช้ำ ผิดเองก็ควรเสียใจ 
ให้มันเป็นแผล ทิ่มแทงลงในหัวใจ
ว่าเป็นเพราะใคร ให้เจ็บมันย้ำว่าฉันทำมันเอง


รูปภาพคอร์ด เจ็บช้ำทำเอง – Bedroom Audio

คอร์ดเพลง เจ็บช้ำทำเอง - Bedroom Audio

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจ็บช้ำทำเอง (คอร์ด)

Lyrics / Melodies – กวิน ศิรินาวิน
Arranged – Bedroom Audio
ติดต่องานโชว์: 083-097-8261, 083-097-8262
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
เพลงใหม่มาแรงบน Youtube ✨
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง รักคนผิด – Labanoon (ลาบานูน)
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง โกรธนะแต่ไม่กล้าหาย – Peet Model
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ฉันมีแค่เธอ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง มีแฟนแล้ว – วงทัพห้า
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง จม – NUM KALA (หนุ่ม กะลา)
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง ไม่หึงเธอจะหึงใคร – วงแทมมะริน
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง อุปกรณ์ – BANGMIN (บังมิน)
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ขอใช้คำว่าแฟน – ณเดชน์ คูกิมิยะ – เมลดา สุศรี
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ทักก่อนทิ้งก่อน – POTAE (โปเต้)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ในวันที่ฝนพรำ – Liltan (ลิล ตาล)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง ใจแผ่นดิน – TaitosmitH (ไททศมิตร)
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง บัก pop ถั่ง – แพรวพราว แสงทอง
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง อนุโมทนาเด้อ – มอส คำหมากบิน
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง หนังเรื่องเก่า – เนสกาแฟ ศรีนคร
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ไทม์ไลน์คนเศร้า – เนม สุรพงศ์
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง ผิดที่เป็นฉัน – INDIGO
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คำสาบานผ่านอีเกิ้ง – นายนะโม
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง คนข้างหลัง – เจนนี่&ลิลลี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง งาม (ງາມ) – ก้อง ห้วยไร่ x ขยะหน้าต้นไม้
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
คอร์ดเพลง อย่าเล่นตัว – ILLSLICK ft. KK
{"slide_show":"2","slide_scroll":1,"dots":"false","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":"1000","loop":"true","design":"design-1"}
Search
อุปกรณ์เครื่องดนตรี
อุปกรณ์เครื่องดนตรี

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :

 โฆษณา