หน้าแรก » Bedroom Audio » คอร์ดเพลง ใครคนนั้น – Bedroom Audio

คอร์ดเพลง ใครคนนั้น – Bedroom Audio


..ยังจะรอความ
รักให้ผ่านเข้า
C#m 
มา
 
ยังจะตามค้น
หาครึ่งหนึ่งที่
หล่นหาย
 
แม้ไม่รู้ว่า
C#m 
เป็นใคร 
 
เก็บความ
รักรอให้เธอ
ผ่านมา

 
ปล่อยให้วันและ
คืนรอบตัวหมุน
C#m 
ไป
 
ปล่อยให้ความเ
หงาเข้ามาเป็นเพื่อนใน
ใจ
 
จะแดดจะ
ฝน 
 
จะทุกข์ก็ทนยิ้ม
C#m 
สู้กันไป
 
บนทางอ้าง
ว้างที่ไม่มีผู้ใด

 
*  
C#m 
..บางทีก็ยังสง
สัยลึกลึกใน
ใจ
 
บางคืนก็
เหงาแทบทนไม่
C#m 
ไหว
 
คนหนึ่งของ
ฉันคนนั้นเป็น
ใคร
 
ก็ยังต้อง
ค้นต้องหากันต่อไป

 
*  
..ยังคงรอคอยความ
รักให้ผ่านเข้า
C#m 
มา
 
ยังคงคอยตามค้น
หาครึ่งนึงที่
หล่นหาย
 
ยังรอใครคน
นั้นแม้ไม่รู้ว่า
C#m 
เป็นใคร
 
ยังเก็บความ
รักรอให้เธอผ่านมา

INSTRU | E | B | C#m | A |

..อยากมีคนจับ
มือคอยปลอบโยนเมื่อ
C#m 
ร้อนใจ
 
วันที่
ท้อก็อยากมีคนให้
ซบไหล่
 
ค่ำคืนเหน็บ
หนาวจะกอดเอาไว้
C#m 
แนบกาย
 
กุมมือเธอ
ไว้คงอุ่นไปทั้งหัวใจ

( * ) ( ** )

..ยังคงจะตามค้น
หา 
 
ต่อ
C#m 
ไป
 
ยังมีจริงจริงใช่
ไหม 
 
สักคนสำ
หรับฉัน
 
คนที่จะเติมชี
วิตครึ่งครึ่งกลาง
C#m 
กลาง
 
ของ
ฉันให้เต็มเสียที

INSTRU | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

..รอเพียงใครคน
นั้นจะผ่านเข้า
C#m 
มา
 
รอวันที่การค้น
หาของฉันถึงจุด
หมาย
 
รอเธอคนสุด
ท้ายที่ฉันยอมมอบ
C#m 
ทั้งใจ
 
รอใครคน
นั้นที่จะรักตลอดไป

OUTRO | E | B | C#m | A | ( 2 Times )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

คำร้อง – กวิน ศิรินาวิน
ทำนอง – กวิน ศิรินาวิน
เรียบเรียง – กวิน ศิรินาวิน
 โฆษณา