คอร์ดเพลง ภาระสังคม – ขุนพล คนเพลง

  
Text   

คอร์ดเพลง : ภาระสังคม ขุนพล คนเพลง

คอร์ดเพลง ภาระสังคม - ขุนพล คนเพลง

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ขุนพล คนเพลง : ภาระสังคม


INTRO | Gm |
INTRO | Eb | F | Gm | Gm | ( 2 Times )

 
กว่าจะโตขึ้
Eb 
นมา.
F 
.
 
พ่อแม่เหน็ดเหนื่อยแ
Gm 
ค่ไหน
 
เจ้าเอ๋ยเจ้าเด็
Eb 
กน้อย.
F 
.
 
เจ้ายังอ่อนเย
Gm 
าว์วัย
 
ติดเพื่อนมากกว่
Eb 
าคน 
 
ในครอบค
F 
รัว
 
เรื่อง
Dm 
การศึกษาไม่
Gm 
เอา
 
ดื่มเหล้าดูด
Eb 
ยาสร้างค
F 
วาม..เดือดร้อน

INSTRU | Gm | Gm | Gm | Gm |

 
ความหวังพลันดั
Eb 
บหาย.
F 
.
 
เมื่อเจ้าถูกจอ
Gm 
งจำ
 
พ่อแม่ติดคุกทา
Eb 
งใจ.
F 
 
ปว
Gm 
ดร้าว
 
กลับตัวและกลั
Eb 
บใจ 
 
ก่อนส
F 
าย
 
ก่อนตายในคุกทั้
Gm 
งเป็น

 
หยุดเถอะเสพ
Eb 
ยามั่ว
F 
ยา 
 
หยุดสิ่งมอมเมาทั้
Gm 
งหลาย
 
พ่อแม่ส่งเ
Eb 
งินให้เ
F 
รียน 
 
ทำ
Cm 
ไมไม่เพียรศึ
Gm 
กษา
 
ขับรถออก
Eb 
แว้นทั่วเ
F 
มือง 
 
มั่ว
Cm 
สุมมั่วสาวมั่
Gm 
วยา
 
สุดท้ายพลาดพ
Eb 
ลั้งขึ้น
F 
มา 
 
ตกเป็นภาระสั
Gm 
งคม

INSTRU | Eb | F | Gm | Eb | F Cm | Gm |
INSTRU | Eb | F | Gm | Gm |

 
ความหวังพลันดั
Eb 
บหาย.
F 
.
 
เมื่อเจ้าถูกจอ
Gm 
งจำ
 
พ่อแม่ติดคุกทา
Eb 
งใจ.
F 
 
ปว
Gm 
ดร้าว
 
กลับตัวและกลั
Eb 
บใจ 
 
ก่อนส
F 
าย
 
ก่อนตายในคุกทั้
Gm 
งเป็น

 
หยุดเถอะเสพ
Eb 
ยามั่ว
F 
ยา 
 
หยุดสิ่งมอมเมาทั้
Gm 
งหลาย
 
พ่อแม่ส่งเ
Eb 
งินให้เ
F 
รียน 
 
ทำ
Cm 
ไมไม่เพียรศึ
Gm 
กษา
 
ขับรถออก
Eb 
แว้นทั่วเ
F 
มือง 
 
มั่ว
Cm 
สุมมั่วสาวมั่
Gm 
วยา
 
สุดท้ายพลาดพ
Eb 
ลั้งขึ้น
F 
มา..

 
หยุดเถอะเสพ
Eb 
ยามั่ว
F 
ยา 
 
หยุดสิ่งมอมเมาทั้
Gm 
งหลาย
 
พ่อแม่ส่งเ
Eb 
งินให้เ
F 
รียน 
 
ทำ
Cm 
ไมไม่เพียรศึ
Gm 
กษา
 
ขับรถออก
Eb 
แว้นทั่วเ
F 
มือง 
 
มั่ว
Cm 
สุมมั่วสาวมั่
Gm 
วยา
 
สุดท้ายพลาดพ
Eb 
ลั้งขึ้น
F 
มา 
 
ตกเป็นภาระสั
Gm 
งคม

OUTRO | Eb | F | Gm | Gm | ( 4 Times )
OUTRO Fade out…


กว่าจะโตขึ้นมา..
พ่อแม่เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน
เจ้าเอ๋ยเจ้าเด็กน้อย..
เจ้ายังอ่อนเยาว์วัย
ติดเพื่อนมากกว่าคน ในครอบครัว
เรื่องการศึกษาไม่เอา
ดื่มเหล้าดูดยาสร้างความเดือดร้อน

( ดนตรี )

ความหวังพลันดับหาย..
เมื่อเจ้าถูกจองจำ
พ่อแม่ติดคุกทางใจ.. ปวดร้าว
กลับตัวและกลับใจ ก่อนสาย
ก่อนตายในคุกทั้งเป็น

หยุดเถอะเสพยามั่วยา หยุดสิ่งมอมเมาทั้งหลาย
พ่อแม่ส่งเงินให้เรียน ทำไมไม่เพียรศึกษา
ขับรถออกแว้นทั่วเมือง มั่วสุมมั่วสาวมั่วยา
สุดท้ายพลาดพลั้งขึ้นมา ตกเป็นภาระสังคม

( ดนตรี )

ความหวังพลันดับหาย..
เมื่อเจ้าถูกจองจำ
พ่อแม่ติดคุกทางใจ.. ปวดร้าว
กลับตัวและกลับใจ ก่อนสาย
ก่อนตายในคุกทั้งเป็น

หยุดเถอะเสพยามั่วยา หยุดสิ่งมอมเมาทั้งหลาย
พ่อแม่ส่งเงินให้เรียน ทำไมไม่เพียรศึกษา
ขับรถออกแว้นทั่วเมือง มั่วสุมมั่วสาวมั่วยา
สุดท้ายพลาดพลั้งขึ้นมา..

หยุดเถอะเสพยามั่วยา หยุดสิ่งมอมเมาทั้งหลาย
พ่อแม่ส่งเงินให้เรียน ทำไมไม่เพียรศึกษา
ขับรถออกแว้นทั่วเมือง มั่วสุมมั่วสาวมั่วยา
สุดท้ายพลาดพลั้งขึ้นมา ตกเป็นภาระสังคม


รูปภาพคอร์ด ภาระสังคม – ขุนพล คนเพลง

คอร์ดเพลง ภาระสังคม - ขุนพล คนเพลง

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ภาระสังคม (คอร์ด)

เนื้อร้อง ทำนอง : ขุนพล คนเพลง
เรียบเรียง : อภิชน ขเม้นกิจ
ติดต่องานแสดง 080-0379359
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend