คอร์ดเพลง ลูกสบายดี ก้อง ห้วยไร่ x ฐา ขนิษ

  
Text   
คอร์ดเพลง ลูกสบายดี ก้อง ห้วยไร่ x ฐา ขนิษ

คอร์ด :

ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่ x ฐา ขนิษ

เนื้อร้อง: ตฤณสิษฐ์ สิริพิชญาศานต์,ท้าวคำสิงห์

คอร์ดในเพลง : C,F,G,Am,Em


INTRO | C | Am | F | G |

C 
บ่คิดบ่ฝันว่าสิ่งที่เฮาตั้งใจเอาไว้
 
ว่าสิออกไ
Am 
ปเฮ็ดการเฮ็ดงาน
 
หาเงินเลี้ยงดูอีพ่ออีแม่
 
 
แต่
F 
ว่าสุดท้ายเฮานั่น 
 
กลับหย่าง
 
ออกบ้านเพื่อค้นเพื่อหา
 
 
ความเจ็
C 
บปวด.. 
 
เจ็บปวด..

F 
พื้นที่ตรงนี้มันบ่ได้มีสำหรับคนที่อยากจน
 
C 
ชีวิตของเฮาเป็นหยังคือพบคือเจอแต่ความเสียใจ
F 
เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้ 
 
เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้
C 
เกิดเป็นคนบ้านเฮานี้มีแต่เจ็บ..

 
โอ้บักหล้าเ
F 
อ๊ย 
 
ใช้ชีวิตให้ม่
G 
วน
 
บ่ต้องห่วงอี
Am 
พ่อดอก
 
โอ้บักหล้าเ
F 
อ๊ย 
 
ต้องดูแลตัวเ
G 
อง
 
อย่าลืมคำที่พ่
Am 
อสอน
 
เมื่อโลกมันโหดร้
F 
าย 
 
ให้วาง
G 
ลงและจงเข้าใจ
 
ถ้าห
C 
ากใครแ
Em 
คลนอย่าไป
Am 
ฟังซางเ
G 
ขา
 
ถ้าหากเห
F 
งา..
 
ให้กลับมา
G 
กินข้าวกันที่บ้านของเฮา

INSTRU | F | G | C | C |
INSTRU | F | G | C | F |

 
บ่มีอีห
F 
ยัง 
 
บ่ต้องห่
G 
วงเด้อแม่
 
ลูกอยู่
Em 
สุขสบายบ่ได้ลำ
Am 
บาก
 
มีข้าวให้
F 
กิน 
 
มีบ้านให้
G 
อยู่ 
 
มีเงินใ
C 
ห้ใซ้
 
แต่ว่าความจริงแ
F 
ล้ว 
 
ลูกแค่อ
G 
ยากให้พ่อกับแม่
 
บ่ต้อง
Em 
คึดและบ่ต้องห่วงลูก
Am 
ดอก
 
ลูกสบาย
F 
ดี 
 
ว่าลูกสบาย
G 
ดี 
 
แค่นั้นเ
C 
อง
 
ลูกสบาย
F 
ดี 
 
ว่าลูกสบาย
G 
ดี 
 
แค่นั้นเ
C 
อง

 
โอ้อีหล้าเ
F 
อ๊ย 
 
ใช้ชีวิตให้ม่
G 
วน
 
บ่ต้องห่วงอี
Am 
แม่ดอก
 
โอ้อีหล้าเ
F 
อ๊ย 
 
ต้องดูแลตัวเ
G 
อง
 
อย่าลืมคำที่
Am 
แม่สอน
 
เมื่อโลกมันโหดร้
F 
าย 
 
ให้วาง
G 
ลงและจงเข้าใจ
 
ถ้าห
C 
ากใครแ
Em 
คลนอย่าไป
Am 
ฟังซางเ
G 
ขา
 
ถ้าห
F 
ากเหงา..
 
ให้กลับมา
G 
กินข้าวกันที่บ้านของเฮา

INSTRU | C | C | Am | Am |
INSTRU | F | F | G | G |

 
บ่มีอีห
F 
ยัง 
 
บ่ต้องห่
G 
วงเด้อแม่
 
ลูกอยู่
Em 
สุขสบายบ่ได้ลำ
Am 
บาก
 
มีข้าวให้
F 
กิน 
 
มีบ้านให้
G 
อยู่ 
 
มีเงินใ
C 
ห้ใซ้
 
แต่ว่าความจริงแ
F 
ล้ว 
 
ลูกแค่อ
G 
ยากให้พ่อกับแม่
 
บ่ต้อง
Em 
คึดและบ่ต้องห่วงลูก
Am 
ดอก
 
ลูกสบาย
F 
ดี 
 
ลูกสบาย
G 
ดี 
 
แค่นั้นเ
C 
อง

 
ว่าลูกสบาย
F 
ดี 
 
ลูกสบาย
G 
ดี.. 
 
ลูกสบา
C 
ยดี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลูกสบายดี


บ่คิดบ่ฝันว่าสิ่งที่เฮาตั้งใจเอาไว้
ว่าสิออกไปเฮ็ดการเฮ็ดงาน
หาเงินเลี้ยงดูอีพ่ออีแม่
แต่ว่าสุดท้ายเฮานั่น กลับหย่าง
ออกบ้านเพื่อค้นเพื่อหา
ความเจ็บปวด.. เจ็บปวด..

พื้นที่ตรงนี้มันบ่ได้มี
สำหรับคนที่อยากจน
ชีวิตของเฮาเป็นหยังคือพบ
คือเจอแต่ความเสียใจ
เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้ เป็นหยังคือเป็นจั๋งซี้
เกิดเป็นคนบ้านเฮานี้มีแต่เจ็บ.. ในหัวใจ

โอ้บักหล้าเอ๊ย ใช้ชีวิตให้ม่วน
บ่ต้องห่วงอีพ่อดอก
โอ้บักหล้าเอ๊ย ต้องดูแลตัวเอง
อย่าลืมคำที่พ่อสอน
เมื่อโลกมันโหดร้าย
ให้วางลงและจงเข้าใจ
ถ้าหากใครแคลนอย่าไปฟังซางเขา
ถ้าหากเหงา..
ให้กลับมากินข้าวกันที่บ้านของเฮา

( ดนตรี )

บ่มีอีหยัง บ่ต้องห่วงเด้อแม่
ลูกอยู่สุขสบายบ่ได้ลำบาก
มีข้าวให้กิน มีบ้านให้อยู่ มีเงินให้ใซ้
แต่ว่าความจริงแล้ว
ลูกแค่อยากให้พ่อกับแม่
บ่ต้องคึดและบ่ต้องห่วงลูกดอก
ลูกสบายดี ว่าลูกสบายดี แค่นั้นเอง
ลูกสบายดี ว่าลูกสบายดี แค่นั้นเอง

โอ้อีหล้าเอ๊ย ใช้ชีวิตให้ม่วน
บ่ต้องห่วงอีแม่ดอก
โอ้อีหล้าเอ๊ย ต้องดูแลตัวเอง
อย่าลืมคำที่แม่สอน
เมื่อโลกมันโหดร้าย
ให้วางลงและจงเข้าใจ
ถ้าหากใครแคลนอย่าไปฟังซางเขา
ถ้าหากเหงา..
ให้กลับมากินข้าวกันที่บ้านของเฮา

( ดนตรี )

บ่มีอีหยัง บ่ต้องห่วงเด้อแม่
ลูกอยู่สุขสบายบ่ได้ลำบาก
มีข้าวให้กิน มีบ้านให้อยู่ มีเงินให้ใซ้
แต่ว่าความจริงแล้ว
ลูกแค่อยากให้พ่อกับแม่
บ่ต้องคึดและบ่ต้องห่วงลูกดอก
ลูกสบายดี ว่าลูกสบายดี แค่นั้นเอง

ลูกสบายดี ลูกสบายดี.. ลูกสบายดี..

มิวสิควิดีโอ ลูกสบายดี ก้อง ห้วยไร่ x ฐา ขนิษ

เพลง : ลูกสบายดี
ศิลปิน : ก้อง ห้วยไร่ x ฐา ขนิษ
เรียบเรียง : กั้ง ปืนโต x ขยะหน้าต้นไม้
ติดต่องานโชว์ : 063-368-5666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend