คอร์ดเพลง เจริญสติ – ตั๊กแตน ชลดา

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เจริญสติ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Am |

 
แดดจะร้
F 
อนรถจะ
G 
ติดอย่าไป
Em 
คิดให้มันวุ่น
Am 
วาย
 
แฟนมี
F 
กิ๊ก 
 
ก็คลิ๊กคนใ
G 
หม่ 
 
อย่าใส่
Em 
ใจคนไม่รั
Am 
กดี
 
เชิญทา
Dm 
งนี้ 
 
มาทา
F 
งนี้.
E 
.. 
 
เจริญ
E7 
สติ 
 
กันนิส.
Am 
..นึง

INSTRU | Am G | F E | Am G | F E | Am |
INSTRU | Am | Am | G | Am |
INSTRU | Am | Am | G | Am | E | Am |

 
ปล่อย
Am 
วางมันไว้ซักวันก็ดี
 
เชิญมาทาง
F 
นี้เจริญส
G 
ติกันนิส
C 
นึง
 
อ่ะสาย
Am 
ย่อสายเด้งสาย
Dm 
ดึง 
 
(อ้าๆ)
 
สาย
Am 
ย่อสายเด้งสาย
Dm 
ดึง
 
เจริญสตินิด
G 
นึง.. 
 
ถึงเวลาต้องปล่อย
Am 
วาง 
 
 
G 
 
Am 

 
รัก
Am 
จางทางรักเริ่มตีบตัน
 
สิ่งที่วาด
F 
ฝัน 
 
มัน
G 
พังกะทนเ
C 
อา
 
หวยไม่
Am 
ถูก เงินเดือนต่ำ ช้ำใจเ
Dm 
รา 
 
(อ้าๆ)
 
รักคน
Am 
ผิดคิดจนแก่แท้จริงเ
Dm 
รา
 
เจริญสติเบ
G 
าๆ 
 
อ้ะเข้ามาสนุก
Am 
กัน 
 
 
G 
 
Am 

โอวววววววว โห๊ะโอโห๊ะโอววว
 
โห๊ะโอโห๊ะโ
C 
อวววโห๊ะโอโห๊ะโ
G 
อววว
 
เจริญสติกันนิส.
Am 
..นึง 
 
 
G 
 
Am 

 
อย่าเพิ่งใจร้
F 
อน 
 
มารำมาฟ้
G 
อนกันนิ
Am 
สนึง
 
สติควร
F 
ดึงอย่าเพิ่ง
G 
บ่นสิ้นห
C 
วัง
 
หน้าเว
Am 
ทีคือจุดปล่อยพ
Dm 
ลัง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติใส่ดนตรีไม่ต้อง
Dm 
ยั้ง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติปลดปล่อยให้
Dm 
ดังๆ
 
หวยไม่ถูกรักจะ
G 
พัง..
 
สติสตังค์ยัง เ
Am 
จริญ เจริญ เจริญ

INSTRU | Am G | F E | Am G | F E | Am |
INSTRU | Am | Am | G | Am | Am | Am | G | Am |

 
อย่าเพิ่งใจร้
F 
อน 
 
มารำมาฟ้
G 
อนกันนิ
Am 
สนึง
 
สติควร
F 
ดึงอย่าเพิ่ง
G 
บ่นสิ้นห
C 
วัง
 
หน้าเว
Am 
ทีคือจุดปล่อยพ
Dm 
ลัง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติใส่ดนตรีไม่ต้อง
Dm 
ยั้ง (เฮ้ เฮ้)
 
เจริญ
Am 
สติปลดปล่อยให้
Dm 
ดังๆ
 
หวยไม่ถูกรักจะ
G 
พัง..
 
สติสตังค์ยัง เ
Am 
จริญ เจริญ เจริญ

OUTRO | Am | Am | G | Am |
OUTRO | Am | Am | G | Am | E | Am |


แดดจะร้อนรถจะติดอย่าไปคิดให้มันวุ่นวาย
แฟนมีกิ๊ก ก็คลิ๊กคนใหม่อย่าใส่ใจคนไม่รักดี
เชิญทางนี้ มาทางนี้ เจริญสติ กันนิส…นึง

( ดนตรี )

ปล่อยวางมันไว้ซักวันก็ดี
เชิญมาทางนี้เจริญสติกันนิสนึง
อ่ะสายย่อสายเด้งสายดึง (อ้าๆ)
สายย่อสายเด้งสายดึง
เจริญสตินิดนึง ถึงเวลาต้องปล่อยวาง

( ดนตรี )

รักจางทางรักเริ่มตีบตัน
สิ่งที่วาดฝัน มันพังกะทนเอา
หวยไม่ถูก เงินเดือนต่ำ ช้ำใจเรา (อ้าๆ)
รักคนผิดคิดจนแก่แท้จริงเรา
เจริญสติเบาๆ อ้ะเข้ามาสนุกกัน

( ดนตรี )

โอวววววววว โห๊ะโอโห๊ะโอววว
โห๊ะโอโห๊ะโอวววโห๊ะโอโห๊ะโอววว
เจริญสติกันนิส…นึง

อย่าเพิ่งใจร้อน มารำมาฟ้อนกันนิสนึง
สติควรดึงอย่าเพิ่งบ่นสิ้นหวัง
หน้าเวทีคือจุดปล่อยพลัง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติใส่ดนตรีไม่ต้องยั้ง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติปลดปล่อยให้ดังๆ
หวยไม่ถูกรักจะพัง..
สติสตังค์ยัง เจริญ เจริญ เจริญ

( ดนตรี )

อย่าเพิ่งใจร้อน มารำมาฟ้อนกันนิสนึง
สติควรดึงอย่าเพิ่งบ่นสิ้นหวัง
หน้าเวทีคือจุดปล่อยพลัง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติใส่ดนตรีไม่ต้องยั้ง (เฮ้ เฮ้)
เจริญสติปลดปล่อยให้ดังๆ
หวยไม่ถูกรักจะพัง..
สติสตังค์ยัง เจริญ เจริญ เจริญ


รูปภาพคอร์ด เจริญสติ – ตั๊กแตน ชลดา

คอร์ดเพลง เจริญสติ - ตั๊กแตน ชลดา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เจริญสติ (คอร์ด)

อัลบั้ม 13 ออนซอนซาติ
ติดต่องาน 089-018-5555
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend