คอร์ดเพลง จิ๊กลิ๊กจอกหลอก – กอล์ฟ ธวัชชัย

  
Text   

คอร์ดเพลง : จิ๊กลิ๊กจอกหลอก กอล์ฟ ธวัชชัย

คอร์ดเพลง จิ๊กลิ๊กจอกหลอก - กอล์ฟ ธวัชชัย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single กอล์ฟ ธวัชชัย : จิ๊กลิ๊กจอกหลอก


INTRO | A | E | F#m | D |
INTRO | A | E | F#m | D | E | E |

 
อ้
A 
ายมันคนกิ๊กก๊อก 
 
เจ้า
F#m 
เลยบ่ไส่ใจ
D 
ทักไปยามได๋ 
 
กะวาบ่ว่
E 
างจักเทื่อ
 
อ้
A 
ายเริ่มสิคิด 
 
ว่า
F#m 
เจ้าคือสิเบื่อ
Bm 
เริ่มสิบ่เซื่อ.. 
 
ที่เจ้าโพสต์ว่าโสดมื้
E 
อนั้น..

 
บ่ทันโ
D 
ดน 
 
เขาโพสต์ขึ้นสเตตัส
 
ขอบคุณ
C#m 
ที่รัก 
 
ที่คอยเอ
F#m 
าใจ
 
ที่
Bm 
เเท้เขาผิดกัน 
 
เลยโพสต์ไส่
 
โพสต์ขี้
D 
ตั๋ว 
 
ไห่บักผีบ้าทัก
E 
ไป..

 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
E 
เเท้
 
อั่น
D 
เจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเน
A 
เเม้
 
จิกลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิกลิ๊กจอกหลอกเ
E 
นาะ
 
มาตั๋วให้อ้ายคิด
D 
ต่อ..
 
ใจอ้
A 
ายมันกะพอเอาะเยาะ
 
อั่นโตเ
E 
จ้าล่ะ 
 
ละกะพอเเอ่ะเเยะ
 
หาโ
D 
พสต์จอกหลอกเเจกเเลก 
 
จิ๊กลิ๊กจอกห
E 
ลอก
 
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..
 

INSTRU | A | A | E | E |

 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
E 
เเท้
 
อั่น
D 
เจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเน
A 
เเม้
 
จิกลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิกลิ๊กจอกหลอกเ
E 
นาะ
 
มาตั๋วให้อ้ายคิด
D 
ต่อ..
 
ใจอ้
A 
ายมันกะพอเอาะเยาะ
 
อั่นโตเ
E 
จ้าล่ะ 
 
ละกะพอเเอ่ะเเยะ
 
หาโ
D 
พสต์จอกหลอกเเจกเเลก 
 
จิ๊กลิ๊กจอกห
E 
ลอก
 
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..
 

INSTRU | A | E | F#m | D |
INSTRU | A | E | F#m | D | E | E |

 
บ่ทันโ
D 
ดน 
 
เขาโพสต์ขึ้นสเตตัส
 
ขอบคุณ
C#m 
ที่รัก 
 
ที่คอยเอ
F#m 
าใจ
 
ที่
Bm 
เเท้เขาผิดกัน 
 
เลยโพสต์ไส่
 
โพสต์ขี้
D 
ตั๋ว 
 
ไห่บักผีบ้าทัก
E 
ไป..

 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
E 
เเท้
 
อั่น
D 
เจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเน
A 
เเม้
 
จิกลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิกลิ๊กจอกหลอกเ
E 
นาะ
 
มาตั๋วให้อ้ายคิด
D 
ต่อ..
 
ใจอ้
A 
ายมันกะพอเอาะเยาะ
 
อั่นโตเ
E 
จ้าล่ะ 
 
ละกะพอเเอ่ะเเยะ
 
หาโ
D 
พสต์จอกหลอกเเจกเเลก 
 
จิ๊กลิ๊กจอกห
E 
ลอก
 
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..
 

INSTRU | A | A | E | E |

 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
E 
เเท้
 
อั่น
D 
เจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเน
A 
เเม้
 
จิกลิ๊กจอกหลอก
A 
เเท้ 
 
จิกลิ๊กจอกหลอกเ
E 
นาะ
 
มาตั๋วให้อ้ายคิด
D 
ต่อ..
 
ใจอ้
A 
ายมันกะพอเอาะเยาะ
 
อั่นโตเ
E 
จ้าล่ะ 
 
ละกะพอเเอ่ะเเยะ
 
หาโ
D 
พสต์จอกหลอกเเจกเเลก 
 
จิ๊กลิ๊กจอกห
E 
ลอก
 
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..
 

OUTRO | A | A | E | E | A |


อ้ายมันคนกิ๊กก๊อก เจ้าเลยบ่ไส่ใจ
ทักไปยามได๋ กะวาบ่ว่างจักเทื่อ
อ้ายเริ่มสิคิด ว่าเจ้าคือสิเบื่อ
เริ่มสิบ่เซื่อ.. ที่เจ้าโพสต์ว่าโสดมื้อนั้น..

บ่ทันโดน เขาโพสต์ขึ้นสเตตัส
ขอบคุณที่รัก ที่คอยเอาใจ
ที่เเท้เขาผิดกัน เลยโพสต์ไส่
โพสต์ขี้ตั๋ว ไห่บักผีบ้าทักไป..

จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้
อั่นเจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเนเเม้
จิกลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิกลิ๊กจอกหลอกเนาะ
มาตั๋วให้อ้ายคิดต่อ..
ใจอ้ายมันกะพอเอาะเยาะ
อั่นโตเจ้าล่ะ ละกะพอเเอ่ะเเยะ
หาโพสต์จอกหลอกเเจกเเลก จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..

( ดนตรี )

จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้
อั่นเจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเนเเม้
จิกลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิกลิ๊กจอกหลอกเนาะ
มาตั๋วให้อ้ายคิดต่อ..
ใจอ้ายมันกะพอเอาะเยาะ
อั่นโตเจ้าล่ะ ละกะพอเเอ่ะเเยะ
หาโพสต์จอกหลอกเเจกเเลก จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..

( ดนตรี )

บ่ทันโดน เขาโพสต์ขึ้นสเตตัส
ขอบคุณที่รัก ที่คอยเอาใจ
ที่เเท้เขาผิดกัน เลยโพสต์ไส่
โพสต์ขี้ตั๋ว ไห่บักผีบ้าทักไป..

จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้
อั่นเจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเนเเม้
จิกลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิกลิ๊กจอกหลอกเนาะ
มาตั๋วให้อ้ายคิดต่อ..
ใจอ้ายมันกะพอเอาะเยาะ
อั่นโตเจ้าล่ะ ละกะพอเเอ่ะเเยะ
หาโพสต์จอกหลอกเเจกเเลก จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..

( ดนตรี )

จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิ๊กลิ๊กจอกหลอกเเท้
อั่นเจ้า กะยุเมาะๆ เเมะๆ เเนเเม้
จิกลิ๊กจอกหลอกเเท้ จิกลิ๊กจอกหลอกเนาะ
มาตั๋วให้อ้ายคิดต่อ..
ใจอ้ายมันกะพอเอาะเยาะ
อั่นโตเจ้าล่ะ ละกะพอเเอ่ะเเยะ
หาโพสต์จอกหลอกเเจกเเลก จิ๊กลิ๊กจอกหลอก
ให้ใจอ้ายเข้าไปหา..


รูปภาพคอร์ด จิ๊กลิ๊กจอกหลอก – กอล์ฟ ธวัชชัย

คอร์ดเพลง จิ๊กลิ๊กจอกหลอก - กอล์ฟ ธวัชชัย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง จิ๊กลิ๊กจอกหลอก (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : บีท วรัญญู
เรียบเรียง: อดุลย์ เกตุสงเคราะห์
ติดต่องานแสดง :098-7589250
จิ๊กลิ๊กจอกหลอก - กอล์ฟ ธวัชชัย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend