คอร์ดเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) – Getsunova

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง คนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) - Getsunova

INTRO | D Em | G A |

D 
  อยู่ ๆ ตื่นขึ้น
Em 
มาก็เหมือนเธอเปลี่ย
G 
นไป
 
  คล้ายคน
A 
อื่นไม่รู้เป็นใคร
D 
  จากคนที่รู้
Em 
ใจกลับกลายเป็นห่
G 
าง.. 
 
A 
กล 

D 
  อยู่ ๆ รักของ
Em 
เราที่เคยมีควา
G 
มหมาย
 
  สำหรับเ
A 
ธอกลับเหมือนจางหาย
D 
  ในระหว่างสอง
Em 
เราตอนนี้มันเ
G 
กิด.. 
 
อะไ
A 
ร 

 
ฉันอย
Em 
ากรู้.. 
 
 
F#m 
 
โปรดเธอ
G 
พูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
 
เลยอ
Em 
ยากถาม.
F#m 
..
 
ความเป็นจ
G 
ริง ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใ
A 
น 

 
ตอนนี้ใจเ
D 
ธอนั้น 
 
 
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเป
G 
ล่า
 
รัก
A 
กันเหมือนเดิมรึเป
D 
ล่า 
 
ช่วย
Em 
บอกกับฉัน
G 
ที
 
ว่าใ
A 
นตอนนี้ใจเธ
D 
อนั้น 
 
เป็น
Em 
เหมือนเดิมรึเป
G 
ล่า
 
ยังรัก
A 
กันอยู่บ้าง
D 
มั้ย 
 
เพราะฉัน
Em 
รู้สึก
 
เหมือนว่าเ
G 
ธอคนเดิมวัน
A 
นี้ไม่เป็นเหมือนเ
D 
ดิม 
 
 
Em 
 
เหมือนว่าเ
G 
ธอคนเดิมวัน
A 
นี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

INSTRU | D Em | G A |

D 
  พอจะมีสัก
Em 
ทางบ้างมั้ยวิ
G 
ธี
 
  ที่จะเปลี่ย
A 
นเธอคืนกลับ
D 
มา
 
  กลับเป็นคนคุ้น
Em 
เคยที่ฉันคุ้นเ
G 
คย 
 
อีกค
A 
รั้ง

 
ยัง
Em 
อยาก.. 
 
รู้.
F#m 
..
 
โปรดเธอ
G 
พูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
 
ยังอ
Em 
ยากถาม.
F#m 
..
 
ความเป็นจ
G 
ริง 
 
ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใ
A 

 
ตอนนี้ใจเ
D 
ธอนั้น 
 
 
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
G 
ปล่า
 
รัก
A 
กันเหมือนเดิมรึเป
D 
ล่า 
 
ช่วย
Em 
บอกกับฉัน
G 
ที
 
ว่าใ
A 
นตอนนี้ใจเ
D 
ธอ 
 
นั้น
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
G 
ปล่า
 
ยัง
A 
รักกันอยู่บ้าง
D 
มั้ย 
 
เพราะฉัน
Em 
รู้สึก
 
เหมือนว่าเ
G 
ธอคนเดิมวัน
A 
นี้ไม่เป็นเหมือนเ
D 
ดิม 
 
 
Em 
 
เหมือนว่าเ
G 
ธอคนเดิมวัน
A 
นี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

INSTRU | D Em | G A |
INSTRU | D/F# G | A D |
INSTRU | Em D/F# | G | A |

 
ตอนนี้ใจเ
D 
ธอนั้น 
 
 
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
G 
ปล่า
 
รัก
A 
กันเหมือนเดิมรึเป
D 
ล่า 
 
ช่วย
Em 
บอกกับฉัน
G 
ที
 
ว่าใ
A 
นตอนนี้ใจเ
D 
ธอ 
 
นั้น
Em 
เป็นเหมือนเดิมรึเ
G 
ปล่า
 
ยัง
A 
รักกันอยู่บ้าง
D 
มั้ย 
 
เพราะฉัน
Em 
รู้สึก
 
เหมือนว่าเ
G 
ธอคนเดิมวัน
A 
นี้ไม่เป็นเหมือนเดิม 
 
 
D 
 
Em 
 
เหมือนว่าเ
G 
ธอคนเดิมวัน
A 
นี้ไม่เป็นเหมือนเ
D 
ดิม 
 
 
Em 
 
G 
 
A 

 
ไม่เป็นเหมือนเ
D 
ดิม 
 
 
Em 
 
G 
 
A 
 
ไม่เป็นเหมือนเ
D 
ดิม 
 
 
Em 
 
G 
 
A 
 
D 


อยู่ ๆ ตื่นขึ้นมาก็เหมือนเธอเปลี่ยนไป
คล้ายคนอื่นไม่รู้เป็นใคร
จากคนที่รู้ใจกลับกลายเป็นห่าง.. ไกล 

อยู่ ๆ รักของเราที่เคยมีความหมาย
สำหรับเธอกลับเหมือนจางหาย
ในระหว่างสองเราตอนนี้มันเกิด.. อะไร 

ฉันอยากรู้..
โปรดเธอพูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
เลยอยากถาม…
ความเป็นจริง ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใน 

ตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
รักกันเหมือนเดิมรึเปล่า ช่วยบอกกับฉันที
ว่าในตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
ยังรักกันอยู่บ้างมั้ย เพราะฉันรู้สึก
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

( ดนตรี )

พอจะมีสักทางบ้างมั้ยวิธี
ที่จะเปลี่ยนเธอคืนกลับมา
กลับเป็นคนคุ้นเคยที่ฉันคุ้นเคย อีกครั้ง

ยังอยาก.. รู้…
โปรดเธอพูดตรง ๆ ออกมาให้ฟัง
ยังอยากถาม…
ความเป็นจริง ที่เธอได้เก็บเอาไว้ข้างใน

ตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
รักกันเหมือนเดิมรึเปล่า ช่วยบอกกับฉันที
ว่าในตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
ยังรักกันอยู่บ้างมั้ย เพราะฉันรู้สึก
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

( ดนตรี )

ตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
รักกันเหมือนเดิมรึเปล่า ช่วยบอกกับฉันที
ว่าในตอนนี้ใจเธอนั้น เป็นเหมือนเดิมรึเปล่า
ยังรักกันอยู่บ้างมั้ย เพราะฉันรู้สึก
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม
เหมือนว่าเธอคนเดิมวันนี้ไม่เป็นเหมือนเดิม

ไม่เป็นเหมือนเดิม
ไม่เป็นเหมือนเดิม


รูปภาพคอร์ด คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) – Getsunova

คอร์ดเพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) - Getsunova

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) (คอร์ด)

คำร้อง ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง Getsunova
คอร์ดเพลง คนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม (who are you) - Getsunova
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend