คอร์ดเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน – มาเรียม เกรย์

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Bm | Am Bm | C D |

G 
  มันไม่ยุติธรรมสัก
Em 
นิด
 
  ความผิดฉันคนเดียวใช่ไ
C 
หม
 
  ทำไมถึงต้องมีแต่
Am 
ฉัน 
 
ที่เ
D 
สียใจ
G 
  เธอไม่เห็นต้องเจออย่าง
Em 
ฉัน
 
  มีแต่ฉันที่ต้องโชคร้
C 
าย
 
  
Bm 
มีแต่ฉันที่ต้องทน
Am 
รับ 
 
ทุกอ
D 
ย่าง

C 
  พยายามอ
D 
ภัยให้เธอแล้ว
Bm 
  พยายามยิ
Em 
นดีกับเธอแล้ว
Am 
  แต่ใจมันยังมี
Bm 
บางคำถามที่
C 
ฉัน 
 
ไม่เข้าใ
D 

 
ทำไมต้องเป็น
G 
ฉันคนเดียวที่
D/F# 
ลืมไม่ได้
 
ไม่
Em 
ว่าจะนานเท่
D 
าไร
 
ทำไมต้องมี
C 
ฉันคนเดียวที่
Bm 
เจ็บทุกครั้ง
 
ที่
Am 
มองดูเธอรักใ
D 
คร
 
ทำไมต้องมีแต่
C 
ฉันที่จมในเ
D/F# 
รื่องเดิมๆ
 
ยัง
Em 
รักใคร
D 
อีกไม่
A/C# 
ได้
Am 
เธอออกเดิน
Bm 
ทางไปแล้วตั้งไ
C 
กล
 
แต่
Cm 
ฉันยังไม่ไปไ
G 
หน

INSTRU | G A | C D |

G 
  คงดีแล้วที่เธอเลือก
Em 
เขา
 
  เธอคงรักเขามากใช่ไ
C 
หม
 
  เป็นความรักที่ฉันไม่
Am 
เคย 
 
ได้รับ
D 
มัน
G 
  จะมีทางให้ฉันได้เดินต่อ
Em 
ไหม
 
  เป็นไปได้ไหมที่คนอย่าง
C 
ฉัน
 
  
Bm 
จะได้มีสักคนที่
Am 
รักที่ฉันเ
D 
ป็น

C 
  พยายามอ
D 
ภัยให้เธอแล้ว
Bm 
  พยายามยิ
Em 
นดีกับเธอแล้ว
Am 
  แต่ใจมันยังมี
Bm 
บางคำถามที่
C 
ฉัน 
 
ไม่เข้าใ
D 

 
ทำไมต้องเป็น
G 
ฉันคนเดียวที่
D/F# 
ลืมไม่ได้
 
ไม่
Em 
ว่าจะนานเท่
D 
าไร
 
ทำไมต้องมี
C 
ฉันคนเดียวที่
Bm 
เจ็บทุกครั้ง
 
ที่
Am 
มองดูเธอรักใ
D 
คร
 
ทำไมต้องมีแต่
C 
ฉันที่จมในเ
D/F# 
รื่องเดิมๆ
 
ยัง
Em 
รักใคร
D 
อีกไม่
A/C# 
ได้
Am 
เธอออกเดิน
Bm 
ทางไปแล้วตั้งไ
C 
กล
 
แต่
Cm 
ฉันยังไม่ไปไ
G 
หน

INSTRU | Em D | C | Am Bm | C D |

 
ทำไมต้องเป็น
G 
ฉันคนเดียวที่
D/F# 
ลืมไม่ได้
 
ไม่
Em 
ว่าจะนานเท่
D 
าไร
 
ทำไมต้องมี
C 
ฉันคนเดียวที่
Bm 
เจ็บทุกครั้ง
 
ที่
Am 
มองดูเธอรักใ
D 
คร
 
ทำไมต้องมีแต่
C 
ฉันที่จมในเ
D/F# 
รื่องเดิมๆ
 
ยัง
Em 
รักใคร
D 
อีกไม่
A/C# 
ได้
Am 
เธอออกเดิน
Bm 
ทางไปแล้วตั้งไ
C 
กล
 
แต่
Cm 
ฉันยังไม่ไปไ
G 
หน

OUTRO | G | Em | C | Am D | G |


เนื้อเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน – มาเรียม เกรย์

มันไม่ยุติธรรมสักนิด
ความผิดฉันคนเดียวใช่ไหม
ทำไมถึงต้องมีแต่ฉัน ที่เสียใจ
เธอไม่เห็นต้องเจออย่างฉัน
มีแต่ฉันที่ต้องโชคร้าย
มีแต่ฉันที่ต้องทนรับ ทุกอย่าง

พยายามอภัยให้เธอแล้ว
พยายามยินดีกับเธอแล้ว
แต่ใจมันยังมีบางคำถามที่ฉัน ไม่เข้าใจ

ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้
ไม่ว่าจะนานเท่าไร
ทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้ง
ที่มองดูเธอรักใคร
ทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องเดิมๆ
ยังรักใครอีกไม่ได้
เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกล
แต่ฉันยังไม่ไปไหน

( ดนตรี )

คงดีแล้วที่เธอเลือกเขา
เธอคงรักเขามากใช่ไหม
เป็นความรักที่ฉันไม่เคย ได้รับมัน
จะมีทางให้ฉันได้เดินต่อไหม
เป็นไปได้ไหมที่คนอย่างฉัน
จะได้มีสักคนที่รักที่ฉันเป็น

พยายามอภัยให้เธอแล้ว
พยายามยินดีกับเธอแล้ว
แต่ใจมันยังมีบางคำถามที่ฉัน ไม่เข้าใจ

ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้
ไม่ว่าจะนานเท่าไร
ทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้ง
ที่มองดูเธอรักใคร
ทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องเดิมๆ
ยังรักใครอีกไม่ได้
เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกล
แต่ฉันยังไม่ไปไหน

( ดนตรี )

ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้
ไม่ว่าจะนานเท่าไร
ทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้ง
ที่มองดูเธอรักใคร
ทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องเดิมๆ
ยังรักใครอีกไม่ได้
เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกล
แต่ฉันยังไม่ไปไหน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทำไมต้องเป็นฉัน (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Download *1230055
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend