หน้าแรก » มาเรียม เกรย์ » คอร์ดเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน – มาเรียม เกรย์

คอร์ดเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน – มาเรียม เกรย์

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | G | Bm | Am Bm | C D |

  มันไม่ยุติธรรมสัก
Em 
นิด
 
  ความผิดฉันคนเดียวใช่ไ
หม
 
  ทำไมถึงต้องมีแต่
Am 
ฉัน 
 
ที่เ
สียใจ
  เธอไม่เห็นต้องเจออย่าง
Em 
ฉัน
 
  มีแต่ฉันที่ต้องโชคร้
าย
 
  
Bm 
มีแต่ฉันที่ต้องทน
Am 
รับ 
 
ทุกอ
ย่าง

  พยายามอ
ภัยให้เธอแล้ว
Bm 
  พยายามยิ
Em 
นดีกับเธอแล้ว
Am 
  แต่ใจมันยังมี
Bm 
บางคำถามที่
ฉัน 
 
ไม่เข้าใ

 
ทำไมต้องเป็น
ฉันคนเดียวที่
D/F# 
ลืมไม่ได้
 
ไม่
Em 
ว่าจะนานเท่
าไร
 
ทำไมต้องมี
ฉันคนเดียวที่
Bm 
เจ็บทุกครั้ง
 
ที่
Am 
มองดูเธอรักใ
คร
 
ทำไมต้องมีแต่
ฉันที่จมในเ
D/F# 
รื่องเดิมๆ
 
ยัง
Em 
รักใคร
อีกไม่
A/C# 
ได้
Am 
เธอออกเดิน
Bm 
ทางไปแล้วตั้งไ
กล
 
แต่
Cm 
ฉันยังไม่ไปไ
หน

INSTRU | G A | C D |

  คงดีแล้วที่เธอเลือก
Em 
เขา
 
  เธอคงรักเขามากใช่ไ
หม
 
  เป็นความรักที่ฉันไม่
Am 
เคย 
 
ได้รับ
มัน
  จะมีทางให้ฉันได้เดินต่อ
Em 
ไหม
 
  เป็นไปได้ไหมที่คนอย่าง
ฉัน
 
  
Bm 
จะได้มีสักคนที่
Am 
รักที่ฉันเ
ป็น

  พยายามอ
ภัยให้เธอแล้ว
Bm 
  พยายามยิ
Em 
นดีกับเธอแล้ว
Am 
  แต่ใจมันยังมี
Bm 
บางคำถามที่
ฉัน 
 
ไม่เข้าใ

 
ทำไมต้องเป็น
ฉันคนเดียวที่
D/F# 
ลืมไม่ได้
 
ไม่
Em 
ว่าจะนานเท่
าไร
 
ทำไมต้องมี
ฉันคนเดียวที่
Bm 
เจ็บทุกครั้ง
 
ที่
Am 
มองดูเธอรักใ
คร
 
ทำไมต้องมีแต่
ฉันที่จมในเ
D/F# 
รื่องเดิมๆ
 
ยัง
Em 
รักใคร
อีกไม่
A/C# 
ได้
Am 
เธอออกเดิน
Bm 
ทางไปแล้วตั้งไ
กล
 
แต่
Cm 
ฉันยังไม่ไปไ
หน

INSTRU | Em D | C | Am Bm | C D |

 
ทำไมต้องเป็น
ฉันคนเดียวที่
D/F# 
ลืมไม่ได้
 
ไม่
Em 
ว่าจะนานเท่
าไร
 
ทำไมต้องมี
ฉันคนเดียวที่
Bm 
เจ็บทุกครั้ง
 
ที่
Am 
มองดูเธอรักใ
คร
 
ทำไมต้องมีแต่
ฉันที่จมในเ
D/F# 
รื่องเดิมๆ
 
ยัง
Em 
รักใคร
อีกไม่
A/C# 
ได้
Am 
เธอออกเดิน
Bm 
ทางไปแล้วตั้งไ
กล
 
แต่
Cm 
ฉันยังไม่ไปไ
หน

OUTRO | G | Em | C | Am D | G |


เนื้อเพลง ทำไมต้องเป็นฉัน – มาเรียม เกรย์

มันไม่ยุติธรรมสักนิด
ความผิดฉันคนเดียวใช่ไหม
ทำไมถึงต้องมีแต่ฉัน ที่เสียใจ
เธอไม่เห็นต้องเจออย่างฉัน
มีแต่ฉันที่ต้องโชคร้าย
มีแต่ฉันที่ต้องทนรับ ทุกอย่าง

พยายามอภัยให้เธอแล้ว
พยายามยินดีกับเธอแล้ว
แต่ใจมันยังมีบางคำถามที่ฉัน ไม่เข้าใจ

ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้
ไม่ว่าจะนานเท่าไร
ทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้ง
ที่มองดูเธอรักใคร
ทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องเดิมๆ
ยังรักใครอีกไม่ได้
เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกล
แต่ฉันยังไม่ไปไหน

( ดนตรี )

คงดีแล้วที่เธอเลือกเขา
เธอคงรักเขามากใช่ไหม
เป็นความรักที่ฉันไม่เคย ได้รับมัน
จะมีทางให้ฉันได้เดินต่อไหม
เป็นไปได้ไหมที่คนอย่างฉัน
จะได้มีสักคนที่รักที่ฉันเป็น

พยายามอภัยให้เธอแล้ว
พยายามยินดีกับเธอแล้ว
แต่ใจมันยังมีบางคำถามที่ฉัน ไม่เข้าใจ

ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้
ไม่ว่าจะนานเท่าไร
ทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้ง
ที่มองดูเธอรักใคร
ทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องเดิมๆ
ยังรักใครอีกไม่ได้
เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกล
แต่ฉันยังไม่ไปไหน

( ดนตรี )

ทำไมต้องเป็นฉันคนเดียวที่ลืมไม่ได้
ไม่ว่าจะนานเท่าไร
ทำไมต้องมีฉันคนเดียวที่เจ็บทุกครั้ง
ที่มองดูเธอรักใคร
ทำไมต้องมีแต่ฉันที่จมในเรื่องเดิมๆ
ยังรักใครอีกไม่ได้
เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกล
แต่ฉันยังไม่ไปไหน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทำไมต้องเป็นฉัน (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล
Download *1230055
 โฆษณา