หน้าแรก » อาริส Seeyou » คอร์ดเพลง สะใจมึงบ่ – อาริส Seeyou

คอร์ดเพลง สะใจมึงบ่ – อาริส Seeyou

คอร์ดเพลง : สะใจมึงบ่ – อาริส Seeyou

คอร์ดเพลง สะใจมึงบ่ - อาริส Seeyou

เพลง : สะใจมึงบ่ (คอร์ด)

ศิลปิน : อาริส Seeyou

แนวเพลง : #อีสาน

Single อาริส Seeyou : สะใจมึงบ่

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สะใจมึงบ่ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


 
เฮ็ดกันคั
กแท้ 
 
บ่หลูโตนกูแ
Am 
หน่บ่
 
เคยฮู้ห
Bb 
ยังบ่ 
 
ว่ากูฮักมึงส่ำ
ได
Bb 
ให้ได้ฮอด
Bbm 
ชีวิต 
 
บ่
Am 
เคยสิคิดน
Dm 
อกใจ
 
แต่
Gm 
มึงกะถิ้มกูได้ 
 
คือเฮ็ดง่ายแ
ท้น้อ

ซื่อจนกลายเป็นสัตว์
Am 
โง่จนกลายเป็นควาย
 
ผลสุด
Bb 
ท้าย 
 
มึงบ่เคยเ
ห็นค่า

 
Bb 
ราบอ้อนวอนขอ
Bbm 
ร้อง
 
ว่า
Am 
อย่าถิ้มกูไป
Dm 
ส่า..
 
ผลสุด
Bb 
ท้ายมีแต่น้ำตา 
 
นี้
บ่..

 
สะใจแล้
Bb 
วบ่…
 
พอใจแล้
Am 
วบ่ 
 
 
Dm 
 
ถืกใจมึ
Gm 
งบ่ 
 
ที่เ
ห็นกูเจ็บแบ
บนี้
Bb 
คือสิมีความ
สุข 
 
เห็นกูเป็น
Am 
ทุกข์กูเจ็บจั่ง
Dm 
ซี
 
คนสิ
Gm 
ตายแมนกูนี้
ตี้ 
 
มันลืม
บ่ได้

INSTRU | F | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Gm C | F |

 
Bb 
ราบอ้อนวอนขอ
Bbm 
ร้อง
 
ว่า
Am 
อย่าถิ้มกูไป
Dm 
ส่า..
 
ผลสุด
Bb 
ท้ายมีแต่น้ำตา 
 
นี้
บ่..

 
สะใจแล้
Bb 
วบ่…
 
พอใจแล้
Am 
วบ่ 
 
 
Dm 
 
ถืกใจมึ
Gm 
งบ่ 
 
ที่เ
ห็นกูเจ็บแบ
บนี้
Bb 
คือสิมีความ
สุข 
 
เห็นกูเป็น
Am 
ทุกข์กูเจ็บจั่ง
Dm 
ซี
 
คนสิ
Gm 
ตายแมนกูนี้
ตี้ 
 
มันลืม
บ่ได้

 
สะใจแล้
Bb 
วบ่..
… โฮ  
Am 
โฮ 
 
โห
 
บ่
Dm 
หลูโตนกูแห
Gm 
น่บ่…
 
คือเฮ็ดแบ
บนี้
Bb 
คือสิมีความ
สุข 
 
เห็นกูเป็น
Am 
ทุกข์กูเจ็บจั่ง
Dm 
ซี
 
คนสิ
Gm 
ตายแมนกูนี้
ตี้ 
 
มันลืม
บ่ได้

 
และอยาก
Gm 
ให้มึงจำเอา
ไว้ 
 
ว่า
Gm 
ถิ้มกูไปมีคนใ
หม่
 
มันบ่มีไผฮักมึงส่ำ
กูดอก..

OUTRO | Bb C | Am Dm | Gm C | F | F |


เฮ็ดกันคักแท้ บ่หลูโตนกูแหน่บ่
เคยฮู้หยังบ่ ว่ากูฮักมึงส่ำได
ให้ได้ฮอดชีวิต บ่เคยสิคิดนอกใจ
แต่มึงกะถิ้มกูได้ คือเฮ็ดง่ายแท้น้อ

ซื่อจนกลายเป็นสัตว์
โง่จนกลายเป็นควาย
ผลสุดท้าย มึงบ่เคยเห็นค่า

กราบอ้อนวอนขอร้อง
ว่าอย่าถิ้มกูไปส่า ผลสุดท้ายมีแต่น้ำตานี้บ่

สะใจแล้วบ่ พอใจแล้วบ่
ถืกใจมึงบ่ ที่เห็นกูเจ็บแบบนี้
คือสิมีความสุข เห็นกูเป็นทุกข์กูเจ็บจั่งซี
คนสิตายแมนกูนี้ตี้ มันลืมบ่ได้

( ดนตรี )

กราบอ้อนวอนขอร้อง
ว่าอย่าถิ้มกูไปส่า ผลสุดท้ายมีแต่น้ำตานี้บ่

สะใจแล้วบ่ พอใจแล้วบ่
ถืกใจมึงบ่ ที่เห็นกูเจ็บแบบนี้
คือสิมีความสุขเห็นกูเป็นทุกข์กูเจ็บจั่งซี
คนสิตายแมนกูนี้ตี้ มันลืมบ่ได้

สะใจแล้วบ่ โฮ โฮ โห
บ่หลูโตนกูแหน่บ่ คือเฮ็ดแบบนี้
คือสิมีความสุข เห็นกูเป็นทุกข์กูเจ็บจั่งซี
คนสิตายแมนกูนี้ตี้ มันลืมบ่ได
และอยากให้มึงจำเอาไว้ ว่าถิ้มกูไปมีคนใหม่
มันบ่มีไผฮักมึงส่ำกูดอก

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สะใจมึงบ่ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : อาริส SEE YOU
เรียบเรียง : มูมมาม SEE YOU
 โฆษณา