หน้าแรก » อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง » คอร์ดเพลง ตำหนิใจ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

คอร์ดเพลง ตำหนิใจ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง


INTRO | D | D | Bb | A |
INTRO | Bm | F#m | Em F#m | G | A |

 
เริ่มเพียง
แค่จุด 
 
ที่ตำหนิ
Bm 
ใจ
 
ไม่นาน
ก็กลาย 
 
เริ่ม
ลายออก
มา  
 
หัวใจ
ที่กิ่ว 
 
พริ้วไป
Bm 
ไหวไป
 
เพราะเธอรับ
ใคร 
 
เขา
มาเบียด
Bm 
ฉัน  
F#m 
 
เจ็บที่
แล้วยังพอจำ
Bm 
ได้
 
ถูกเบียด
ซ้ำทำเราจน
ตก 
 
เพราะ
ใคร

 
ร้อม
ใจพร้อม
Bm 
กาย
 
ร่วม
F#m 
เป็นพวก
เขา
 
ทิ้ง
F#m 
ใจของ
Bm 
เรา
 
ให้เ
ศร้าโศกต
รม
 
โทษเ
ธอที่แบ่ง
Bm 
ใจ
 
ไม่
F#m 
เคยหนักแน่นเ
ลย.. 
 
 
 
ปรบมือข้างเดียวมันคงไม่
Bm 
ดัง

INSTRU | G A |

 
แน่นอน
ที่สุด 
 
ที่จะห้าม
Bm 
ใคร
 
ห้ามเพียง
ร่างกาย 
 
ห้าม
ใจยากเ
ย็น  
 
เมื่อมี
พบกัน 
 
ก็มี
Bm 
พรากเป็น
 
ช่างเป็น
เหมือนเกณฑ์ 
 
 
ที่กำหนด
Bm 
ไว้  
F#m 

 
เจ็บที่
แล้วเกินใจจะ
Bm 
กลั้น
 
เจ็บอีก
ครั้งมันทนไม่
ได้ 
 
นะ
เธอ

 
ร้อม
ใจ 
 
พร้อม
Bm 
กาย
 
ร่วม
F#m 
เป็นพวก
เขา
 
ทิ้ง
F#m 
ใจของ
Bm 
เรา
 
ให้เ
ศร้าโศกต
รม
 
โทษเ
ธอที่แบ่ง
Bm 
ใจ
 
ไม่
F#m 
เคยหนักแน่นเ
ลย.. 
 
 
 
ปรบมือข้างเดียวมันคงไม่
Bm 
ดัง

INSTRU | G A | D Bm | G A | Bm |
INSTRU | G A | D A Bm | G A | Bm |

 
เจ็บที่
แล้วเกินใจจะ
Bm 
กลั้น
 
เจ็บอีก
ครั้งมันทนไม่
ได้ 
 
นะ
เธอ

 
ร้อม
ใจ 
 
พร้อม
Bm 
กาย
 
ร่วม
F#m 
เป็น 
 
พวก
เขา
 
ทิ้ง
F#m 
ใจ 
 
ของ
Bm 
เรา
 
ให้เ
ศร้า 
 
โศกต
รม
 
โทษเ
ธอที่แบ่ง
Bm 
ใจ
 
ไม่
F#m 
เคยหนักแน่นเ
ลย.. 
 
 
 
ปรบมือข้างเดียวมันคงไม่
Bm 
ดัง…

 
ร้อม
ใจ 
 
พร้อม
Bm 
กาย
 
ร่วม
F#m 
เป็น 
 
พวก
เขา
 
ทิ้ง
F#m 
ใจ 
 
ของ
Bm 
เรา
 
ให้เ
ศร้า 
 
โศกต
รม
 
โทษเ
ธอที่แบ่ง
Bm 
ใจ
 
ไม่
F#m 
เคยหนักแน่นเ
ลย.. 
 
 
 
ปรบมือข้างเดียวมันคงไม่
Bm 
ดัง…

Fade out..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตำหนิใจ (คอร์ด)
ศิลปิน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :