หน้าแรก » อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง » คอร์ดเพลง ทัดทาน – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

คอร์ดเพลง ทัดทาน – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง


INTRO | D | A | D | E | A | A |

  มีเธอเ
F#m7 
สมอ อยู่เคียงใจ
  รับรู้รับ
ฟัง 
 
ที่เป็นไป
  ยามมีปัญ
F#m7 
หา 
 
ยังอุ่นใจ
  ช่วยกันไขช่วย
เป็นเช่นกำลัง
F#m7 
  ทำหนักให้
เบา    

  ยังมีรอย
F#m7 
ยิ้ม 
 
แต่ใจหมอง
  เหมือนดั่งของสำ
คัญต้องพรากไป
  ในใจมัน
F#m7 
ค้าน 
 
สั่งดึงไว้
  เพราะจุดหมายที่
ไปด้วยจำเป็น
F#m7 
เกินใจทัด
ทาน
Bm7 
  ยามที่เธอเดิน
ลับตาไป
  ใจก็
F#m7 
หาย 
 
ตาม
ไป
 
  สิ่งที่เยือนคล้ายเป็นเพื่อน
เก่า
 
  เข้ามา
แทนโดยไม่ได้เชื้อ
เชิญ
 
  คือความ
เหงา 
 
ไม่ตั้ง
ใจ
 
  ไม่ตั้งใจ ยังทัด
ทาน

 
ทุกค่ำ
F#m7 
คืน 
 
ฝากกับความมืด
ไป
 
กอดเธอ
ไว้ 
 
อย่าให้ร้าวรอน
 
บอกตะ
วันที่ทอแสงอ่
อน
 
จะ
ร้อนหนาวเย็นห่วงเ
ธอ 
 
รักษา
ตัว

  ในใจหวิว
F#m7 
หวิว 
 
ไม่เคยเป็น
  ทั้งที่เห็นผู้
คนก็มากพอ
  นัยน์ตามี
F#m7 
น้ำ 
 
มาคลอคลอ
  แล้วยังขอร้อง
เธอไม่ให้ไป
F#m7 
  เกินใจทัด
ทาน   
 
 

 
เคยแง่
F#m7 
งอน 
 
ผลัดและยอมง้อ
กัน
 
สิ่งเหล่า
นั้นผูกพันมัดใจ
 
จากกัน
ไปเพื่อมาพบ
ใหม่
 
ใจห
ายเพราะเป็นห่วง
เธอ 
 
รักษา
ตัว

 
ทุกค่ำ
F#m7 
คืน 
 
ฝากกับความมืด
ไป
 
กอดเธอ
ไว้ 
 
อย่าให้ร้าวรอน
 
บอกตะ
วันที่ทอแสงอ่
อน
 
จะ
ร้อนหนาวเย็นห่วงเ
ธอ 
 
รักษา
ตัว

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ทัดทาน (คอร์ด)
ศิลปิน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
 โฆษณา