หน้าแรก » อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง » คอร์ดเพลง ใจฝ่อ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

คอร์ดเพลง ใจฝ่อ – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง


INTRO | F#7 | F#7 | F#7 | F#7 |

Bm 
หากฟ้าไม่
F#m 
เห็น ไปอ
ย่าง
 
จะถอดใจล้างไปห่างกัน
 
 
ท่า
Em 
ทีที่เธอทำ 
 
ออ
Bm 
เซาะเขามากมาย 
 
 
Em 
 
ใครจะทน ได้
ไงเธอเห
ยียดหยาม 
 
 
F#7 

Bm 
มันจนใจเหลือ
F#m 
เกิน
 
ที่เราจะเ
ดินตามเธอเ
รื่อยไป
อึดอัดทนรับ
ในเล่ห์เห
ลี่ยมเธอ 
 
 
F#7 
 
ศัต
Bm 
รูคือคนรุก
F#m 
ราน
 
มาบ
วกกับ
F#m 
ความต้องก
าร 
 
หัก
F#7 
หลัง

รู้ 
 
หน้าไม่
Bm 
รู้ใจ 
 
ชื่อใครไม่
Bm 
ได้อีก
 
ธอมีราย
Bm 
ย่อยปลีก 
 
 
จะหลีกลี้
หนีไป
เจ็บกับความ
ช้ำใน 
 
ใจฝ่อแ
ล้ว.. 
 
 
F#7 

Bm 
กระท่อนกระ
F#m 
แท่น 
 
จวนเ
จียน
 
เกือบเกือบจะเพี้ยนใจหวิดเบลอ
 
 
น้ำ
Em 
มือเธอคนทำ 
 
คอย
Bm 
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
F#7 
รับไม่ไหว

รู้ 
 
หน้าไม่
Bm 
รู้ใจ 
 
ชื่อใครไม่
Bm 
ได้อีก
 
ธอมีราย
Bm 
ย่อยปลีก..
จะหลีกลี้
หนีไป
เจ็บกับความ
ช้ำใน 
 
ใจฝ่อแ
ล้ว.. 
 
 
F#7 

INSTRU | Em A | F#m Bm | G F#m | Bm |
INSTRU | Em A | F#m Bm | G | F#7 |

Bm 
มันจนใจเหลือ
F#m 
เกิน
 
ที่เราจะเ
ดินตามเธอ
เรื่อยไป
อึดอัดทนรับ
ในเล่ห์เห
ลี่ยมเธอ 
 
 
F#7 
 
ศัต
Bm 
รูคือคนรุก
F#m 
ราน
 
มาบ
วกกับ
F#m 
ความต้องก
าร 
 
หัก
F#7 
หลัง

รู้ 
 
หน้าไม่
Bm 
รู้ใจ 
 
ชื่อใครไม่
Bm 
ได้อีก
 
ธอมีราย
Bm 
ย่อยปลีก 
 
 
จะหลีกลี้
หนีไป
เจ็บกับความ
ช้ำใน 
 
ใจฝ่อแ
ล้ว.. 
 
 
F#7 

รู้ 
 
หน้าไม่
Bm 
รู้ใจ 
 
ชื่อใครไม่
Bm 
ได้อีก
 
ธอมีราย
Bm 
ย่อยปลีก 
 
 
จะหลีกลี้
หนีไป
 
จ็บกับความ
ช้ำใน 
 
ใจฝ่อแ
ล้ว.. 
 
 
F#7 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ใจฝ่อ (คอร์ด)
ศิลปิน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :