คอร์ดเพลง หว่านล้อม – อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

  
Text   

INTRO | A | F#m | A | F#m | D | E | E |
INTRO | A | Bm | C#m | D E |
INTRO | A | Bm | C#m | D |

 
เด็ดจริง
A 
นะ 
 
เอาคะแนนไป
F#m 
สิบ
 
อยากกระ
A 
ซิบ 
 
เอาหัวแลกใจ
F#m 
กัน
 
แต่มันก็
D 
สั่นสั่น 
 
สั่นสู้ให้ล
E 
อง

 
อยากจะค
A 
ล้องเธอเข้ามามี
F#m 
เอี่ยว
 
อยากจะเ
A 
คี้ยวกลืนร่างเธอลง
F#m 
ไป
 
แต่เธอก็
D 
ตัวใหญ่ใหญ่ 
 
ยังโตไม่
E 
ทัน

F#m 
..แรงดันชาร์จมาเต็มเหนี่ยว
C#m 
..เพียวเพียวเป้าเล็งจุดเธอ
D 
..บอกอย่างเซอร์เซอร์
 
อย่างเธอให้
E 
ล้านคะแนน

 
หว่าน
A 
ล้อม 
 
 
C#7 
เอาหัวใจดาวน์
F#m 
ก่อน
A7 
ตัวฉันจะค่อยผ่
D 
อน 
 
 
C#m 
 
ให้เป็นแบบ
Bm 
งวดประจำ 
 
 
E 
 
ตอก
A 
ย้ำ 
 
 
C#7 
จำท่องจนขึ้น
F#m 
ใจ
A7 
อายุใช่เรื่อง
D 
ใหญ่ 
 
 
C#m 
 
เลขมันเปลี่ยน
Bm 
ได้นะเธอ 
 
 
E 
 
ไม่มีกฎเกณฑ์..
 

INSTRU | A | Bm | C#m | D E |

 
อาจจะ
A 
เล็กเราคิดทำการณ์
F#m 
ใหญ่
 
ฝากเก็บ
A 
ไว้เป็นขั้นตามครร
F#m 
ลอง
 
สืบดูต้อง
D 
มองมอง 
 
อย่าเล่นเล่ห์
E 
โกง

 
อยากจะค
A 
ล้องเธอเข้ามามี
F#m 
เอี่ยว
 
อยากจะเ
A 
คี้ยวกลืนร่างเธอลง
F#m 
ไป
 
แต่เธอก็
D 
ตัวใหญ่ใหญ่ 
 
ยังโตไม่
E 
ทัน

 
หว่าน
A 
ล้อม 
 
 
C#7 
เอาหัวใจดาวน์
F#m 
ก่อน
A7 
ตัวฉันจะค่อยผ่
D 
อน 
 
 
C#m 
 
ให้เป็นแบบ
Bm 
งวดประจำ 
 
 
E 
 
ตอก
A 
ย้ำ 
 
 
C#7 
จำท่องจนขึ้น
F#m 
ใจ
A7 
อายุใช่เรื่อง
D 
ใหญ่ 
 
 
C#m 
 
เลขมันเปลี่ยน
Bm 
ได้นะเธอ 
 
 
E 
 
ไม่มีกฎเกณฑ์..
 

INSTRU | A | C#7 | F#m | A7 |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |
INSTRU | A | C#7 | F#m | A7 |
INSTRU | D | C#m | Bm | E |
INSTRU | A | A | A | A |

F#m 
..แรงดันชาร์จมาเต็มเหนี่ยว
C#m 
..เพียวเพียวเป้าเล็งจุดเธอ
D 
..บอกอย่างเซอร์เซอร์
 
อย่างเธอให้ล้
E 
านคะแนน

 
หว่าน
A 
ล้อม.. 
 
 
C#7 
เอาหัวใจดาวน์
F#m 
ก่อน
A7 
ตัวฉันจะค่อย
D 
ผ่อน 
 
 
C#m 
 
ให้เป็นแบบ
Bm 
งวดประจำ 
 
 
E 
 
ตอก
A 
ย้ำ  
C#7 
จำท่องจนขึ้น
F#m 
ใจ
A7 
อายุใช่เรื่อง
D 
ใหญ่ 
 
 
C#m 
 
เลขมันเปลี่ยน
Bm 
ได้นะเธอ 
 
 
E 

 
หว่าน
A 
ล้อม.. 
 
 
C#7 
เอาหัวใจดาวน์
F#m 
ก่อน
A7 
ตัวฉันจะค่อย
D 
ผ่อน 
 
 
C#m 
 
ให้เป็นแบบ
Bm 
งวดประจำ 
 
 
E 
 
ตอก
A 
ย้ำ  
C#7 
จำท่องจนขึ้น
F#m 
ใจ
A7 
อายุใช่เรื่อง
D 
ใหญ่ 
 
 
C#m 
 
เลขมันเปลี่ยน
Bm 
ได้นะเธอ 
 
 
E 

 
หว่าน
A 
ล้อม.. 
 
 
C#7 
เอาหัวใจดาวน์
F#m 
ก่อน
A7 
ตัวฉันจะค่อย
D 
ผ่อน 
 
 
C#m 
 
ให้เป็นแบบ
Bm 
งวดประจำ 
 
 
E 
 
ตอก
A 
ย้ำ  
C#7 
จำท่องจนขึ้น
F#m 
ใจ
A7 
อายุใช่เรื่อง
D 
ใหญ่ 
 
 
C#m 
 
เลขมันเปลี่ยน
Bm 
ได้นะเธอ.. 
 
 
E 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หว่านล้อม (คอร์ด)
ศิลปิน อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend