คอร์ดเพลง ภาพเธอยังไม่ชัด – เอิ้นขวัญ วรัญญา

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ภาพเธอยังไม่ชัด – เอิ้นขวัญ วรัญญา


INTRO | Dm | C | Bb | A | ( 3 Times )

Dm 
จะกี่ครั้งที่เฝ้าม
C 
องเธอ 
 
ก็ยังเ
Bb 
บลอ 
 
ภาพเธอไม่เคยชั
C 
ดเจน
Dm 
เป็นคนรักก็ไม่ทาใ
C 
ห้เห็น 
 
จะว่าไ
Bb 
ม่เป็นบางทีมันก็คล้ายค
A 
ล้าย
Dm 
จุดประสงค์ที่เธอเดินเข้า
C 
มา 
 
ตั้งเ
Bb 
วลา 
 
คบนานเท่า
C 
ไหร่
Dm 
สถานะ 
 
ที่เป็นคืออะ
C 
ไร 
 
ใช้แว่นข
Bb 
ยาย ส่องดูก็ยังเบลอเบลอ  
A 

 
*  
Dm 
ตอบคาถามหัวใจไม่ได้เรื่องเธอ
 
ผ่านมาพบมาเจอเพื่อจบที่ใด เธอยังซับซ้
A 
อน

 
**  
Dm 
หยุดหยุด อยู่ตรงนั้น ได้โ
C 
ปรดหยุดรอตรงนั้น
 
ทำใ
Bb 
ห้ใจ มองภาพเธอ ให้เ
C 
ห็นชัดเจนซะก่อน
Dm 
อย่าอย่า ทำสับสน ไม่อ
C 
ยาก 
 
ให้ใครเดือดร้อน
 
รีบเคลี
Bb 
ยร์ กับใจ เธอให้เรียบร้
A 
อย (ชัดเจนสักหน่อย ค่
Dm 
อย(มาใหม่)(ไปต่อ))

INSTRU | Dm | C | Bb | A |

Dm 
บอกได้ไหมว่าทาไมสั
C 
บสน 
 
มีใครอื่
Bb 
นปนหรือคนอย่างฉันไม่ใ
C 
ช่
Dm 
เธอมั่นคง 
 
ฉันถึงจะ
C 
มั่นใจ 
 
ถ้ามาเพื่
Bb 
อไป ก็อย่ามาทึก มา
A 
ทัก ให้ใจ มันเบลอ

INSTRU | Dm | C | Bb | C | Dm | Bb | A |
INSTRU | Dm | Dm |

( *, **, ** )

OUTRO | Dm | C | Bb | C | Dm | C | Bb | A | Dm | Dm |

ได้โปรดหยุดรอตรงนั้น

เนื้อเพลง
จะกี่ครั้งที่เฝ้ามองเธอ
ก็ยังเบลอ…ภาพเธอไม่เคยชัดเจน
เป็นคนรักก็ไม่ทำให้เห็น
จะว่าไม่เป็นบางทีมันก็คล้ายคล้าย
จุดประสงค์ที่เธอเดินเข้ามา
ตั้งเวลา…คบนานเท่าไหร่
สถานะ ที่เป็นคืออะไร
ใช้แว่นขยาย ส่องดูก็ยังเบลอเบลอ

ตอบคำถามหัวใจไม่ได้เรื่องเธอ
ผ่านมาพบมาเจอเพื่อจบที่ใด
เธอยังซับซ้อน

หยุดหยุด อยู่ตรงนั้น ได้โปรดหยุดรอตรงนั้น
ทำให้ใจ มองภาพเธอ ให้เห็นชัดเจนซะก่อน
อย่าอย่า ทำสับสน ไม่อยาก ให้ใครเดือดร้อน
รีบเคลียร์ กับใจ เธอให้เรียบร้อย…
ชัดเจนสักหน่อย ค่อย…มาใหม่

บอกได้ไหมว่าทำไมสับสน
มีใครอื่นปนหรือคนอย่างฉันไม่ใช่
เธอมั่นคง ฉันถึงจะมั่นใจ
ถ้ามาเพื่อไป ก็อย่ามาทึก มาทัก
ให้ใจ…มันเบลอ

ตอบคำถามหัวใจไม่ได้เรื่องเธอ
ผ่านมาพบมาเจอเพื่อจบที่ใด
เธอยังซับซ้อน

หยุดหยุด อยู่ตรงนั้น ได้โปรดหยุดรอตรงนั้น
ทำให้ใจ มองภาพเธอ ให้เห็นชัดเจนซะก่อน
อย่าอย่า ทำสับสน ไม่อยาก ให้ใครเดือดร้อน
รีบเคลียร์ กับใจ เธอให้เรียบร้อย…

หยุดหยุด อยู่ตรงนั้น ได้โปรดหยุดรอตรงนั้น
ทำให้ใจ มองภาพเธอ ให้เห็นชัดเจนซะก่อน
อย่าอย่า ทำสับสน ไม่อยาก ให้ใครเดือดร้อน
รีบเคลียร์ กับใจ เธอให้เรียบร้อย…
ชัดเจนสักหน่อย ค่อยไปต่อ
ได้โปรดหยุดรอตรงนั้น
เพลง : ภาพเธอยังไม่ชัด
ศิลปิน : เอิ้นขวัญ วรัญญา
คำร้อง สลา คุณวุฒิ
ทำนอง/ เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
อัลบั้ม : ชุดที่ 1 ผู้หญิงธรรมดาที่กล้ารักเธอ
Digital Download : *1237025
ภาพเธอยังไม่ชัด - เอิ้นขวัญ วรัญญา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend