คอร์ดเพลง รังเกียจกันไหม ( Do You Mind ? ) – UrboyTJ

  
Text   

รังเกียจกันไหม ( Do You Mind ? ) – UrboyTJ


INTRO | A | E | F#m | D |

 
รังเกียจกันไ
A 
หม 
 
ถ้า
E 
ฉันนั้นมีอะไรจะบอ
F#m 
กเธอ 
 
คำถา
D 
มที่ยังค้างคา
 
รังเกียจกันไ
A 
หม 
 
ถ้า
E 
ฉันเป็นคนไม่มีอะไรใ
F#m 
ห้เธอ 
 
เธอจ
D 
ะคิดยังไง


A 
 
ฉันอาจดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่เคยสนใจ
 
But I’m the on
E 
ly one ที่คิดถึงเธออยู่ every night
 
Even  
F#m 
I’m not looking good เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันได้ไหม
D 

 
** รังเกียจกันไ
A 
หม ที่ฉันรักเธอ รังเกียจกันไหม
E 
..ที่ฉันพูดไป
 
รังเกียจกัน
F#m 
ไหม 
 
ถ้าจะมีฉันไปยืนข้า
D 
งๆ
 
รังเกียจกันไ
A 
หม ที่คิดไม่ทัน รังเกียจกันไหม
E 
..ที่พูดไม่ฟัง
 
รังเกียจกัน
F#m 
ไหม 
 
ถ้าเธอจะรักกับคนอย่าง
D 
ฉัน

 
อย่าเพิ่งรังเ
A 
กียจกันเลย 
 
ถ้าเราจะขอโทรหาคืนนี้ได้ไหม
 
อย่าเพิ่งรังเ
E 
กียจกันเลย ถ้าเราหนะเริ่มจะเหงาอยู่ Everynight
 
I’m
F#m 
sorry I’m just a lonely boy who’s living alone
 
และไม่มีใ
D 
ครคิดถึง no one ever call on my phone yeah

A 
ไม่มีใครมารักและคิดว่าเธอเองก็ไม่รัก
E 
I’m such a loser for love แล้วมันก็ messed up
F#m 
but never mind ถึงใครต่อใครนั้นจะไม่รัก
 
แต่เธออย่าเพิ่
D 
งรังเกียจกันเลยได้มะ I’m sorry

( *, **, **, * )

เนื้อเพลง
รังเกียจกันไหม
ถ้าฉันนั้นมีอะไรจะบอกเธอ
คำถามที่ยังค้างคา
รังเกียจกันไหม
ถ้าฉันเป็นคนไม่มีอะไรให้เธอ
เธอจะคิดยังไง


ฉันอาจดูไม่ดีเธอเองก็คงจะไม่เคยสนใจ
But I’m the only one
ที่คิดถึงเธออยู่ every night
Even I’m not looking good
เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันได้ไหม

รังเกียจกันไหม ที่ฉันรักเธอ
รังเกียจกันไหม ที่ฉันพูดไป
รังเกียจกันไหม ถ้าจะมีฉันไปยืนข้างๆ
รังเกียจกันไหม ที่คิดไม่ทัน
รังเกียจกันไหม ที่พูดไม่ฟัง
รังเกียจกันไหม ถ้าเธอจะรักกับคนอย่างฉัน

อย่าเพิ่งรังเกียจกันเลย
ถ้าเราจะขอโทรหาคืนนี้ได้ไหม
อย่าเพิ่งรังเกียจกันเลย
ถ้าเราหนะเริ่มจะเหงาอยู่ Everynight
Im sorry
Im just a lonely boy who’s living alone
และไม่มีใครคิดถึง no one ever call on my phone yeah
ไม่มีใครมารักและคิดว่าเธอเองก็ไม่รัก
Im such a loser for love แล้วมันก็ messed up
but never mind ถึงใครต่อใครนั้นจะไม่รัก
แต่เธออย่าเพิ่งรังเกียจกันเลยได้มะ Im sorry
UrboyTJ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend