หน้าแรก » หนุ่ย นันทกานต์ » คอร์ดเพลง แข็งใจไว้อีกหน่อย – หนุ่ย นันทกานต์

คอร์ดเพลง แข็งใจไว้อีกหน่อย – หนุ่ย นันทกานต์


Tune to Eb
INTRO | G | F#m B9 B7 | Em | A |

 
รู้ว่า
เจ็บ 
 
รู้ว่า
F#m 
ปวด
 
เมื่อบาง
คน 
 
บอก
ลาและทิ้งเธอ
ไป
F#m 
ใจเธอโดนเขาทำ 
 
บอบ
Bm 
ช้ำรุนแ
รงเท่า
ไหร่
 
ไม่อาจ
Em 
เขียนหรือพูดบรรยาย 
 
 
ทำให้เธอบรรเทา

 
แม้จะ
เหนื่อย 
 
แม้จะ
F#m 
หนัก
 
ฉันเข้า
ใจ 
 
ที่
เธอเผชิญอยู่
นี้
 
แต่
F#m 
มีความจริงเรื่องนึง 
 
อยาก
Bm 
ขอเธอ
ฟังให้
ดี
 
เจ็บและ
Em 
ช้ำที่ทิ่มแทงใจอยู่ตอน
นี้ 
 
มาแล้วมันต้องไป

 
* พายุนั้นรอวันส
ลาย 
 
แผลในใจต้อง
F#m 
หาย
 
ฟ้าที่หม่นมืด
Em 
ดำก็จะคลี่
คลายและจางจาก
Dmaj7 
ไป
Am 
ขอเธอ
ทนเจ็บ
ไว้ 
 
แล้วเวลาจะ
F#m 
ช่วยเยียว
Bm 
ยาในใจ
 
อีกแค่
Em 
เพียงไม่นาน 
 
เจ็บแค่ไหนต้องหมดไปต้องพ้น
ไป
 
แข็งใจ ไว้อีกหน่อย
 

INSTRU | D | Gm A |

 
พ้นและ
ผ่าน 
 
ได้เมื่อ
F#m 
ไหร่
 
แล้วหัว
ใจ 
 
เธอ
เองจะได้เรียน
รู้
F#m 
ในความทรมาน 
 
ความ
Bm 
เหงาที่
เธอเจอ
อยู่
 
มันจะ
Em 
สอนให้หัวใจเธอได้เข้ม
แข็ง 
 
รอแค่เพียงไม่นาน

( * )

INSTRU | G Gm | F#m B7 | Em | A |

 
รอแค่เพียงไม่
Asus4 
นาน

( * )

F#m 
 
Bm 
    อีกแค่
Em 
เพียงไม่นาน
 
ที่พายุจะหมดไปพร้อม
น้ำตา 
 
 
Gm 
แข็งใจ 
 
 
ไว้อีกหน่อย

Lyrics : เป็นเอก เสกสรร
Melody : ม.ล. พิทยากรณ์ รัชนี , ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา
Arrangement : ชินวุฒิ วัฒนาสัจจา
 โฆษณา