หน้าแรก » อัสนี วสันต์ » คอร์ดเพลง ก็เคยสัญญา – อัสนี วสันต์

คอร์ดเพลง ก็เคยสัญญา – อัสนี วสันต์


INTRO | G Em | Am D |
INTRO | G C | G D |

 
ก็เคยสัญ
ญา 
 
 
Em 
  เป็นมั่นเป็น
Am 
หมาย
 
ก็เคยสัญ
ญา 
 
 
Em 
  ช่างพูดง่
Am 
ายดาย
 
บอกอย่าง
นั้น 
 
บอกอย่าง
Bm 
นี้ 
 
ไม่
Am 
มีท่าทีอื่นใ
 
กว่าจะ
รู้สิ่งเหล่า
Bm 
นั้น 
 
ถึง
Am 
วันก็สายเกินไ

 
ก็เคยสัญ
ญา 
 
 
Em 
 ก็ว่ารัก
Am 
กัน
 
ก็เคยสัมพั
นธ์ 
 
 
Em 
 ก็มั่นก็ห
Am 
มาย
 
ก็เธอ
นั้น 
 
บอกกับ
Bm 
ฉัน 
 
รัก
Am 
กันเป็นอันเข้าใ
 
ไม่เคย
คิด 
 
ไม่เคย
Bm 
ถาม
 
เพราะ
Am 
ความที่ฉันมั่นใ
นรักเ
ธอ
D7 

 
ได้แต่
ร้องเ
Bm 
พลงปลอบ
ใจตัวเ
รา
เขา 
 
 
Bm 
มาเปลี่ยนไ
ป 
 
หัวใ
แม้ 
 
 
Bm 
วันหนึ่งเ
คยรักใ
คร
 
ขา 
 
 
Bm 
มาเปลี่ยนไ
D7 

 
* ก็บอกกันสัก
คำ 
 
 
Em 
  จะได้ทำ
Am 
ใจ
 
ก็บอกกันสัก
คำ 
 
 
Em 
  จะได้จำ
Am 
ไว้
 
ว่าสิ่ง
นั้น 
 
สิ่งที่
Bm 
ฉัน 
 
ให้ค
Am 
วามสำคัญกับใ
คร
 
ต่อแต่
นี้ 
 
ไม่มีเ
Bm 
หลือ 
 
ไม่
Am 
มีแม้ความเข้า
ใจ
 
ในสัญ
ญา

INSTRU | G | Em | Am | D | ( 2 Times )
INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D | G | G7 |

 
เวลาเป
ลี่ยน 
 
ใจคนเปลี่ยน
 
ช่างกระ
ไรใจห
นอใจ
คน
G7 
 
เคยเคียง
คู่ 
 
ลองคิด
A7 
ดู 
 
จะรู้บ้างไ
หม
D7 

( * )

OUTRO | G | C | G |

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา