คอร์ดเพลง ก็เคยสัญญา – อัสนี วสันต์

  
Text   

INTRO | G Em | Am D |
INTRO | G C | G D |

 
ก็เคยสัญ
G 
ญา 
 
 
Em 
  เป็นมั่นเป็น
Am 
หมาย
D 
 
ก็เคยสัญ
G 
ญา 
 
 
Em 
  ช่างพูดง่
Am 
ายดาย
D 
 
บอกอย่าง
G 
นั้น 
 
บอกอย่าง
Bm 
นี้ 
 
ไม่
Am 
มีท่าทีอื่นใ
D 
 
กว่าจะ
G 
รู้สิ่งเหล่า
Bm 
นั้น 
 
ถึง
Am 
วันก็สายเกินไ
D 

 
ก็เคยสัญ
G 
ญา 
 
 
Em 
 ก็ว่ารัก
Am 
กัน
D 
 
ก็เคยสัมพั
G 
นธ์ 
 
 
Em 
 ก็มั่นก็ห
Am 
มาย
D 
 
ก็เธอ
G 
นั้น 
 
บอกกับ
Bm 
ฉัน 
 
รัก
Am 
กันเป็นอันเข้าใ
D 
 
ไม่เคย
G 
คิด 
 
ไม่เคย
Bm 
ถาม
 
เพราะ
Am 
ความที่ฉันมั่นใ
D 
นรักเ
G 
ธอ
C 
G 
D7 

 
ได้แต่
G 
ร้องเ
Bm 
พลงปลอบ
C 
ใจตัวเ
D 
รา
G 
เขา 
 
 
Bm 
มาเปลี่ยนไ
C 
ป 
 
หัวใ
D 
G 
แม้ 
 
 
Bm 
วันหนึ่งเ
C 
คยรักใ
D 
คร
 
G 
ขา 
 
 
Bm 
มาเปลี่ยนไ
C 
D7 

 
* ก็บอกกันสัก
G 
คำ 
 
 
Em 
  จะได้ทำ
Am 
ใจ
D 
 
ก็บอกกันสัก
G 
คำ 
 
 
Em 
  จะได้จำ
Am 
ไว้
D 
 
ว่าสิ่ง
G 
นั้น 
 
สิ่งที่
Bm 
ฉัน 
 
ให้ค
Am 
วามสำคัญกับใ
D 
คร
 
ต่อแต่
G 
นี้ 
 
ไม่มีเ
Bm 
หลือ 
 
ไม่
Am 
มีแม้ความเข้า
D 
ใจ
 
ในสัญ
G 
ญา
D 

INSTRU | G | Em | Am | D | ( 2 Times )
INSTRU | G | Em | Am | D |
INSTRU | G | Em | Am | D | G | G7 |

 
เวลาเป
C 
ลี่ยน 
 
ใจคนเปลี่ยน
 
ช่างกระ
G 
ไรใจห
C 
นอใจ
G 
คน
G7 
 
เคยเคียง
C 
คู่ 
 
ลองคิด
A7 
ดู 
 
จะรู้บ้างไ
D 
หม
D7 

( * )

OUTRO | G | C | G |

2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend