หน้าแรก » อัสนี วสันต์ » คอร์ดเพลง บังเอิญติดดิน – อัสนี วสันต์ โชติกุล

คอร์ดเพลง บังเอิญติดดิน – อัสนี วสันต์ โชติกุล


INTRO | Am | Am | F | F | ( 2 Times)

ไม่ยาก
เย็นไม่เป็นปัญ
Am 
หา
บังเอิญเกิด
มาพูดจาเข้า
ใจ
 
ทำงงทำ
งานเบิกบานเรื่อย
Am 
ไป
บังเอิญพอ
ใจบังเอิญติด
ดิน

 
บัง
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญ
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญติด
ดิน
 
(บังเอิญติด
Am 
ดินได้
ยินบ้าง
ไหม
 
บัง
เอิญพอ
ใจบัง
เอิญติด
ดิน)
 
บังเอิญบัง
Am 
เอิญบัง
เอิญบัง
เอิญ
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญ

ไม่บอก 
 
ไม่
รู้ไม่ดูไม่
Am 
เห็น
บังเอิญก็
เป็น 
 
เช่นดังใคร
ใคร
 
ดิบดิบไม่
มี 
 
ผักชีพริก
Am 
ไทย
บังเอิญพอ
ใจ 
 
บังเอิญติด
ดิน
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญ
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญ

Am 
เดินเดินติด 
 
ดินเดินติดดิน
 
เดินติดดิน ก็กินข้าว
แกง
 
กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกงก็เดินติด
Am 
ดิน
 
เดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน ก็กินข้าว
แกง
 
กินข้าวแกงกินข้าวแกงกินข้าวแกง
 
 
ก็บัง
เอิญเหมือนดังใคร
Am 
ใคร
 
บังเอิญพอ
Dm 
ใจ 
 
บัง
เอิญติด
ดิน
 
(บังเอิญเหมือนดังใคร
Am 
ใคร
 
บังเอิญพอ
Dm 
ใจบัง
เอิญติด
ดิน)

ถูกด่าถูก
ไปไม่เป็นปัญ
Am 
หา
บังเอิญเกิด
มาคิดว่าได้
พร
 
เลิกงานชื่น
ใจย่องไปงัด
Am 
กลอน
บังเอิญบัง
อรตื่นนอนขึ้น
มา

Am 
นอน 
 
 
นอน 
 
 
Am 
นอน 
 
 
นอน
Am 
นอน 
 
 
นอน 
 
 
Am 
นอน 
 
 
นอน
 
(บัง
เอิญติด
Am 
ดิน 
 
ได้
ยินบ้าง
ไหม
 
บัง
เอิญพอ
Am 
ใจ 
 
บัง
เอิญติด
ดิน)
 
บังเอิญ บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญ
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญติด
ดิน
 
บังเอิญ บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
เอิญ
 
บัง
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
เอิญติด
Ab 
ดิน

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บังเอิญติดดิน – อัสนี วสันต์ โชติกุล
 โฆษณา