คอร์ดเพลง บังเอิญติดดิน – อัสนี วสันต์ โชติกุล

  
Text   

INTRO | Am | Am | F | F | ( 2 Times)

C 
ไม่ยาก
G 
เย็นไม่เป็นปัญ
Am 
หา
F 
บังเอิญเกิด
G 
มาพูดจาเข้า
C 
ใจ
 
ทำงงทำ
G 
งานเบิกบานเรื่อย
Am 
ไป
F 
บังเอิญพอ
G 
ใจบังเอิญติด
C 
ดิน
G 

 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญ 
 
บัง
G 
เอิญ
 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญติด
C 
ดิน
 
(บังเอิญติด
Am 
ดินได้
F 
ยินบ้าง
C 
ไหม
 
บัง
F 
เอิญพอ
C 
ใจบัง
F 
เอิญติด
C 
ดิน)
 
บังเอิญบัง
Am 
เอิญบัง
F 
เอิญบัง
G 
เอิญ
 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญ 
 
บัง
C 
เอิญ
G 

C 
ไม่บอก 
 
ไม่
G 
รู้ไม่ดูไม่
Am 
เห็น
F 
บังเอิญก็
G 
เป็น 
 
เช่นดังใคร
C 
ใคร
 
ดิบดิบไม่
G 
มี 
 
ผักชีพริก
Am 
ไทย
F 
บังเอิญพอ
G 
ใจ 
 
บังเอิญติด
C 
ดิน
G 
 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญ 
 
บัง
G 
เอิญ
 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญ 
 
บัง
C 
เอิญ
G 

Am 
เดินเดินติด 
 
ดินเดินติดดิน
 
เดินติดดิน ก็กินข้าว
F 
แกง
 
กินข้าวแกง กินข้าวแกง กินข้าวแกงก็เดินติด
Am 
ดิน
 
เดินติดดิน เดินติดดิน เดินติดดิน ก็กินข้าว
F 
แกง
 
กินข้าวแกงกินข้าวแกงกินข้าวแกง
 
 
ก็บัง
C 
เอิญเหมือนดังใคร
Am 
ใคร
 
บังเอิญพอ
Dm 
ใจ 
 
บัง
G 
เอิญติด
C 
ดิน
 
(บังเอิญเหมือนดังใคร
Am 
ใคร
 
บังเอิญพอ
Dm 
ใจบัง
G 
เอิญติด
C 
ดิน)
G 

C 
ถูกด่าถูก
G 
ไปไม่เป็นปัญ
Am 
หา
F 
บังเอิญเกิด
G 
มาคิดว่าได้
C 
พร
 
เลิกงานชื่น
G 
ใจย่องไปงัด
Am 
กลอน
F 
บังเอิญบัง
G 
อรตื่นนอนขึ้น
C 
มา
G 

Am 
นอน 
 
 
G 
นอน 
 
 
Am 
นอน 
 
 
G 
นอน
Am 
นอน 
 
 
G 
นอน 
 
 
Am 
นอน 
 
 
G 
นอน
 
(บัง
C 
เอิญติด
Am 
ดิน 
 
ได้
F 
ยินบ้าง
G 
ไหม
 
บัง
C 
เอิญพอ
Am 
ใจ 
 
บัง
F 
เอิญติด
C 
ดิน)
 
บังเอิญ บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญ 
 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญ
 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญติด
C 
ดิน
 
บังเอิญ บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญ 
 
บัง
G 
เอิญ
 
บัง
C 
เอิญ 
 
บัง
Am 
เอิญ 
 
บัง
F 
เอิญติด
Ab 
ดิน
C 

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บังเอิญติดดิน – อัสนี วสันต์ โชติกุล
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend