คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม – เสถียร ทำมือ

  
Text   

คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม เสถียร ทำมือ

เสถียร ทำมือ

คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม

ศิลปิน : เสถียร ทำมือ

แนวเพลง : #ลูกทุ่งเพื่อชีวิต

อัลบั้ม Single ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม

คีย์คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

เพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม (คอร์ด)

INTRO | C | Am | F | G | C | C |

 
ยามมีใจ
..เจ้ากะเฮ็ดให้ฮัก
Em 
 
ยามเซาฮัก
Am 
 กะไปหามีคนใหม่ปลื้ม
Em 
 
บ่คิด
ว่าอ้ายสิเสีย
Fm 
ใจ 
 
บ่สนว่าไผสิ
Em 
น้ำตาซึม
Am 
 
ถิ่ม
ภาระการลืม 
 
ให้อ้าย
 รบอยู่
ฝ่ายเดียว

 
ยากแท้เด้..
Dm 
 
 
กับการจากลา
Em 
ของคนยังฮักหลาย
 
มันหนักใจ
Fmaj7 
มันคิดหลาย 
 
มันห่อ
Cmaj7 
เหี่ยว
 
ยามฮัก
Fmaj7 
กันกะเฮ็ดให้ฮักเหมิ่ดใจ
Fm 
 
บาดสิไปคื
Em 
อบ่เฮ็ด 
 
ให้ลืม
Am 
แนจักเสี้ยว
 
คือโผด
Dm 
ใจอ้ายให้เหงาคนเดียวแบบนี้

 
โปรดกลับคืนมา
 ส่อยเฮ็ด
Em 
ให้ลืมสาก่อน
Am 
 
ได้โปรด
เถิดนะอ้อน
วอน 
 
โฮ..
Em 
 
ส่อยเฮ็ดให้ซัง
Dm 
เจ้าแนนาคนดี
 
มาเฮ็ดหยังกะได้
..
 
ที่ส่อยให้อ้าย
Em 
ลืมเจ้าง่ายกว่านี้
Am 
 
เฮ็ดให้ฮัก
กันอย่างดิบดี
 โฮ..
Em 
 
ยามสิถิ่ม
Dm 
กะควรทำหน้าที่
 
ส่อยเฮ็ดให้ฮัก
Dm 
จางลงกว่านี้
 จั๊กหน่อย 
 
ค่อ
ยไป
 
มฆสิไปลมยังสั่งลา
Em 
 ฝนสิลาฟ้ายังสั่งฮ้อง
 
แต่น้อง
Dm 
 คือไปมิดสี่ลี..

INSTRU | C Em | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

 
ยากแท้เด้..
Dm 
 
 
กับการจากลา
Em 
ของคนยังฮักหลาย
 
มันหนักใจ
มันคิดหลาย 
 
มันห่อ
Cmaj7 
เหี่ยว
 
ยามฮัก
กันกะเฮ็ดให้ฮักเหมิ่ดใจ
Fm 
 
บาดสิไปคื
Em 
อบ่เฮ็ด 
 
ให้ลืม
Am 
แนจักเสี้ยว
 
คือโผด
Dm 
ใจอ้ายให้เหงาคนเดียวแบบนี้

 
โปรดกลับคืนมา
 
 
ส่อยเฮ็ด
Em 
ให้ลืมสาก่อน
Am 
 
ได้โปรด
เถิดนะอ้อน
วอน 
 
โฮ..
Em 
 
ส่อยเฮ็ดให้ซัง
Dm 
เจ้าแนนาคนดี
 
มาเฮ็ดหยังกะได้
..
 
ที่ส่อยให้อ้าย
Em 
ลืมเจ้าง่ายกว่านี้
Am 
 
เฮ็ดให้ฮัก
กันอย่างดิบดี
 โฮ.. 
Em 
 
ยามสิถิ่ม
Dm 
กะควรทำหน้าที่

 
โปรดกลับคืนมา
 ส่อยเฮ็ด
Em 
ให้ลืมสาก่อน
Am 
 
ได้โปรด
เถิดนะอ้อน
วอน 
 
โฮ..
Em 
 
ส่อยเฮ็ดให้ซัง
Dm 
เจ้าแนนาคนดี
 
มาเฮ็ดหยังกะได้
..
 
ที่ส่อยให้อ้าย
Em 
ลืมเจ้าง่ายกว่านี้
Am 
 
เฮ็ดให้ฮัก
กันอย่างดิบดี
 โฮ..
Em 
 
ยามสิถิ่ม
Dm 
กะควรทำหน้าที่
 
ส่อยเฮ็ดให้ฮัก
Dm 
จางลงกว่านี้
 
 
จั๊กหน่อย ค่อ
ยไป

OUTRO | C | Am | F | G |เนื้อเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม
ยามมีใจ เจ้ากะเฮ็ดให้ฮัก
ยามเซาฮัก กะไปหามีคนใหม่ปลื้ม
บ่คิดว่าอ้ายสิเสียใจ บ่สนว่าไผสิน้ำตาซึม
ถิ่มภาระการลืม ให้อ้ายรบอยู่ฝ่ายเดียว

ยากแท้เด้ กับการจากลาของคนยังฮักหลาย
มันหนักใจ มันคิดหลาย มันห่อเหี่ยว
ยามฮักกันกะเฮ็ดให้ฮักเหมิ่ดใจ
บาดสิไปคือบ่เฮ็ด ให้ลืมแนจักเสี้ยว
คือโผดใจอ้ายให้เหงาคนเดียวแบบนี้

โปรดกลับคืนมา ส่อยเฮ็ดให้ลืมสาก่อน
ได้โปรดเถิดนะอ้อนวอน โฮ…
ส่อยเฮ็ดให้ซังเจ้าแนนาคนดี
มาเฮ็ดหยังกะได้ ที่ส่อยให้อ้ายลืมเจ้าง่ายกว่านี้
เฮ็ดให้ฮักกันอย่างดิบดี โฮ…
ยามสิถิ่มกะควรทำหน้าที่
ส่อยเฮ็ดให้ฮักจางลงกว่านี้ จั๊กหน่อย ค่อยไป

เมฆสิไปลมยังสั่งลา
ฝนสิลาฟ้ายังสั่งฮ้อง
แต่น้องคือไปมิดสี่ลี

ยากแท้เด้ กับการจากลาของคนยังฮักหลาย
มันหนักใจ มันคิดหลาย มันห่อเหี่ยว
ยามฮักกันกะเฮ็ดให้ฮักเหมิ่ดใจ
บาดสิไปคือบ่เฮ็ด ให้ลืมแนจักเสี้ยว
คือโผดใจอ้ายให้เหงาคนเดียวแบบนี้

โปรดกลับคืนมา ส่อยเฮ็ดให้ลืมสาก่อน
ได้โปรดเถิดนะอ้อนวอน โฮ…
ส่อยเฮ็ดให้ซังเจ้าแนนาคนดี
มาเฮ็ดหยังกะได้ ที่ส่อยให้อ้ายลืมเจ้าง่ายกว่านี้
เฮ็ดให้ฮักกันอย่างดิบดี โฮ…
ยามสิถิ่มกะควรทำหน้าที่
ส่อยเฮ็ดให้ฮักจางลงกว่านี้ จั๊กหน่อย ค่อยไป
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม (คอร์ด)
ศิลปิน : เสถียร ทำมือ
คำร้อง-ทำนอง: เกษม สีชมพู
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
คอร์ดเพลง ส่อยกลับมาเฮ็ดให้ลืม - เสถียร ทำมือ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend