หน้าแรก » จรัล มโนเพ็ชร » คอร์ดเพลง บ้านบนดอย – จรัล มโนเพ็ชร

คอร์ดเพลง บ้านบนดอย – จรัล มโนเพ็ชร


INTRO | E7 Eb7 | D7 Db7 C7 B7 | E | E |

 
บ้
านข้าอยู่บนดอย
G#m 
เมฆหมอกลอยเต็มฟ้า
..อยู่กลางพนา 
 
 
B7 
..อยู่ตามประสาคนด
อย

ข้าบ่รวย บ่จน  
G#m 
บ่เป็นคนสำออย
..เกิดเป็นคนบนด
B7 
อย 
 
บ่ต้องคอยง้อใ
คร

 
บ้
านสูอยู่ในเมือง 
 
 
G#m 
มุงกระเบื้องสีใส
..บ้านข้าอยู่กลางไพร 
 
 
B7 
..มุงด้วยใบตอง
ตึง

สูซอบเพลงฝรั่ง 
 
 
G#m 
ข้าซอบฟังเสียงซึง
 
เอ้า  
ตึงตึงต๊ะติดตึง 
 
 
B7 
..ข้าดีดซึงก้อง
ป่า

 
* บ้านบนด
อย 
 
บ่
มีแสง
สี
 
บ่
มีที
วี 
 
บ่มี
น้ำประ
ปา
 
บ่
มีโฮงห
นัง 
 
โฮงน
วด 
 
คลับบ
B7 
าร์
 
บ่มีโค
ล่า 
 
แฟน
ต้า 
 
เป๊บ
ซี่
 
บ่มีเนื้อ
สัน 
 
ผัด
น้ำมันห
อย 
 
 
 
คนบนด
อย 
 
ซอบ
กินข้าว
จี่
 
บ่
มีน้ำห
อม 
 
น้ำป
รุงอย่าง
B7 
ดี
 
แต่หมู่เฮามี  
ฮึม 
 
 
B7 
..มีน้ำ
ใจ๋

INSTRU | E | G#m | A | B7 | E |
INSTRU | E7 Eb7 | D7 Db7 C7 B7 | E | E |

ถ้าสูอยากกินข้าว 
 
 
G#m 
สูต้องไปไถนา
ถ้าสูอยากกินปลา 
 
 
B7 
..ก็ต้องไปหาในห้
วย
ถ้าสูปลูกดอกฝ้าย 
 
 
G#m 
สูได้ใส่เสื้อสวย
แต่ถ้าสูอยากถูกหวย 
 
 
B7 
..ก็เสียใจด้วย
คน

( * )

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
จรัล มโนเพ็ชร – บ้านบนดอย
 โฆษณา