หน้าแรก » ปาล ประกาศิต » คอร์ดเพลง พันท้ายนรสิงห์ – ปาล ประกาศิต

คอร์ดเพลง พันท้ายนรสิงห์ – ปาล ประกาศิต


INTRO | Gm | Eb | F | Gm |
INTRO | Gm | Gm | Bb | Bb |
INTRO | Cm | Cm | D | D |

Gm 
พันท้ายนร
Bb 
สิงห์
Cm 
พันท้ายนร
สิงห์
Gm 
พันท้ายนร
Bb 
สิงห์
 
ท่านคือคน
Cm 
จริง 
 
ยุคพระเจ้าเ
สือ
Gm 
หน้าที่ได้รับมอบห
Bb 
มาย
 
คือเป็นนายท้
ายผู้บังคับ
Gm 
เรือ
 
เป็นท
Bb 
หารของพระเจ้าเ
Cm 
สือ
 
เป็นนายท้ายเ
รือด้วยใจภัก
ดี

Gm 
วันนั้นมีเรื่องร้
าย 
 
 
Cm 
วันนั้นมีเรื่องร้
าย
Gm 
วันนั้นมีเรื่องร้
Bb 
าย 
 
เรือชนกิ่ง
Cm 
ไม้ริมสายน
ที
Gm 
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไ
Bb 
ว้
 
ผู้เป็นนายท้
าย 
 
นั้นย่อม
Gm 
รู้ดี
 
หัวเ
Bb 
รือหักลงทัน
Cm 
ที
 
หมายถึงชี
วีต้องดับสิ้นไ
Gm 
 
Gm 

 
* พระเจ้าเ
Bb 
สืออยู่เหนือกฎเ
Eb 
กณฑ์
 
จะให้ละเ
ว้นโทษทัณฑ์ประ
Gm 
หาร
 
พระ
Bb 
องค์จึงได้สั่ง
Cm 
การ ให้ปั้นหุ่น  
Eb 
นรสิงห์เอาไ
ว้
 
แล้วใ
Gm 
ห้ตัดหัวหุ่น
Bb 
นั้น
 
เป็นการปร
Eb 
ะหารแทนตัวจริงไ
 
แต่พั
Gm 
นท้ายนร
Bb 
สิงห์ 
 
คุกเข่าวิง
Cm 
วอน
 
ยอมขัดพระ
ทัย
 
ให้ประห
Bb 
ารตนเองให้
Eb 
ได้
 
ตามกฎตั้งไ
ว้สมเป็นชาย
Gm 
ชาญ

INSTRU | Gm | Gm | Cm | C7 |
INSTRU | Gm | Bb | D | Gm |

( * )

INSTRU | Gm | F | Gm | F |

 
Gm 
วันนี้มีบ้างไ
Bb 
หม 
 
 
Cm 
วันนี้มีบ้างไ
หม
Gm 
วันนี้มีบ้างไ
Bb 
หม 
 
ผู้รักชาติไ
Cm 
ทย 
 
ดั่งคำปฎิญ
าณ
 
ไม่
Gm 
รักจนน้ำลายไ
Bb 
หล
 
ละเมิดกฎห
มายตามใจต้อง
Gm 
การ
 
มีไ
Bb 
หมคนใจกล้า
Cm 
หาญ
 
เพียงเสี้ยวของ
พันท้ายนร
Gm 
สิงห์ 
 
 
 
Gm 
Gm 
คนที่ใจกล้าห
Bb 
าญ 
 
Cm 
ม่ใช่อันธพ
าล
Gm 
คนที่ใจกล้าห
าญ 
 
 
พันท้ายนร
Gm 
สิงห์

OUTRO | Gm | Gm | Bb | Bb |
INSTRU | Cm | Cm | D | D |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : พันท้ายนรสิงห์
ศิลปิน : ปาล ประกาศิต อาร์ สยาม
คำร้อง/ทำนอง : ปาล ประกาศิต
เรียบเรียง : กิตติโชติ ผ่านวงษ์
 โฆษณา