คอร์ดเพลง พันท้ายนรสิงห์ – ปาล ประกาศิต

  
Text   

INTRO | Gm | Eb | F | Gm |
INTRO | Gm | Gm | Bb | Bb |
INTRO | Cm | Cm | D | D |

Gm 
พันท้ายนร
Bb 
สิงห์
Cm 
พันท้ายนร
D 
สิงห์
Gm 
พันท้ายนร
Bb 
สิงห์
 
ท่านคือคน
Cm 
จริง 
 
ยุคพระเจ้าเ
D 
สือ
Gm 
หน้าที่ได้รับมอบห
Bb 
มาย
 
คือเป็นนายท้
F 
ายผู้บังคับ
Gm 
เรือ
 
เป็นท
Bb 
หารของพระเจ้าเ
Cm 
สือ
 
เป็นนายท้ายเ
F 
รือด้วยใจภัก
D 
ดี

Gm 
วันนั้นมีเรื่องร้
F 
าย 
 
 
Cm 
วันนั้นมีเรื่องร้
D 
าย
Gm 
วันนั้นมีเรื่องร้
Bb 
าย 
 
เรือชนกิ่ง
Cm 
ไม้ริมสายน
D 
ที
Gm 
กฎเกณฑ์ที่กำหนดไ
Bb 
ว้
 
ผู้เป็นนายท้
F 
าย 
 
นั้นย่อม
Gm 
รู้ดี
 
หัวเ
Bb 
รือหักลงทัน
Cm 
ที
 
หมายถึงชี
D 
วีต้องดับสิ้นไ
Gm 
F 
 
Gm 

 
* พระเจ้าเ
Bb 
สืออยู่เหนือกฎเ
Eb 
กณฑ์
 
จะให้ละเ
D 
ว้นโทษทัณฑ์ประ
Gm 
หาร
 
พระ
Bb 
องค์จึงได้สั่ง
Cm 
การ ให้ปั้นหุ่น  
Eb 
นรสิงห์เอาไ
D 
ว้
 
แล้วใ
Gm 
ห้ตัดหัวหุ่น
Bb 
นั้น
 
เป็นการปร
Eb 
ะหารแทนตัวจริงไ
D 
 
แต่พั
Gm 
นท้ายนร
Bb 
สิงห์ 
 
คุกเข่าวิง
Cm 
วอน
 
ยอมขัดพระ
D 
ทัย
 
ให้ประห
Bb 
ารตนเองให้
Eb 
ได้
 
ตามกฎตั้งไ
D 
ว้สมเป็นชาย
Gm 
ชาญ

INSTRU | Gm | Gm | Cm | C7 |
INSTRU | Gm | Bb | D | Gm |

( * )

INSTRU | Gm | F | Gm | F |

 
Gm 
วันนี้มีบ้างไ
Bb 
หม 
 
 
Cm 
วันนี้มีบ้างไ
D 
หม
Gm 
วันนี้มีบ้างไ
Bb 
หม 
 
ผู้รักชาติไ
Cm 
ทย 
 
ดั่งคำปฎิญ
D 
าณ
 
ไม่
Gm 
รักจนน้ำลายไ
Bb 
หล
 
ละเมิดกฎห
F 
มายตามใจต้อง
Gm 
การ
 
มีไ
Bb 
หมคนใจกล้า
Cm 
หาญ
 
เพียงเสี้ยวของ
D 
พันท้ายนร
Gm 
สิงห์ 
 
 
F 
 
Gm 
Gm 
คนที่ใจกล้าห
Bb 
าญ 
 
Cm 
ม่ใช่อันธพ
D 
าล
Gm 
คนที่ใจกล้าห
F 
าญ 
 
 
D 
พันท้ายนร
Gm 
สิงห์

OUTRO | Gm | Gm | Bb | Bb |
INSTRU | Cm | Cm | D | D |

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง : พันท้ายนรสิงห์
ศิลปิน : ปาล ประกาศิต อาร์ สยาม
คำร้อง/ทำนอง : ปาล ประกาศิต
เรียบเรียง : กิตติโชติ ผ่านวงษ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend