หน้าแรก » หลวงไก่ อาร์สยาม » คอร์ดเพลง ขอสามคำ – หลวงไก่ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง ขอสามคำ – หลวงไก่ อาร์สยาม


INSTRU | D |

 
ไม่รักก็
Em 
บอกมา 
 
เสียเวลา
Bm 
ไม่เท่าไหร่
 
อย่าเล่น
แรงโดยการเก็บ
ไว้ไม่พูด
จา
 
ไม่มีปัญ
Em 
หา 
 
พูดลากัน
Bm 
เสียง่ายง่าย
 
อย่ามา
ใช้ความเงียบแทน
เสียงเธอบอก
ลา

 
* ไม่มี
Bm 
ใจแล้วก็บอก 
 
ฉัน
F#m 
จะได้ไป
 
ฉันไม่
Em 
ได้ดื้อด้านอะ
ไรกันนัก
หนา
 
หากสิ่งใด
Bm 
ฉันทำไปเธอไม่ถูก
F#m 
ใจก็ว่ามา
 
ให้คน
Em 
โง่เง่าเบาปัญ
ญาได้รู้
ไว้

 
** จัดมา
เลยสามคำ 
 
แหลงให้
Bm 
ตำหัวใจ
 
ไม่ใช่
วัวใช่ควายฉันเข้า
ใจแค่พูดมา
 
จัดมา
เลยสามคำ 
 
ให้ได้
Bm 
จำยังดีเสียกว่า
 
เงียบไม่
ยอมพูดจามันโหด
ร้ายจัดไปเรา
เลิกกัน

 
ก็แค่คำ
Em 
บอกลา 
 
เสียเว
Bm 
ลาไม่เท่าไหร่
 
ดอกพิ
กุลแค่หล่นเล็ก
น้อยจากปาก
เธอ

( * ) ( ** )

INSTRU | D | Bm | G | A |

( ** )

แหลงให้
Bm 
ตำหัวใจ 
 
 
ฉันเข้า
ใจแค่พูดมา
 
จัดมา
เลยสามคำ 
 
ให้ได้
Bm 
จำยังดีเสียกว่า
 
เงียบไม่
ยอมพูดจามันโหด
ร้าย จัดไป เรา
เลิกกัน…

 โฆษณา