หน้าแรก » หลวงไก่ อาร์สยาม » คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ยังรักกัน – หลวงไก่ อาร์สยาม

คอร์ดเพลง ขอบคุณที่ยังรักกัน – หลวงไก่ อาร์สยาม


 
อยากขอบ
Em 
คุณอีกสักครั้ง 
 
ที่เธอ
Bm 
ยังไม่ทอดทิ้งกัน
 
ที่
Am 
เธอนั้นยืนข้าง
ฉัน 
 
ในวันที่
ไม่มีใคร
 
ใน
Am 
วันที่ฉันล้ม
ลง 
 
ใน
วันที่ฉันร้อง
ไห้
 
วัน
Am 
ที่ต้องเหงาเดียว
Bm 
ดาย 
 
เธออยู่ข้าง
กายเสมอ

 
ขอบคุณ
Em 
ฟ้าและสวรรค์ 
 
ที่ให้
Bm 
เราได้มารักกัน
 
แต่ง
Am 
เติมชีวิตของ
ฉัน 
 
เติมฝันให้
เต็มหัวใจ
 
ขอบ
Am 
คุณที่เธอรัก
กัน 
 
ขอบ
คุณที่เธอมั่น
ใจ
 
ด้วยศักดิ์
Am 
ศรีของลูกผู้
Bm 
ชาย 
 
ให้เธอมั่น
ใจได้เลย

 
* ผู้ชายคน
Am 
นี้สัญ
ญา 
 
จะเก็บรัก
ษาใจ
Em 
เธอ
 
จะ
Am 
รักให้สมที่
เธอ 
 
มอบใจของ
เธอให้ฉัน
G7 
 
จะดูแล
Am 
รัก 
 
ตัวเ
ธอ 
 
ให้เท่าที่
Bm 
เธอรัก
Em 
ฉัน
 
ตราบ
Am 
ใดที่เธอรัก
Bm 
กัน 
 
คำมั่นคือ
Em 
ฉันรักเธอ

INSTRU | D |

 
อยากขอบ
Em 
คุณอีกพันครั้ง 
 
ฉันว่า
Bm 
มันคงยังน้อยไป
 
ในตอน
Am 
นี้ไม่มีคำ
ใด 
 
จะอธิ
บายใจฉัน
 
ตอน
Am 
นี้พูดได้คำ
เดียว 
 
ขอบ
คุณที่เธอรัก
กัน
 
แต่
Am 
นี้และทุกทุก
Bm 
วัน 
 
ฉันจะรักEเธอคนเดียว

( * )

INSTRU | Am D | G Em | Am D | G G7 |
INSTRU | Am D | Bm Em | Am Bm | E |

( * )

 
จะดูแล
Am 
รัก 
 
ตัวเ
ธอ 
 
ให้เท่าที่
Bm 
เธอรัก
Em 
ฉัน
 
ตราบ
Am 
ใดที่เธอรัก
Bm 
กัน 
 
คำมั่นคือ
Em 
ฉันรักเธอ

 โฆษณา