คอร์ดเพลง ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป – เสก โลโซ (LOSO)

  
Text   

 
สิ่
งเดียวที่ขอร้องเธอ
Bm 
ก่อนไป
 
สิ่
งเดียวที่อยากให้ใจเ
ธอรับรู้
 
สิ่
F#m 
งเดียวที่อยากให้เธอ
Bm 
คิดดู
 
ให้รู้  
ให้คิด 
 
ก่อนจะจาก
ฉันไป

 
ลองคิดตรองดูให้ดีซั
Bm 
กหน่อย
 
ล้วค่อยบอกลาจ
ากกันไป
 
F#m 
องทบลองทวนให้ดีใ
Bm 
นหัวใจ
 
ยังรัก
ฉันไหมคนดี 
 
 

 
* หรือฉันเองที่ผิด
ที่คิด
มีใจให้กับเขา
 
E/G# 
 
F#m 
รือเธอหูเบา
Bm 
จึงทำใ
ห้เราบาดหมาง
F#m 
 
คิดแยก
ทาง
.. กันไป  

 
** อยากบอกให้เธอได้รู้ซั
Bm 
กครั้ง
 
ยากพูดให้เธอได้ฟัง
อีกซักหน
 
ชี
F#m 
วิตของลูกผู้ชาย
Bm 
หนึ่งคน
 
มันสับสน
เพราะใจเธอแปรเปลี่ยน 
 
 

INSTRU | Bm | E | A | F#m |
INSTRU | Bm | E | A |

( * ) ( ** )

INSTRU | A E/G# | F#m |

 
ชีวิตของลูกผู้ชาย
Bm 
หนึ่งคน
 
มันสับสน
เพราะเธอจะลาจาก

 
** อยากบอกให้เธอได้รู้ซั
Bm 
กครั้ง
 
ยากพูดให้เธอได้ฟัง
อีกซักหน
 
ชี
F#m 
วิตของลูกผู้ชาย
Bm 
หนึ่งคน
 
มันสับสน
เพราะใจเธอแปรเปลี่ยน 
 
 

INSTRU | Bm | E | A | F#m |
INSTRU | Bm | E | A |

( * ) ( ** )

INSTRU | A E/G# | F#m |

 
ชีวิตของลูกผู้ชาย
Bm 
หนึ่งคน
 
มันสับสน
เพราะเธอจะลาจาก

OUTRO | A |
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend