คอร์ดเพลง นาฬิกาตาย – Bodyslam

  
Text   

 
ใบไ
ม้มันยังผลัด
Am 
ใบ 
 
เปลี่ยน
ผันตามฤดูก
าล
 
แต่ชี
วิตยังไม่เปลี่ยน
Am 
ไป 
 
ยัง
เหมือนเดิมอย่างนั้น

 
* เข็มของนา
ฬิกา 
 
ไม่เคยบอก
Fm 
เวลา
 
นานแค่ไหน
Em 
ก็เหมือนเดิมเสมอA
 
ตั้งแต่เราจาก
Dm 
กัน 
 
จนในวัน
นี้ 
 
ก็มีเพียงเธอ

 
** ยังเก็บรัก
นั้น 
 
อยู่ในหัว
Em 
ใจ
 
เธอจะรู้ไ
Dm 
หมฉันยัง
คงพร่ำ
เพ้อ
 
หลับตาทุก
ครั้ง 
 
ก็ยังเห็น
Em 
เพียงแต่เธอA
 
ฉัน
Dm 
ยังคิดถึงเธอเสมอ
(ไม่เคยจะลบเลือน) (เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน)

INSTRU | C | F |

 
อยาก
รู้เธอเป็นอย่าง
Am 
ไร 
 
จาก
ครั้งที่เราแยก
ทาง
 
อธิฐาน
ไปอย่างเลื่อน
Am 
ลอย 
 
อยาก
พบเธออีกครั้ง

( * ) ( ** )

INSTRU | F | Em | Dm G | C |
INSTRU | F | Em A | Dm | G |

( ** )

 
ยังเก็บรัก
นั้น 
 
อยู่ในหัว
Em 
ใจ
 
ยิ่งอ้างว้าง
Dm 
มากเท่าไร 
 
 
ยิ่งพร่ำ
เพ้อ
 
หลับตาทุก
ครั้ง 
 
ก็ยังเห็น
Em 
เพียงแต่เธอA
 
ฉัน
Dm 
ยังคิดถึงเธอเสมอ
แม้นานจนวันนี้

INSTRU | F | Em | Dm | G |

 
ฉันยังคิดถึง
เธอ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend