คอร์ดเพลง รางวัลแด่คนช่างฝัน – จรัล มโนเพ็ชร

  
Text   

INTRO | Bb | F | C | C |

 
อย่า
กลับคืนคำ
Gm 
 เมื่อเธอย้ำ
Am 
สัญญา
Gm 
 
อย่า
เปลี่ยนวาจา
Gm 
 เมื่อเวลา
Am 
แปรเปลี่ยนไป
 
ให้เธอหมาย
Bb 
มั่นคง
แล้วอย่าหลง
A7 
ไปเชื่อใคร
Dm 
 
เดินท
Gm 
างไป 
 
อย่าหวั่นไหว
ใครกางกั้น

 
* มีด
วงตะวัน
Gm 
 ส่องเป็นแสง
Am 
สีทอง
Gm 
 
กระ
จ่างครรลอง
Gm 
ให้ใฝ่ปอง
Am 
และสร้างสรรค์
 
เมื่อดอกไม้แ
Bb 
ย้มบาน
 ให้คนหาญ
A7 
สู้ไม่หวั่น
Dm 
 
คือร
Gm 
างวัล 
 
แด่ความฝัน
อันยิ่งใหญ่ 
 
ให้เธอ
   
F7 

 
** บน
Bb 
ทางเดินที่มีข
วากหนาม
 
ถ้าเ
A7 
ธอคร้าน 
 
ถอยไปฉั
Dm 
นคงเก้อ
 
ฉัน
Bb 
ยังพร้อมช่วยเธอ
Am 
เสมอ
 
เพียง
Gm 
ตัวเธอ 
 
ไม่หนี
ไปเสียก่อน

 
*** จะป
ลอบดวงใจ
Gm 
ให้เธอหาย
Am 
ร้าวราน
Gm 
 
จะเ
ป็นสะพาน
Gm 
 ให้เธอเดิน
Am 
ไปแน่นอน
 
จะเป็นสาย
Bb 
น้ำเย็น
 ดับกระหาย
A7 
ยามโหยอ่อน
Dm 
 
คอย
Gm 
อวยพรให้เธอสม
ดังหวังได้ 
 
นิรันด
ร์  
F7 

INSTRU | F Gm | Am Gm | F Gm | Am |
INSTRU | Bb C | A7 Dm | Gm | C | F | F7 |

( ** ) ( *** ) ( * )
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend