คอร์ดเพลง เธอไม่เคยเป็นแฟนเก่า – Dr.Fuu

  
Text   

INTRO | Cmaj7 | Bm Em | Am | D |

 
ถ้าเธอนั้น
เข้าใจสายตา 
 
ก็คงเห็น
Cmaj7 
ว่าฉันเสียใจ
 
เธอก็คง
Am 
เปลี่ยนคำทักทาย
สบายดีใช่ไ
หม
 
ความบังเอิญ
Am 
จึงได้พบกัน
 
ข้างเธอนั้น
Bm 
คงเป็นเพื่อนใจเ
Em 
ธอคนใหม่
Am 
 
คนที่เธอ
ทิ้งฉันไปเลือกเขา

 
จับมือเขา
Am 
แล้วดูมั่นใจ
 
ไม่น่าอาย
Bm 
เหมือนตอนมีฉัน
Em 
 
เห็นอย่างนั้น
Am 
ตัวฉันวันนี้ก็
ยินดี
 
ต้องขอบใจที่
Am 
ยังทักทาย
 
ได้แต่ยิ้ม
Bm 
ให้เธออย่าง
Em 
นี้
 
แต่ความจริง
Am 
ในใจที่มี 
 
มันอยากให้เธอ
รู้

 
* เธอไม่เคยเป็นแฟน
เก่า
 
เพราะฉัน
Bm 
ไม่เคยมีแฟน
Em 
ใหม่
 
จะอยากให้รู้
Am 
ทำไม 
 
พูดไปเ
ธอคงไม่อยาก
ฟัง
 
เมื่อเธอเอง
มีคนของเธอให้ใจมีที่ห
Bm 
วัง
 
แต่ว่าฉัน
มีเพียงหัวใจ งมงาย กับความ
Bm 
หลัง
Em 
 
ที่ยังรักเ
Am 
ธอ 
 
คิด
ถึงเธอด้วยความเจ็บ

INSTRU | G Bm | Am D |

 
ผิดก็รู้ที่
ยังบ้าบอ 
 
ไม่ได้รอ
Cmaj7 
ให้เธอหวนคืน
 
แต่จะฝืน
Am 
เปลี่ยนใจรักใคร
เค้าทำกันอย่าง
ไร
 
เมื่อชีวิต
Am 
เคยเป็นของ
เธอ
 
มันก็เหมือน
Bm 
ยังเป็นของเธอ
Em 
เรื่อยไป
Am 
 
แม้ว่าเป็น
อะไร 
 
ที่ใช้แ
ล้วทิ้งก็ต
าม

INSTRU | Cmaj7 | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am | D |

 
ต้องขอบใจที่
Am 
ยังทักทาย
 
ได้แต่ยิ้ม
Bm 
ให้เธออย่างนี้
 
แต่ความจริง
Am 
ในใจที่มี 
 
มันอยากให้เธอ
รู้

 
* เธอไม่เคยเป็นแฟน
เก่า
 
เพราะฉัน
Bm 
ไม่เคยมีแฟน
Em 
ใหม่
 
จะอยากให้รู้
Am 
ทำไม 
 
พูดไปเ
ธอคงไม่อยาก
ฟัง
 
เมื่อเธอเอง
มีคนของเธอให้ใจมีที่ห
Bm 
วัง
 
แต่ว่าฉัน
มีเพียงหัวใจ งมงาย กับความ
Bm 
หลัง
Em 
 
ที่ยังรักเ
Am 
ธอ 
 
คิด
ถึงเธอด้วยความเจ็บ

 
Bm 
ม่อยากรัก
Am 
เธอ 
 
ต้องคิด
ถึงเธอด้วยความ
เจ็บ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend