คอร์ดเพลง กรรมเก่า ศิริพร อำไพพงษ์

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C | Am | F Em Dm | G |

 
เปิดเบิ่งรูปเ
C 
ก่าๆ 
 
ข้อความเก่า
 
เห็นเทือใด๋กะเ
Am 
หงา 
 
กะคึดพ้อ
 
ดนปานใด๋แล้ว
Em 
น้อ 
 
ที่เฝ้
Dm 
ารอ
 
รอบ่มี
G 
จุดหมาย

 
ฮักกันมาตั้ง
C 
ว่าจั๊กปี
 
วาดความฝัน
Am 
ดีๆ 
 
นำกันไว้
 
อยู่อยู่ก็มาหา
Em 
ยไป 
 
คึดนำ
Dm 
อ้าย
 
G 
มื่อมีเขาเข้า
C 
มา

 
โอ้น้ออ้าย
Dm 
เอ๋ย 
 
ชายเ
G 
อ๋ย
 
เฮาเคยมีวา
C 
สนา 
 
 
Am 
 
บ่ฮู้อิหยัง
Dm 
บังตา 
 
จนคน
G 
ถ่า
 
สู้ความเหงาบ่
C 
ได้

 
นี่ล่ะหนอกรรมเ
F 
ก่า.
G 
..
 
ที่สองเฮาคงเ
C 
คยเฮ็ดไว้ 
 
 
Am 
 
บุญบ่หนุนนำ
F 
ให้.
G 
..
 
ฮักส่ำใด๋กะยังพ่
C 
ายกรรมเก่า 
 
 
Am 

 
คาดสิบ่แม่น
F 
คู่ อยู่เคียง  
G 
 
ได้คบเพียงชั่วค
C 
รั้งชั่วคราว 
 
 
Am 
 
คาดสิได้เป็น
Dm 
คู่อยู่นำเขา.
G 
..
 
นี่บ้อกรรมเ
F 
ก่า 
 
เพิ่งเ
G 
ข้าใจ 
 
 
C 

 
แม่นสิฮักอ้าย
C 
อยู่ 
 
คือเก่า
 
แต่น้องก็อยู่นำ
Am 
เขา 
 
คนใกล้
 
ขอโทษที่รอบ่ไ
Em 
หว
 
ชาติใ
Dm 
หม่ 
 
เด้อ
G 
จังสิได้ไ
C 
ปหา

INSTRU | Dm G | C Am | Dm G | C |

 
โอ้น้ออ้าย
Dm 
เอ๋ย 
 
ชายเ
G 
อ๋ย
 
เฮาเคยมีวา
C 
สนา 
 
 
Am 
 
บ่ฮู้อิหยัง
Dm 
บังตา 
 
จนคน
G 
ถ่า
 
สู้ความเหงาบ่
C 
ได้

 
นี่ล่ะหนอกรรมเ
F 
ก่า.
G 
..
 
ที่สองเฮาคงเ
C 
คยเฮ็ดไว้ 
 
 
Am 
 
บุญบ่หนุนนำ
F 
ให้.
G 
..
 
ฮักส่ำใด๋กะยังพ่
C 
ายกรรมเก่า 
 
 
Am 

 
คาดสิบ่แม่
F 
นคู่ อยู่เคียง  
G 
 
ได้คบเพียงชั่วค
C 
รั้งชั่วคราว 
 
 
Am 
 
คาดสิได้เป็น
Dm 
คู่อยู่นำเขา.
G 
..
 
นี่บ้อกรรมเ
F 
ก่า 
 
เพิ่งเ
G 
ข้าใจ 
 
 
C 

 
แม่นสิฮักอ้าย
C 
อยู่ 
 
คือเก่า
 
แต่น้องก็อยู่นำ
Am 
เขาคนใกล้
 
ขอโทษที่รอบ่ไ
Em 
หว
 
ชาติใ
Dm 
หม่เด้อ
G 
จังสิได้ไ
C 
ปหา

 
ขอโทษที่รอบ่ไ
Em 
หว
 
ชาติใ
Dm 
หม่ 
 
เด้อ
G 
จังสิได้ไ
C 
ปหา..

OUTRO | F G | C |


เปิดเบิ่งรูปเก่าเก่า ข้อความเก่า
เห็นเทือใด๋กะเหงา กะคึดพ้อ
ดนปานใด๋แล้วน้อ ที่เฝ้ารอ
รอบ่มีจุดหมาย

ฮักกันมาตั้งว่าจั๊กปี วาดความฝันดีดี นำกันไว้
อยู่อยู่ก็มาหายไป คึดนำอ้าย เมื่อมีเขาเข้ามา

โอ้น้ออ้ายเอ๋ย ชายเอ๋ย เฮาเคยมีวาสนา
บ่ฮู้อิหยังบังตา จนคนถ่า สู้ความเหงาบ่ได้

นี่ล่ะหนอกรรมเก่า ที่สองเฮาคงเคยเฮ็ดไว้
บุญบ่หนุนนำให้ ฮักส่ำใด๋กะยังพ่ายกรรมเก่า
คาดสิบ่แม่นคู่ อยู่เคียง ได้คบเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
คาดสิได้เป็นคู่อยู่นำเขา นี่บ้อกรรมเก่าเพิ่งเข้าใจ

แม่นสิฮักอ้ายอยู่ คือเก่า แต่น้องก็อยู่นำเขาคนใกล้
ขอโทษที่รอบ่ไหว ชาติใหม่เด้อจังสิได้ไปหา

ดนตรี

โอ้น้ออ้ายเอ๋ย ชายเอ๋ย เฮาเคยมีวาสนา
บ่ฮู้อิหยังบังตา จนคนถ่า สู้ความเหงาบ่ได้

นี่ล่ะหนอกรรมเก่า ที่สองเฮาคงเคยเฮ็ดไว้
บุญบ่หนุนนำให้ ฮักส่ำใด๋กะยังพ่ายกรรมเก่า
คาดสิบ่แม่นคู่ อยู่เคียง ได้คบเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
คาดสิได้เป็นคู่อยู่นำเขา นี่บ้อกรรมเก่าเพิ่งเข้าใจ

แม่นสิฮักอ้ายอยู่ คือเก่า แต่น้องก็อยู่นำเขาคนใกล้
ขอโทษที่รอบ่ไหว ชาติใหม่เด้อจังสิได้ไปหา

ขอโทษที่รอบ่ไหว ชาติใหม่เด้อจังสิได้ไปหา

มิวสิควิดีโอ กรรมเก่า ศิริพร อำไพพงษ์

เพลง : กรรมเก่า
ศิลปิน : ศิริพร อำไพพงษ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : นัฐพล จำปา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend