คอร์ดเพลง ไอ้มดแดง แสน นากา

  
Text   
คอร์ดเพลง ไอ้มดแดง แสน นากา

คอร์ด :

ศิลปิน : แสน นากา

เนื้อร้อง : ชาลี สาลี่

คอร์ดในเพลง : Am,G,F,C


 
คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดงก็ต้องสู้
Am 
ไป
G 
 
ก็ต้องสู้ไ
F 
G 

INSTRU | Am | G | F | G |

Am 
  หนี้สินยังรุง
G 
รัง 
 
การเงินยังรุ่ง
F 
ริ่ง
 
  แต่ชี
G 
วิต 
 
ต้องโกออน
Am 
  หาเช้ากินอีก
G 
วันใครจะเยียดหยันก็ยินย
F 
อม
 
  
G 
มี 
 
ไม่มากเท่าใ
Am 
คร
 
  แต่ภูมิ
G 
ใจ 
 
ที่ยืนด้วยตัว
Am 
เอง
G 

 
คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดงก็ต้องสู้
Am 
ไป
G 
 
ก็ต้องสู้
F 
ไป
G 

Am 
  รถเก๋งยังไม่
G 
มีโชคดีแฟนไม่
F 
ว่า
 
  บอกถ้าร
G 
วย 
 
ค่อยว่ากัน
Am 
  ข้าวของก็ต้องด
G 
าว
 
  รายการผ่อนยาวถึงดวง
F 
จันทร์
 
  
G 
เหนื่อยจะสักเท่าไ
Am 
หร่
 
  ก็เต็มใ
G 
จจะยืนด้วยตัว
Am 
เอง
G 

 
คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดง

Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ยังไม่ตายก็สู้กันไ
G 
ป 
 
สู้กันไป
Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ 
 
ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ตัวเราเองก็เเค่
G 
มี 
 
ไม่มากเท่า
Am 
ใคร
 
  เเต่ภูมิ
G 
ใจ 
 
ที่ยืนด้วยตัว
Am 
เอง
G 

INSTRU | Am | F | C | G | ( 2 Times )

 
คนมีส
C 
ตางค์กินสเต็กเขาว่า
G 
ถูก
 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดงก็ต้องสู้
C 
ไป
G 

 
ไอ้เราคนเดิน
Am 
ดินกินมาม่ายังว่าแ
G 
พง
 
เลือกเกิดไม่ไ
C 
ด้ไม่เป็นไรยังมี
Am 
แรง
 
ถึงไม่ได้เ
F 
ป็นไอ้มดแ
G 
ดง

Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ยังไม่ตายก็สู้กันไ
G 
ป 
 
สู้กันไป
Am 
  ชีวิตมีไว้ให้
F 
สู้ 
 
ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
C 
  ยังไม่ตายก็สู้กันไ
G 
ป 
 
สู้กันไ
C 
ป..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไอ้มดแดง


คนมีสตางค์กินสเต็กเขาว่าถูก
ไอ้เราคนเดินดินกินมาม่ายังว่าแพง
เลือกเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีแรง
ถึงไม่ได้เป็นไอ้มดแดงก็ต้องสู้ไป
ก็ต้องสู้ไป

( ดนตรี )

หนี้สินยังรุงรัง การเงินยังรุ่งริ่ง
แต่ชีวิต ต้องโกออน
หาเช้ากินอีกวันใครจะเยียดหยันก็ยินยอม
มี ไม่มากเท่าใคร
แต่ภูมิใจ ที่ยืนด้วยตัวเอง

คนมีสตางค์กินสเต็กเขาว่าถูก
ไอ้เราคนเดินดินกินมาม่ายังว่าแพง
เลือกเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีแรง
ถึงไม่ได้เป็นไอ้มดแดงก็ต้องสู้ไป
ก็ต้องสู้ไป

รถเก๋งยังไม่มีโชคดีแฟนไม่ว่า
บอกถ้ารวย ค่อยว่ากัน
ข้าวของก็ต้องดาว
รายการผ่อนยาวถึงดวงจันทร์
เหนื่อยจะสักเท่าไหร่
ก็เต็มใจจะยืนด้วยตัวเอง

คนมีสตางค์กินสเต็กเขาว่าถูก
ไอ้เราคนเดินดินกินมาม่ายังว่าแพง
เลือกเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีแรง
ถึงไม่ได้เป็นไอ้มดแดง

ชีวิตมีไว้ให้สู้ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
ยังไม่ตายก็สู้กันไป สู้กันไป
ชีวิตมีไว้ให้สู้ ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
ตัวเราเองก็เเค่มี ไม่มากเท่าใคร
เเต่ภูมิใจ ที่ยืนด้วยตัวเอง

( ดนตรี )

คนมีสตางค์กินสเต็กเขาว่าถูก
ไอ้เราคนเดินดินกินมาม่ายังว่าแพง
เลือกเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีแรง
ถึงไม่ได้เป็นไอ้มดแดงก็ต้องสู้ไป

ไอ้เราคนเดินดินกินมาม่ายังว่าแพง
เลือกเกิดไม่ได้ไม่เป็นไรยังมีแรง
ถึงไม่ได้เป็นไอ้มดแดง

ชีวิตมีไว้ให้สู้ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
ยังไม่ตายก็สู้กันไป สู้กันไป
ชีวิตมีไว้ให้สู้ ไม่ได้มีไว้ให้แพ้
ยังไม่ตายก็สู้กันไป สู้กันไป..

มิวสิควิดีโอ ไอ้มดแดง แสน นากา

เพลง : ไอ้มดแดง
ศิลปิน : แสน นากา
เรียบเรียง : พนา ณะวงค์วรรณ์
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend