หน้าแรก » วงโซแมน TMG » คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า – วงโซแมน TMG

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า – วงโซแมน TMG

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า – วงโซแมน TMG

วงโซแมน

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า

ศิลปิน : วงโซแมน TMG

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า - วงโซแมน TMG
คอร์ด

INTRO | Gm Eb | Bb F | ( 2 Times )
INTRO | Gm Eb | Bb F/A | ( 4 Times ) | Gm |

Gm 
แค่โดนทำร้ายฉันยังไ
Cm 
ม่ตายฉันยังคงอยู่
Eb 
 ประกาศให้รู้คนแพ้ขี้
แยคืนนี้ยังทนไหว
Gm 
 ไม่เอาไม่เศร้าไม่เดาเรื่อ
Cm 
งเขา
 
ว่าคืนนี้เป็นอย่างไร
 
Eb 
..ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหา
ยใจแทน

 
*  
Gm 
ห่วงทำไมในเมื่
Eb 
อคนมันทิ้งขว้าง
Bb 
หยุดเลยเรื่องเ
ดิมอย่าคืนมาเล่
Gm 
าใหม่
 
เขาไป
Eb 
ดีแล้ว 
 
 
Bb 
..ลาแล้วไป
ลับไม่คืนย้อ
Gm 
นกลับ
 
ร้องออ
Eb 
กมาเธอ
Bb 
ให้น้ำ
ตาเป็นแรงซั
Gm 
บปลอบ ฮู้ว โว โ
Gm 
ว 
 
โฮ้
Bb 
 บอกลาความ
ช้ำคืนนี้มาสั่
Gm 
งเสีย

 
** หนึ่งน
Cm 
าทีให้ลืมเขา
 
ให้ลืมควา
Gm 
มเศร้าให้มันตายจากใจ
 
หมดแก้
Eb 
วนี้เพื่อไว้อาลัยแด่คนทิ้
งขว้าง

 
***  
Eb 
ไว้อาลัยส่
Bb 
งท้ายบอกลาแฟ
Gm 
นเก่า
 
ปล่อ
Eb 
ยเธอแล
ะเขา
 
เป็นสุขเถิ
Bb 
ดนะเจอแต่ความยินดี
 
Eb 
ค่นี้เรายังไม่ถึงต
าย
 
ไม่อยากเ
Bb 
ศร้าก็เพราะเ
F/A 
หล้ามั
Gm 
นแพง
 
ควา
Eb 
มเหงาเข้ามาคอยทิ่
มแทง
 
โสดอี
Eb 
กทีก็ไม่เห็นเป็
นไร
 
(ฉันยังไห
Gm 
วอยู่)

Gm 
เลิกตามได้แล้วไม่ใช่โ
Cm 
คนัน
 
ไม่เดาไม่สืบเรื่องเขา
 
Eb 
..ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหา
ยใจแทน

( *, **, *** )

INSTRU | Gm Eb | Bb F/A | ( 3 Times )
INSTRU | Gm Eb | F |

( ***, *** )เนื้อเพลง
แค่โดนทำร้ายฉันยังไม่ตายฉันยังคงอยู่
ประกาศให้รู้คนแพ้ขี้แยคืนนี้ยังทนไหว
ไม่เอาไม่เศร้าไม่เดาเรื่องเขา
ว่าคืนนี้เป็นอย่างไร
ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหายใจแทน

* ห่วงทำไมในเมื่อคนมันทิ้งขว้าง
หยุดเลยเรื่องเดิมอยากคืนมาเล่าใหม่
เขาไปดีแล้ว ลาแล้วไปลับไม่คืนย้อนกลับ
ร้องออกมาเธอ
ให้น้ำตาเป็นแรงซับปลอบ ฮู้ว โว โว โฮ้
บอกลาความช้ำคืนนี้มาสั่งเสีย

** หนึ่งนาทีให้ลืมเขา
ให้ลืมความเศร้าให้มันตายจากใจ
หมดแก้วนี้เพื่อไว้อาลัยแด่คนทิ้งขว้าง

*** ไว้อาลัยส่งท้ายบอกลาแฟนเก่า
ปล่อยเธอและเขา
เป็นสุขเถิดนะเจอแต่ความยินดี
แค่นี้เรายังไม่ถึงตาย
ไม่อยากเศร้าก็เพราะเหล้ามันแพง
ความเหงาเข้ามาคอยทิ่มแทง
โสดอีกทีก็ไม่เห็นเป็นไร
(ฉันยังไหวอยู่)

เลิกตามได้แล้วไม่ใช่โคนัน
ไม่เดาไม่สืบเรื่องเขา
ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหายใจแทน

( *, **, *** )

( ดนตรี )

( ***, *** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ไว้อาลัยแฟนเก่า วงโซแมน

โปรดให้คะแนนความถูกต้องคอร์ดเพลงนี้ !

เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางทีมงานในการปรับปรุงแก้ไข

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :

 โฆษณา