คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า – วงโซแมน TMG

  
Text   

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า – วงโซแมน TMG

วงโซแมน

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า

ศิลปิน : วงโซแมน TMG

แนวเพลง : #สตริง

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง ไว้อาลัยแฟนเก่า - วงโซแมน TMG
คอร์ด

INTRO | Gm Eb | Bb F | ( 2 Times )
INTRO | Gm Eb | Bb F/A | ( 4 Times ) | Gm |

Gm 
แค่โดนทำร้ายฉันยังไ
Cm 
ม่ตายฉันยังคงอยู่
Eb 
 ประกาศให้รู้คนแพ้ขี้
F 
แยคืนนี้ยังทนไหว
Gm 
 ไม่เอาไม่เศร้าไม่เดาเรื่อ
Cm 
งเขา
 
ว่าคืนนี้เป็นอย่างไร
 
Eb 
..ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหา
F 
ยใจแทน

 
*  
Gm 
ห่วงทำไมในเมื่
Eb 
อคนมันทิ้งขว้าง
Bb 
หยุดเลยเรื่องเ
F 
ดิมอย่าคืนมาเล่
Gm 
าใหม่
 
เขาไป
Eb 
ดีแล้ว 
 
 
Bb 
..ลาแล้วไป
F 
ลับไม่คืนย้อ
Gm 
นกลับ
 
ร้องออ
Eb 
กมาเธอ
Bb 
ให้น้ำ
F 
ตาเป็นแรงซั
Gm 
บปลอบ ฮู้ว โว โ
Gm 
ว 
 
โฮ้
Bb 
 บอกลาความ
F 
ช้ำคืนนี้มาสั่
Gm 
งเสีย

 
** หนึ่งน
Cm 
าทีให้ลืมเขา
 
ให้ลืมควา
Gm 
มเศร้าให้มันตายจากใจ
 
หมดแก้
Eb 
วนี้เพื่อไว้อาลัยแด่คนทิ้
F 
งขว้าง

 
***  
Eb 
ไว้อาลัยส่
Bb 
งท้ายบอกลาแฟ
Gm 
นเก่า
 
ปล่อ
Eb 
ยเธอแล
F 
ะเขา
 
เป็นสุขเถิ
Bb 
ดนะเจอแต่ความยินดี
 
Eb 
ค่นี้เรายังไม่ถึงต
F 
าย
 
ไม่อยากเ
Bb 
ศร้าก็เพราะเ
F/A 
หล้ามั
Gm 
นแพง
 
ควา
Eb 
มเหงาเข้ามาคอยทิ่
F 
มแทง
 
โสดอี
Eb 
กทีก็ไม่เห็นเป็
F 
นไร
 
(ฉันยังไห
Gm 
วอยู่)

Gm 
เลิกตามได้แล้วไม่ใช่โ
Cm 
คนัน
 
ไม่เดาไม่สืบเรื่องเขา
 
Eb 
..ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหา
F 
ยใจแทน

( *, **, *** )

INSTRU | Gm Eb | Bb F/A | ( 3 Times )
INSTRU | Gm Eb | F |

( ***, *** )เนื้อเพลง
แค่โดนทำร้ายฉันยังไม่ตายฉันยังคงอยู่
ประกาศให้รู้คนแพ้ขี้แยคืนนี้ยังทนไหว
ไม่เอาไม่เศร้าไม่เดาเรื่องเขา
ว่าคืนนี้เป็นอย่างไร
ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหายใจแทน

* ห่วงทำไมในเมื่อคนมันทิ้งขว้าง
หยุดเลยเรื่องเดิมอยากคืนมาเล่าใหม่
เขาไปดีแล้ว ลาแล้วไปลับไม่คืนย้อนกลับ
ร้องออกมาเธอ
ให้น้ำตาเป็นแรงซับปลอบ ฮู้ว โว โว โฮ้
บอกลาความช้ำคืนนี้มาสั่งเสีย

** หนึ่งนาทีให้ลืมเขา
ให้ลืมความเศร้าให้มันตายจากใจ
หมดแก้วนี้เพื่อไว้อาลัยแด่คนทิ้งขว้าง

*** ไว้อาลัยส่งท้ายบอกลาแฟนเก่า
ปล่อยเธอและเขา
เป็นสุขเถิดนะเจอแต่ความยินดี
แค่นี้เรายังไม่ถึงตาย
ไม่อยากเศร้าก็เพราะเหล้ามันแพง
ความเหงาเข้ามาคอยทิ่มแทง
โสดอีกทีก็ไม่เห็นเป็นไร
(ฉันยังไหวอยู่)

เลิกตามได้แล้วไม่ใช่โคนัน
ไม่เดาไม่สืบเรื่องเขา
ก็ไม่ได้ใช้ให้ใครมาหายใจแทน

( *, **, *** )

( ดนตรี )

( ***, *** )
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
ไว้อาลัยแฟนเก่า วงโซแมน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend