คอร์ดเพลง แป๋บ้า – การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์

  
Text   

คอร์ดเพลง แป๋บ้า – การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์

การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์

คอร์ดเพลง แป๋บ้า

ศิลปิน : การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์

แนวเพลง : #อีสาน

อัลบั้ม : Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง แป๋บ้า ปรับคอร์ดให้เล่นง่ายๆ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์เดิมหรืออื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์ - แป๋บ้า
คอร์ด

Tune to Eb
INTRO | C | Am | F | G |

 
เฮ็
C 
ดหยังบ่ถืกอีหลี 
 
นั่งหน้าถอ
Am 
ดสีปานว่าผีเข้า
 
โพส
C 
ต์เฟสเธอไปฮอดเขา 
 
อดีต
Am 
ผู้สาวที่ถิ่มเฮาไป
 
F 
กหัก 
 
จนเสี
G 
ยคน 
 
มาซางล
Em 
งส้นให้คนใ
Am 
จร้าย
 
ฮอ
F 
ดมื้อสิมาหลา
G 
ยใจ 
 
ห้ามไว้ก็
C 
บ่ฟัง

F 
ฮักอ้ายกะฮักทุ่มเ
G 
ทไป
 
แต่เจ้านั้
Em 
นไสลืมอ้ายได้หน
Am 
อนาง
 
ฮั
F 
กเจ้าส่ำดึกหินลงส่าง 
 
มันมิ
G 
ดอิ่มซิ่ม

 
แป๋บ้าพุ่
C 
นแล้วคนเค
Am 
ยฮักกัน
 
F 
าบอกเลิกกันว่าซั่
G 
นวา
 
สมงส
C 
มอง 
 
ไปเบิ
Am 
ดแล้วหล่า
 
ทั้งน้ำ
F 
ตาจอบแต่สิไ
G 
หล

 
ย่างเสี
F 
ยเส้น 
 
ปานค
Em 
นเสียหลัก
 
บ่อ
F 
ยากสิเว้ากั
G 
บไผ
 
มันจ
Em 
บแล้วชีวิ
Am 
ตของอ้าย
 
เจ้ามาเ
F 
ฮ็ดให้อ้ายเจ็บแป๋ต
G 
าย
 
เฮ็ดคนดีเป็น
C 
ผีบ้า
G 

 
แป๋บ้าพุ่
C 
นแล้วคนเค
Am 
ยฮักกัน
 
F 
าบอกเลิกกันว่าซั่
G 
นวา
 
สมงส
C 
มอง 
 
ไปเบิ
Am 
ดแล้วหล่า
 
ทั้งน้ำ
F 
ตาจอบแต่สิไ
G 
หล

 
ย่างเสี
F 
ยเส้น 
 
ปานค
Em 
นเสียหลัก
 
บ่อ
F 
ยากสิเว้ากั
G 
บไผ
 
มันจ
Em 
บแล้วชีวิ
Am 
ตของอ้าย
 
เจ้ามาเ
F 
ฮ็ดให้อ้ายเจ็บแป๋ต
G 
าย
 
เฮ็ดคนดีเป็น
C 
ผีบ้า

 
เฮ็ดค
F 
นฮักเจ้าสิเป็นสิต
G 
ายให้เจ็บคักหลาย..
 
จน .. แป๋บ้า.
F 
.
Fm 
C เนื้อเพลง
เฮ็ดหยังบ่ถืกอีหลี
นั่งหน้าถอดสีปานว่าผีเข้า
โพสต์เฟสเธอไปฮอดเขา
อดีตผู้สาวที่ถิ่มเฮาไป
อกหัก จนเสียคน
มาซางลงส้นให้คนใจร้าย
ฮอดมื้อสิมาหลายใจ ห้ามไว้ก็บ่ฟัง

ฮักอ้ายกะฮักทุ่มเทไป
แต่เจ้านั้นไสลืมอ้ายได้หนอนาง
ฮักเจ้าส่ำดึกหินลงส่าง มันมิดอิ่มซิ่ม

แป๋บ้าพุ่นแล้วคนเคยฮักกัน
มาบอกเลิกกันว่าซั่นวา
สมงสมอง ไปเบิดแล้วหล่า
ทั้งน้ำตาจอบแต่สิไหล

ย่างเสียเส้น ปานคนเสียหลัก
บ่อยากสิเว้ากับไผ
มันจบแล้วชีวิตของอ้าย
เจ้ามาเฮ็ดให้อ้ายเจ็บแป๋ตาย
เฮ็ดคนดีเป็นผีบ้า

แป๋บ้าพุ่นแล้วคนเคยฮักกัน
มาบอกเลิกกันว่าซั่นวา
สมงสมอง ไปเบิดแล้วหล่า
ทั้งน้ำตาจอบแต่สิไหล

ย่างเสียเส้น ปานคนเสียหลัก
บ่อยากสิเว้ากับไผ
มันจบแล้วชีวิตของอ้าย
เจ้ามาเฮ็ดให้อ้ายเจ็บแป๋ตาย
เฮ็ดคนดีเป็นผีบ้า

เฮ็ดคนฮักเจ้าสิเป็นสิตายให้เจ็บคักหลาย..
จน .. แป๋บ้า..
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

คอร์ด เนื้อเพลง แป๋บ้า – การ์ฟิลด์ กิตติพัฒน์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend