คอร์ดเพลง เฮ็ดพาโล – อีสานบอย

  
Text   

คอร์ดเพลง เฮ็ดพาโล
Single เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง เฮ็ดพาโล คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Em G | C D | ( 4 Times ) | Em |

 
อ้า
Em 
ยเจ็บมาตั้งส่ำ
G 
ได๋ 
 
แต่ว่
C 
าอ้ายก็ยังสิ
D 
บ่เข็ด
 
บา
Em 
ดแผลที่เจ้าเค
G 
ยเฮ็ด 
 
ก็เจ็
C 
บจริงเจ็บจังเกือ
D 
บตาย
 
อ้า
Em 
ยฮู้ว่าเจ้านั้
G 
นร้าย 
 
แต่ก็
C 
บ่วายเชื่อใจเจ้าคื
D 
อเก่า
 
อ้า
Em 
ยก็ทั้งฮักและก็ทั้
G 
งเศร้า
 
ที่เจ้าคิ
C 
ดฮอดอ้ายแค่ตอ
D 
นเหงา

 
*  
Em 
..เจ้าเบื่อ 
 
อยู่ดี
G 
ๆ 
 
เธอก็ไปไม่ลา
Em 
..แต่เจ้าอย่า 
 
อยู่ดี
D 
ๆ 
 
เธอก็มาจะจ๋า

 
** อ้ายก็
G 
คือฝ่ายสำ
D 
รอง 
 
บ่
C 
ได้เป็นคนสำคั
D 
ญๆ
 
อ้า
G 
ยพ้อเจ้าแค่ 2  
D 
วัน อีก 5  
C 
วันเจ้าก็หา
D 
ยโต
 
เจ้าเฮ็ดพ
Em 
าโล 
 
เจ้าชอบหา
C 
ยโต
 
เจ้าเฮ็ดพ
Em 
าโล 
 
เจ้าชอบหา
D 
ยโต

 
อ้ายไ
Em 
ปเฮ็ดหยังให้เจ้าคือม
G 
าเฮ็ดกับอ้ายจังซี่
 
คื
C 
อบ่มีไผจะดีแต่ผลสุ
D 
ดท้ายกะเลยส่ำนี้
 
เจ้าชอ
Em 
บเฮ็ด ๆ ๆ  
G 
ๆ 
 
อ้ายก็เ
C 
จ็บ ๆ ๆ ๆ  
D 
 
สุดท้ายก็ไ
G 
ม่เข็ด

INSTRU | Em G | C D | ( 4 Times ) | Em |

( *, **, ** )

OUTRO | Em G | C D | ( 4 Times ) | Em |

เนื้อเพลง เฮ็ดพาโล
อ้ายเจ็บมาตั้งส่ำได๋ แต่ว่าอ้ายก็ยังสิบ่เข็ด
บาดแผลที่เจ้าเคยเฮ็ด ก็เจ็บจริงเจ็บจังเกือบตาย
อ้ายฮู้ว่าเจ้านั้นร้าย แต่ก็บ่วายเชื่อใจเจ้าคือเก่า
อ้ายก็ทั้งฮักและก็ทั้งเศร้า
ที่เจ้าคิดฮอดอ้ายแค่ตอนเหงา

เจ้าเบื่อ อยู่ดีๆ เธอก็ไปไม่ลา
แต่เจ้าอย่า อยู่ดีๆ เธอก็มาจะจ๋า

อ้ายก็คือฝ่ายสำรอง บ่ได้เป็นคนสำคัญๆ
อ้ายพ้อเจ้าแค่ 2 วัน อีก 5 วันเจ้าก็หายโต
เจ้าเฮ็ดพาโล เจ้าชอบหายโต
เจ้าเฮ็ดพาโล เจ้าชอบไฮโซ

อ้ายก็เฮ็ดหยังให้เจ้าคือมาเฮ็ดกับอ้ายจังซี่
คือบ่มีไผจะดีแต่ผลสุดท้ายกะเลยส่ำนี้
เจ้าชอบ เฮ็ด ๆ ๆ ๆ อ้ายก็เจ็บ ๆ ๆ ๆ ๆ
สุดท้ายก็ไม่เข็ด

( ดนตรี )

เจ้าเบื่อ อยู่ดีๆ เธอก็ไปไม่ลา
แต่เจ้าอย่า อยู่ดีๆ เธอก็มาจะจ๋า

อ้ายก็คือฝ่ายสำรอง บ่ได้เป็นคนสำคัญๆ
อ้ายพ้อเจ้าแค่ 2 วัน อีก 5 วันเจ้าก็หายโต
เจ้าเฮ็ดพาโล เจ้าชอบหายโต
เจ้าเฮ็ดพาโล เจ้าชอบไฮโซ

อ้ายก็คือฝ่ายสำรอง บ่ได้เป็นคนสำคัญๆ
อ้ายพ้อเจ้าแค่ 2 วัน อีก 5 วันเจ้าก็หายโต
เจ้าเฮ็ดพาโล เจ้าชอบหายโต
เจ้าเฮ็ดพาโล เจ้าชอบไฮโซ

( ดนตรี )
คอร์ดเพลง เฮ็ดพาโล – อีสานบอย
อีสานบอย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend