คอร์ดเพลง แค่หลอก – วงแปดทิศ

  
Text   

คอร์ดเพลง แค่หลอก
ศิลปิน วงแปดทิศ
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2018

คีย์คอร์ดเพลง แค่หลอก คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


 
หรอ
A 
ยมั้ยที่ได้อยู่กับเขา
 
หรอ
F#m 
ยมั้ยที่เธอเลือกเขา
 
หนุ
D 
กมั้ยที่เธอทิ้งเรา
 
ไปกับเ
E 
ขาคนนั้น

 
อยู่กับ
A 
ฉันเธอคงไม่หรอย
 
อยู่กั
F#m 
บฉันคงไม่สะใจ
 
เธอทิ้งใ
D 
ห้ฉันอยู่อย่างเดียวดาย
 
เจ็บปา
E 
งตายเธอไม่เคยแล

 
ไอ้ก่อ
F#m 
นนั้นฉันมันหรอยถึงใจ
 
คงไม่มีใ
D 
ครเอาใจเธอได้อยู่
 
แต่ใ
F#m 
จเธอมันยากเกินจะรู้
 
ความต้อ
D 
งการเธอมีมากมาย
 
ไอ้ควา
F#m 
มสุขที่ฉันมีให้
 
เธอบอ
D 
กว่ามั้นไม่เต็มร้อย 
 
ไม่เต็
E 
มร้อย…

 
* ไอ้คนหัวห
A 
มอ 
 
อย่า
C#m 
งเธอนั้นเชื่อไ
F#m 
ม่ได้
 
เธอแค่หลอ
D 
กใช้ 
 
แล้วทิ้งกันให้ตายทั้
E 
งเป็น
 
ไอ้คนหัวห
A 
มอ 
 
เห็
C#m 
นฉันเป็นเพียงขอ
F#m 
งเล่น
 
แค่
D 
คนที่ไม่จำเป็น 
 
แค่
E 
คนที่มันไร้ค่า

INSTRU | F#m | E | D | E |
INSTRU | A C#m | F#m | D | E |

 
** ใ
Bm 
ห้เธอไปหมดใจหมดกาย
 
แต่สุ
F#m 
ดท้ายกลายเป็นควายนั่งเหิดแล
 
มอง
Bm 
ดูเธอไปมีสุขอยู่แค่ๆ
 
F#m 
จสลายหายไปกับเธอ
 
(โ
D 
ว้.. 
 
E 
ว..)

( *, *, ** )

OUTRO | D E |

เนื้อเพลง
หรอยมั้ยที่ได้อยู่กับเขา
หรอยมั้ยที่เธอเลือกเขา
หนุกมั้ยที่เธอทิ้งเรา
ไปกับเขาคนนั้น

อยู่กับฉันเธอคงไม่หรอย
อยู่กับฉันคงไม่สะใจ
เธอทิ้งให้ฉันอยู่อย่างเดียวดาย
เจ็บปางตายเธอไม่เคยแล

ไอ้ก่อนนั้นฉันมันหรอยถึงใจ
คงไม่มีใครเอาใจเธอได้อยู่
แต่ใจเธอมันยากเกินจะรู้
ความต้องการเธอมีมากมาย
ไอ้ความสุขที่ฉันมีให้
เธอบอกว่ามั้นไม่เต็มร้อย ไม่เต็มร้อย…

* ไอ้คนหัวหมอ อย่างเธอนั้นเชื่อไม่ได้
เธอแค่หลอกใช้ แล้วทิ้งกันให้ตายทั้งเป็น
ไอ้คนหัวหมอ เห็นฉันเป็นเพียงของเล่น
แค่คนที่ไม่จำเป็น แค่คนที่มันไร้ค่า

( ดนตรี )

** ให้เธอไปหมดใจหมดกาย
แต่สุดท้ายกลายเป็นควายนั่งเหิดแล
มองดูเธอไปมีสุขอยู่แค่ๆ
ใจสลายหายไปกับเธอ
โว้.. โว..

( *, *, ** )
เพลง แค่หลอก
คำร้อง กิตติพงศ์ บัวบาล
ทำนอง ครูบอล
เรียบเรียง ครูบอล
วงแปดทิศ - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend