คอร์ดเพลง ตัดใจ – วงแปดทิศ

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง ตัดใจ – วงแปดทิศ


INTRO | Am | Am | F | G | E |

Am 
 ตัดใจเถิดหนา
G 
ใจ 
 
 
C 
ลืมเขา
G 
ไปเสี
Am 
ยที
 
จะ
F 
ทรมานอย่า
G 
งนี้ไปเพื่ออะไ
E 
Am 
 เห็นเธอก
G 
อดกับเขา
C 
รักกันอ
G 
ย่างหวา
Am 
นชื่น
 
ปล่อยให้
F 
ฉันยืนม
G 
องด้วยใจแหล
Am 
กเหลว

 
*  
Dm 
 ก่อนนั้นฉันเคยเป็นขอ
Am 
งเธอ 
 
 
Dm 
 แต่วันนี้เธอไม่ใช่ขอ
Am 
งฉัน
Dm 
 คนอย่างฉันเป็นได้แค่ทา
Am 
งผ่าน 
 
ให้เ
F 
ธอได้ก้าวเดินต่อไป
 
ให้เ
G 
ธอได้สมหวังดั่งใจ 
 
คนใจร้
E 
ายไม่รู้จักพอ

 
** อย่าไปจด
F 
จำอะ
G 
ไรเลย 
 
คนที่เ
C 
คยมอง
G/B 
เราไม่
Am 
มีค่า
 
ตัด
F 
ใจตัวเองเถิดห
G 
นา 
 
เปิด
F 
ตามองความเป็นจ
G 
ริงที่เป็
Am 
นอยู่
 
เมื่อเ
F 
ธอไปมีสุขกับเ
G 
ขา 
 
ใอ้ตัวเ
C 
ราเหมือน
G/B 
เป็นค
Am 
นบ้า
 
จะร้อง
F 
ไห้จนน้ำตาท่วม
G 
ฟ้า 
 
แต่เ
F 
ธอคงจะไม่กลับ
G 
มา(หาเร
Am 
าอีก)

INSTRU | F G | C G/B Am | Am (2/4) | Dm Am | Dm Am | F G | E |

( *, **, )

 
อย่าไปจด
F 
จำอะ
G 
ไรเลย 
 
คนที่เ
C 
คยมอง
G/B 
เราไม่
Am 
มีค่า
 
จะร้อง
F 
ไห้จนน้ำตาท่วม
G 
ฟ้า 
 
แต่เ
F 
ธอคงจะไม่กลับ
G 
มาหาเร
Am 
าอีก
 
จะร้อง
F 
ไห้จนน้ำตาท่วม
G 
ฟ้า 
 
แต่เ
F 
ธอคงจะไม่กลับ
G 
มาหาเร
Am 
าอีก

OUTRO | Am | Am |

เนื้อเพลง
ตัดใจเถิดหนาใจ ลืมเขาไปเสียที
จะทรมานอย่างนี้ไปเพื่ออะไร
เห็นเธอกอดกับเขารักกันอย่างหวานชื่น
ปล่อยให้ฉันยืนมองด้วยใจแหลกเหลว

* ก่อนนั้นฉันเคยเป็นของเธอ
แต่วันนี้เธอไม่ใช่ของฉัน
คนอย่างฉันเป็นได้แค่ทางผ่าน
ให้เธอได้ก้าวเดินต่อไป
ให้เธอได้สมหวังดั่งใจ
คนใจร้ายไม่รู้จักพอ

** อย่าไปจดจำอะไรเลย
คนที่เคยมองเราไม่มีค่า
ตัดใจตัวเองเถิดหนา
เปิดตามองความเป็นจริงที่เป็นอยู่
เมื่อเธอไปมีสุขกับเขา
ใอ้ตัวเราเหมือนเป็นคนบ้า
จะร้องไห้จนน้ำตาท่วมฟ้า
แต่เธอคงจะไม่กลับมา(หาเราอีก)

( ดนตรี )

( *, ** )

อย่าไปจดจำอะไรเลย
คนที่เคยมองเราไม่มีค่า
จะร้องไห้จนน้ำตาท่วมฟ้า
แต่เธอคงจะไม่กลับมาหาเราอีก
จะร้องไห้จนน้ำตาท่วมฟ้า
แต่เธอคงจะไม่กลับมาหาเราอีก
เพลง ตัดใจ ศิลปิน วงแปดทิศ
คำร้อง – ทำนอง กิตติพงศ์ บัวบาล
เรียบเรียง BOYRECORD STUDIO
Tel.088 446 3399
ตัดใจ วงแปดทิศ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend