คอร์ดเพลง คำสั้นสั้น – พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

คอร์ดเพลง : คำสั้นสั้น พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง คำสั้นสั้น - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง :

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง :

คอร์ดทั้งหมด : C,G,Am,Em


INTRO | C | G | C | G | C | C |

 
G 
สียงตามสาย 
 
ข้อ
Am 
ความจากใจ
 
C 
รือจดหมายในซอ
G 
งเก่าๆ
G 
คำสั้นสั้นที่ทำให้
Am 
วันสีเทา
 
ฉัน
C 
มีแรงก้าว 
 
 
G 
มาตั้งไกล

 
ตอน
C 
ล้มเธอบอกให้ลุก
 
ตอนฟุบเธออยู่ตรงนี้ ประค
G 
องใก
Em 
ล้ๆ
Am 
เดินมาตั้งไกล.
D 
.. 
 
ด้วยคำสั้นสั้นจา
G 
กเธอ 
 
 
C 

G 
แค่เหนื่อยไหม 
 
ฉัน
Am 
กินอะไร
 
มีใ
C 
ครรังแกหรือเ
G 
ปล่า
G 
คำว่าห่วง 
 
ที่มันไม่
Am 
เคยยืดยาว
 
แต่เ
C 
ข้าไปกลางหัว
G 
ใจ

 
วัน
C 
นี้ฉันเก็บเอาฝัน 
 
วันนั้นมาอยู่ตรงนี้
 
ใน
G 
มือฉัน
Em 
ได้ 
 
ไม่ใ
Am 
ช่เพราะใคร..
 
เพราะเ
G 
ธอ 
 
 
C 

 
สั้น
Am 
สั้น 
 
และแสนจะยิ่
Em 
งใหญ่
 
สั้น
Am 
สั้น 
 
แต่มันช่างมา
Em 
กมาย
 
สั้
Am 
นสั้น 
 
ที่ฉันจะพู
Em 
ดไป
D 
หัวใจฉัน.. 
 
ให้เ
G 
ธอ 
 
 
C 

INSTRU | Em | C | ( 3 Times ) | D | G | C |

G 
มีชีวิตเมื่อตอ
Am 
นเกิดมาต้น
C 
ทุนไม่มีเท่าไ
G 
 
แต่เ
G 
ธอเป็นเหมือนกำไ
Am 
รที่มีเข้า
G 
มา
 
บางค
C 
รั้งมันท้อ 
 
พอ
Am 
รู้ว่าเธอ 
 
 
G 
อยู่รอข้า
Em 
งหน้า
Am 
หัวใจที่อ่อนล้า.
D 
.. 
 
ก็กลับมาสม
G 
บูรณ์ 
 
 
C 

 
สั้น
Am 
สั้น 
 
และแสนจะยิ่
Em 
งใหญ่
 
สั้น
Am 
สั้น 
 
แต่มันช่างมา
Em 
กมาย
 
สั้
Am 
นสั้น 
 
ที่ฉันจะพู
Em 
ดไป
D 
หัวใจฉัน.. 
 
ขอบ
G 
คุณ.. 
 
 
C 

 
หัวใ
D 
จฉัน.. 
 
ขอบ
G 
คุณ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คำสั้นสั้น


เสียงตามสาย ข้อความจากใจ
หรือจดหมายในซองเก่าๆ
คำสั้นสั้นที่ทำให้วันสีเทา
ฉันมีแรงก้าวมาตั้งไกล

ตอนล้มเธอบอกให้ลุก
ตอนฟุบเธออยู่ตรงนี้ ประคองใกล้ๆ
เดินมาตั้งไกล ด้วยคำสั้นสั้นจากเธอ

แค่เหนื่อยไหม ฉันกินอะไร
มีใครรังแกหรือเปล่า
คำว่าห่วง ที่มันไม่เคยยืดยาว
แต่เข้าไปกลางหัวใจ

วันนี้ฉันเก็บเอาฝันวันนั้นมาอยู่ตรงนี้
ในมือฉันได้ ไม่ใช่เพราะใคร เพราะเธอ

สั้นสั้น และแสนจะยิ่งใหญ่
สั้นสั้น แต่มันช่างมากมาย
สั้นสั้น ที่ฉันจะพูดไป
หัวใจฉัน ให้เธอ

มีชีวิตเมื่อตอนเกิดมาต้นทุนไม่มีเท่าไร
แต่เธอเป็นเหมือนกำไรที่มีเข้ามา
บางครั้งมันท้อ พอรู้ว่าเธออยู่รอข้างหน้า
หัวใจที่อ่อนล้าก็กลับมาสมบูรณ์

สั้นสั้น ที่แสนจะยิ่งใหญ่
สั้นสั้น แต่มันช่างมากมาย
สั้นสั้น ที่ฉันจะพูดไป
หัวใจฉัน ขอบคุณ

หัวใจฉัน ขอบคุณ

มิวสิควิดีโอ คำสั้นสั้น พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง คำสั้นสั้น
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend