คอร์ดเพลง ต๊ะ ตุ่น ตวง (Tak Tun Tuang) – Upiak Isil

  
Text   

คอร์ดเพลง ต๊ะ ตุ่น ตวง (Tak Tun Tuang)
ศิลปิน Upiak Isil
อัลบั้ม เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ต๊ะ ตุ่น ตวง (Tak Tun Tuang) สามารถปรับคอร์ดเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Gm | C | F | F | ( 2 Times )

 
Aku belum ma
Gm 
ndi tak tuntuang tak tuntu
C 
ang
 
Tapi masih cantik
F 
juga tak tuntuang tak tuntuang
 
Apalagi k
Gm 
alau sudah mandi tak tunt
C 
uang Pasti cantik sekali
F 

 
Kal
Gm 
au orang lain melihat aku tak tunt
C 
uang Badak aku taba bana
F 
 
tak tuntuang tak tuntuang
 
 
Tapi kalau lan
Gm 
gsuang di idu tak tunt
C 
uang Astaghfirullah baunya
F 

 
Kalau cowok ganteng yang lewat
Bb 
a
C 
ku acuah je n
F 
yeh
 
Kalau apak gaek yang lewat
Bb 
a
C 
ku aniang je n
F 
yeh

 
Yang penting in
Gm 
dak manggaduah urang tak tunt
C 
uang
 
Walau acok galak sur
F 
ang tak tuntuang tak tuntuang
 
Walau sangko u
Gm 
rang awak dalang tak tunt
C 
uang Tapi hati isil sanag y
F 
es

INSTRU | Gm | C | F | F | ( 2 Times )

(Repeat all)
เนื้อเพลง
Aku belum mandi tak tuntuang tak tuntuang
Tapi masih cantik juga tak tuntuang tak tuntuang
Apalagi kalau sudah mandi tak tuntuang Pasti cantik sekali

Kalau orang lain melihat aku tak tuntuang Badak aku taba bana
tak tuntuang tak tuntuang
Tapi kalau langsuang di idu tak tuntuang Astaghfirullah baunya

Kalau cowok ganteng yang lewat aku acuah je nyeh
Kalau apak gaek yang lewat aku aniang je nyeh

Yang penting indak manggaduah urang tak tuntuang
Walau acok galak surang tak tuntuang tak tuntuang
Walau sangko urang awak dalang tak tuntuang Tapi hati isil sanag yes

(Repeat all)
Upiak Isil ~ Tak Tun Tuang
คอร์ดเพลง ต๊ะ ตุ่น ตวง (Tak Tun Tuang) - Upiak Isil
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend