คอร์ดเพลง โคตรคิดถึง เอิร์น วราภรณ์

  
Text   
คอร์ดเพลง โคตรคิดถึง ศิลปิน เอิร์น วราภรณ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D F#m G A Bm Em (Tune to Eb) คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | D | F#m | G | A |
INTRO | D | F#m | Bm | A | A |

 
ไม่รู้จะน
D 
านสักแค่ไหน 
 
ไม่รู้จะไ
F#m 
กลกันเกินฝัน
 
และถ้าเป็นพัน
G 
นั้น 
 
ตัวฉันต้องทำยังไ
A 
งในตอนนี้

 
มันกินไม่ไ
D 
ด้นอนไม่หลับ 
 
จับโทร
F#m 
ศัพท์ดูรูปเธอ
 
กระวนกระว
G 
ายไม่เคยพบเจอ 
 
เธอจากไปแ
A 
บบไม่ได้ลา

 
เธอ
F#m 
หายไปไหน 
 
รู้
Bm 
หม้ายว่าฉันคิดถึง
 
ติดต่อไม่ไ
G 
ด้เฝ้าแต่
Gm 
คะนึง 
 
นับปฏิ
A 
ทินว่ากี่วันแล้ว
 
หลบ
F#m 
มาได้ไหม 
 
มันร้องไ
Bm 
ห้รอเธอทุกคืน
 
อยากกอดอยากเ
G 
จอให้รู้จุด
Gm 
ยืน 
 
ว่าเราควร
A 
รักกันต่อไหม

 
ฉันโคตร
G 
คิดถึง
A 
  ฉันโคตรอ
F#m 
ยากเจอ 
 
 
Bm 
 
อยากเห็นหน้า
Em 
เธอ 
 
อยาก
A 
คุยให้หายข้
D 
องใจ 
 
 
F# 
 
ว่าเกิดอะไ
G 
รขึ้นในความสัม
A 
พันธ์
 
เธอและ
F#m 
ฉันยังรักกันอยู่ไ
Bm 
หม 
 
ตอบให้หาย
Em 
ข้องใจ
 
เธอจะ
A 
อยู่หรือไป 
 
จะไ
D 
ด้รู้ 
 
 
A 

 
คำว่า
D 
รัก 
 
ฉัน
F#m 
ยกให้เธอหมด
Bm 
แล้วทั้งหัวใจ
 
ฉันคิดดีแ
G 
ล้ว 
 
ว่าเ
A 
ธอคือคนที่ใ
D 
ช่ในตอนนี้
 
มันแลดูเห
G 
งาในความสัม
Gm 
พันธ์ 
 
ของ
F#m 
เราใน
Bm 
วันนี้
 
เธอเงียบไ
G 
ปไม่มีท่าที 
 
จะตอบหลบ
A 
มาให้ได้รับรู้

 
เธอ
F#m 
หายไปไหน 
 
รู้
Bm 
หม้ายว่าฉันคิดถึง
 
ติดต่อไม่ไ
G 
ด้เฝ้าแต่
Gm 
คะนึง 
 
นับปฏิ
A 
ทินว่ากี่วันแล้ว
 
หลบ
F#m 
มาได้ไหม 
 
มันร้องไ
Bm 
ห้รอเธอทุกคืน
 
อยากกอดอยากเ
G 
จอให้รู้จุด
Gm 
ยืน 
 
ว่าเราควร
A 
รักกันต่อไหม

 
ฉันโคตร
G 
คิดถึง
A 
  ฉันโคตรอ
F#m 
ยากเจอ 
 
 
Bm 
 
อยากเห็นหน้า
Em 
เธอ 
 
อยาก
A 
คุยให้หายข้
D 
องใจ 
 
 
F# 
 
ว่าเกิดอะไ
G 
รขึ้นในความสัม
A 
พันธ์
 
เธอและ
F#m 
ฉันยังรักกันอยู่ไ
Bm 
หม 
 
ตอบให้หาย
Em 
ข้องใจ
 
เธอจะ
A 
อยู่หรือไป 
 
จะไ
D 
ด้รู้..

INSTRU | G Gm | F#m | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | G | A |

 
ฉันโคตร
G 
คิดถึง
A 
  ฉันโคตรอ
F#m 
ยากเจอ 
 
 
Bm 
 
อยากเห็นหน้า
Em 
เธอ 
 
อยาก
A 
คุยให้หายข้
D 
องใจ 
 
 
F# 
 
ว่าเกิดอะไ
G 
รขึ้นในความสัม
A 
พันธ์
 
เธอและ
F#m 
ฉันยังรักกันอยู่ไ
Bm 
หม.. 
 
 
B7 
โฮ..
 
ตอบให้หาย
Em 
ข้องใจ
 
เธอจะ
A 
อยู่หรือไป.. 
 
จะไ
D 
ด้รู้..

 
ตอบให้หาย
Em 
ข้องใจ
 
เธอจะ
A 
อยู่หรือไป.. 
 
จะไ
D 
ด้รู้.. 
 
 
Dmaj7 


ไม่รู้จะนานสักแค่ไหน ไม่รู้จะไกลกันเกินฝัน
และถ้าเป็นพันนั้น ตัวฉันต้องทำยังไงในตอนนี้

มันกินไม่ได้นอนไม่หลับ จับโทรศัพท์ดูรูปเธอ
กระวนกระวายไม่เคยพบเจอ เธอจากไปแบบไม่ได้ลา

เธอหายไปไหน รู้หม้ายว่าฉันคิดถึง
ติดต่อไม่ได้เฝ้าแต่คะนึง นับปฏิทินว่ากี่วันแล้ว
หลบมาได้ไหม มันร้องไห้รอเธอทุกคืน
อยากกอดอยากเจอให้รู้จุดยืน ว่าเราควรรักกันต่อไหม

ฉันโคตรคิดถึง ฉันโคตรอยากเจอ
อยากเห็นหน้าเธอ อยากคุยให้หายข้องใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์
เธอและฉันยังรักกันอยู่ไหม ตอบให้หายข้องใจ
เธอจะอยู่หรือไป จะได้รู้

คำว่ารัก ฉันยกให้เธอหมดแล้วทั้งหัวใจ
ฉันคิดดีแล้ว ว่าเธอคือคนที่ใช่ในตอนนี้
มันแลดูเหงาในความสัมพันธ์ ของเราในวันนี้
เธอเงียบไปไม่มีท่าที จะตอบหลบมาให้ได้รับรู้

เธอหายไปไหน รู้หม้ายว่าฉันคิดถึง
ติดต่อไม่ได้เฝ้าแต่คะนึง นับปฏิทินว่ากี่วันแล้ว
หลบมาได้ไหม มันร้องไห้รอเธอทุกคืน
อยากกอดอยากเจอให้รู้จุดยืน ว่าเราควรรักกันต่อไหม

ฉันโคตรคิดถึง ฉันโคตรอยากเจอ
อยากเห็นหน้าเธอ อยากคุยให้หายข้องใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์
เธอและฉันยังรักกันอยู่ไหม ตอบให้หายข้องใจ
เธอจะอยู่หรือไป จะได้รู้

( ดนตรี )

ฉันโคตรคิดถึง ฉันโคตรอยากเจอ
อยากเห็นหน้าเธอ อยากคุยให้หายข้องใจ
ว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์
เธอและฉันยังรักกันอยู่ไหม.. โฮ..
ตอบให้หายข้องใจ
เธอจะอยู่หรือไป จะได้รู้..

ตอบให้หายข้องใจ
เธอจะอยู่หรือไป.. จะได้รู้…

มิวสิควิดีโอ โคตรคิดถึง เอิร์น วราภรณ์

เพลง : โคตรคิดถึง (คอร์ด)
ศิลปิน : เอิร์น วราภรณ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บักฟ้า ชฎาพร
เรียบเรียง : บักฟ้า ชฎาพร
ติดต่องานศิลปิน : 06 2632 4939

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend