คอร์ดเพลง ให้ตายเถอะที่รัก – ไอ รัชกร

  
Text   

คอร์ดเพลง ให้ตายเถอะที่รัก
เพลงใหม่ 2017

คีย์คอร์ดเพลง ให้ตายเถอะที่รัก คอร์ดตามต้นฉบับ สามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | A | F#m | D | E | ( 3 Times )

 
A 
อะโอมายดาร์ลิ้ง 
 
โอ้มายฮั
F#m 
นนี่ 
 
โอะเธอที่รัก
 
เธอไม่เค
D 
ยคิดจะหยุดสักพัก
 
เหมือนเธอจ
E 
ะรักฉันมากเกินไป
 
A 
ขาแค่มากดไลค์เธอจะอ
F#m 
ะไรกันนักกันหนา
 
เขาแค่ส่งส
D 
ติ๊กเกอร์มาเป็นรูปหั
E 
วใจเท่านั้นเอง

A 
มันแค่โลกออนไลน์ก็แค่ทั
F#m 
กทายกันตามประสา
 
มันเป็นแค่เ
D 
พียงโลกมายาให้ทำยั
E 
งไงจะบ้าตาย
 
A 
ธอก็รู้นี่นาว่าฉันนั้
F#m 
นรักเธอมากแค่ไหน
 
จะเอาเ
D 
วลาที่ไหนนอกใจ
 
นอกจากเธอจ
E 
ะหายไปซัก 3 วัน

 
*  
D 
..อย่ากังวลไปเลย
C#m 
ที่รักเดี๋ยวไม่สวย
Bm 
..ที่พูดคุยแค่เพื่อนเท่
E 
านั้น โอ๊ะ โอะ โอ้ย..

 
** เ
A 
ขานั้นก็แค่มาทักก็ไม่ได้จ
F#m 
ะรักเขาซะนี่นา
 
เธอน่าภู
D 
มิใจรู้ไหมเธอจ๋า
 
ก็เพราะว่
E 
าแฟนเธอหน้าตาดี
A 
ฉันนั้นก็มีแต่เธอก็ไม่เคยจ
C#m 
ะคิดที่จะไปนอกใจ
 
อย่
D 
าตายจากไปก่อนก็แล้
E 
วกัน
 
เห้อ..ไม่อยากจะคิดเ
A 
ลย.. (เห้ย ล้อเ
E 
ล่น)

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times )

 
A 
อะโอมายดาร์ลิ้ง 
 
โอ้มายฮั
F#m 
นนี่ 
 
โอะเธอที่รัก
 
เธอไม่เค
D 
ยคิดจะหยุดสักพัก
 
ไม่เมื่อยก
E 
ะตาบ้างหรือไง
 
A 
อยชำเลืองจ้องมองเธอจะแอ
F#m 
บมองไปเพื่ออะไร
 
เธอเอาล็อ
D 
คอินฉันไปเลยไหม
 
เอาที่ส
E 
บายใจเธอแล้วกัน

A 
ทำมาเป็นหงุดหงิกวิก
F#m 
ลจริตคิดมากไปไหม
 
สมงส
D 
มองเธอคิดไปไกลเชิญเธอไ
E 
ปรับยาที่ช่อง 
 
3
 
ก็เ
A 
ธอน่ารักจะตายฉันจะนอ
F#m 
กใจไปเพื่ออะไร
 
ถ้าไม่มีใ
D 
ครมาทำให้ใจฉันหวั่นไ
E 
หวได้มากกว่าเธอ

( *, **, ** )

 
ไม่อยากจะคิดเ
A 
ลย 
 
(เห้ย..ล้อเ
E 
ล่น) 
 
 
A 

เนื้อเพลง
โอะโอมายดาร์ลิ้ง โอ้มายฮันนี่ โอะเธอที่รัก
เธอไม่เคยคิดจะหยุดสักพัก
เหมือนเธอจะรักฉันมากเกินไป
เขาแค่มากดไลค์เธอจะอะไรกันนักกันหนา
เขาแค่ส่งสติ๊กเกอร์มาเป็นรูปหัวใจเท่านั้นเอง

มันแค่โลกออนไลน์ก็แค่ทักทายกันตามประสา
มันเป็นแค่เพียงโลกมายาให้ทำยังไงจะบ้าตาย
เธอก็รู้นี่นาว่าฉันนั้นรักเธอมากแค่ไหน
จะเอาเวลาที่ไหนนอกใจ
นอกจากเธอจะหายไปซัก 3 วัน

อย่ากังวลไปเลยที่รักเดี๋ยวไม่สวย
ที่พูดคุยแค่เพื่อนเท่านั้น โอ๊ะ โอะ โอ้ย

เขานั้นก็แค่มาทักก็ไม่ได้จะรักเขาซะนี่นา
เธอน่าภูมิใจรู้ไหมเธอจ๋า
ก็เพราะว่าแฟนเธอหน้าตาดี
ฉันนั้นก็มีแต่เธอก็ไม่เคยจะคิดที่จะไปนอกใจ
อย่าตายจากไปก่อนก็แล้วกัน
เห้อ..ไม่อยากจะคิดเลย

( ดนตรี )

โอะโอมายดาร์ลิ้ง โอ้มายฮันนี่ โอะเธอที่รัก
เธอไม่เคยคิดจะหยุดสักพัก
ไม่เมื่อยกะตาบ้างหรือไง
คอยชำเลืองจ้องมองเธอจะแอบมองไปเพื่ออะไร
เธอเอาล็อคอินฉันไปเลยไหม
เอาที่สบายใจเธอแล้วกัน

ทำมาเป็นหงุดหงินวิกลจริตคิดมากไปไหม
สมงสมองแต่คิดไปไกลเชิญเธออไปรับยาที่ช่อง 3
ก็เธอน่ารักจะตายฉันจะนอกใจไปเพื่ออะไร
ถ้าไม่มีใครมาทำให้ใจฉันหวั่นไหวได้มากกว่าเธอ

อย่ากังวลไปเลยที่รักเดี๋ยวไม่สวย
ที่พูดคุยแค่เพื่อนเท่านั้น

เขานั้นก็แค่มาทักก็ไม่ได้จะรักเขาซะนี่นา
เธอน่าภูมิใจรู้ไหมเธอจ๋า
ก็เพราะว่าแฟนเธอหน้าตาดี
ฉันนั้นก็มีแต่เธอก็ไม่เคยจะคิดที่จะไปนอกใจ
อย่าตายจากไปก่อนก็แล้วกัน
เห้อ..ไม่อยากจะคิดเลย

เขานั้นก็แค่มาทักก็ไม่ได้จะรักเขาซะนี่นา
เธอน่าภูมิใจรู้ไหมเธอจ๋าก็เพราะว่าแฟนเธอหน้าตาดี
ฉันนั้นก็มีแต่เธอก็ไม่เคยจะคิดที่จะไปนอกใจ
อย่าตายจากไปก่อนก็แล้วกัน
เห้อ..ไม่อยากจะคิดเลย

ไม่อยากจะคิดเลย (เห้ย..ล้อเล่น)
คอร์ดเพลง ให้ตายเถอะที่รัก
ศิลปิน ไอ รัชกร
คำร้อง-ทำนอง ปัณณทัต ลิ้มประดู่(กุ้ง บุญชม)
เรียบเรียง Boyrecord Studio
ติดต่องาน Tel. 088 446 3399
ไอ รัชกร - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend