คอร์ดเพลง ประกาศให้โลกรู้ Dept

  
Text   


INTRO | D6 |

 
จะกอดเธอเอาไ
Am 
ว้.. 
 
ทุกที่
ที่มีเธอ
Bm 
อยู่..
 
ประกา
E7 
ศให้โลกได้รู้
Am 
ไปเลย.
.
 
ว่าหัวใจ
Gmaj7 
.. ฉัน
E7 
นั้นเป็นของใคร

 
 
Am 
แล้วฉันนั้นต้องควรทำยังไง
 
 
Bm 
ไม่เจอทีไรใจมันก็ลอ
E7 
ยมันแอบไปหาเธอ
 
 
Am 
ฉันนั้นแทบจะหยุดคิดถึงเธอ..ไม่ได้เ
Bm 
ลย.. 
 
 
E7 

 
 
Am 
อยากข้ามเวลาเพื่อไปเจอเธอ
 
 
Bm 
ลืมตาขึ้นมาอีกทีมีเธอ
E7 
อยู่ข้างกันได้ไหม
 
 
Am 
ได้เจอเมื่อไร 
 
ฉันจะ
ไม่ยอม..ปล่อ
Gmaj7 
ยไป.. 
 
 
E7 

 
จะกอดเธอเอาไ
Am 
ว้.. 
 
ทุกที่
ที่มีเธอ
Bm 
อยู่..
 
ประกา
E7 
ศให้โลกได้รู้
Am 
ไปเลย.
.
 
ว่าหัวใจ
Gmaj7 
.. ฉัน
E7 
นั้นเป็นของใคร

 
มีเธออยู่ตรงนี้
Am 
แค่นี้
ก็ดีเท่า
Bm 
ไร
 
เพราะเธ
E7 
อเป็นเหมือนดั่งโล
Am 
กทั้งใบ..  
 
บอกให้ทุกค
Gmaj7 
น.. ได้
E7 
รู้ไปเลย

 
 
Am 
เหมือนว่าฉันติดอยู่ในภวังค์
 
 
Bm 
ฉันว่าชีวิตฉันคงจะขาด
E7 
เธอไปไม่ได้เลย
 
 
Am 
ถ้าไม่มีเธอไม่อยากจะนึก..ถึงมัน
Bm 
เลย.. 
 
 
E7 

 
 
Am 
โลกมันคงพังทลาย 
 
ใจฉันก็คงสลาย
 
 
Bm 
ต่อให้ตื่นลืมตาขึ้นมา
 
มันก็
E7 
ไม่มีความหมายอีกแล้
Am 
 
ไม่เคยคิดเลยว่าฉันเป็นหนั
กขนาดนี้ 
 
โถ่
Gmaj7 
เอ้ย..  
E7 

 
จะกอดเธอเอาไ
Am 
ว้.. 
 
ทุกที่
ที่มีเธอ
Bm 
อยู่..
 
ประกา
E7 
ศให้โลกได้รู้
Am 
ไปเลย.
.
 
ว่าหัวใจ
Gmaj7 
.. ฉัน
E7 
นั้นเป็นของใคร

 
มีเธออยู่ตรงนี้
Am 
แค่นี้
ก็ดีเท่า
Bm 
ไร
 
เพราะเธ
E7 
อเป็นเหมือนดั่งโล
Am 
กทั้งใบ..  
 
บอกให้ทุกค
Gmaj7 
น.. ได้
E7 
รู้ไปเลย

INSTRU | Am | D | Bm | E7 |
INSTRU | Am | D | Gmaj7 | E7 |
INSTRU | Am | D | Bm | E7 |
INSTRU | Am | D | Gmaj7 | E7 |

 
จะกอดเธอเอาไ
Am 
ว้.. 
 
ทุกที่
ที่มีเธอ
Bm 
อยู่..
 
ประกา
E7 
ศให้โลกได้รู้
Am 
ไปเลย.
.
 
ว่าหัวใจ
Gmaj7 
.. ฉัน
E7 
นั้นเป็นของใคร

 
มีเธออยู่ตรงนี้
Am 
แค่นี้
ก็ดีเท่า
Bm 
ไร
 
เพราะเธ
E7 
อเป็นเหมือนดั่งโล
Am 
กทั้งใบ..  
 
บอกให้ทุกค
Gmaj7 
น.. ได้
E7 
รู้ไปเลย

OUTRO | Am | Bm | ( 4 Times )


จะกอดเธอเอาไว้.. ทุกที่ที่มีเธออยู่..
ประกาศให้โลกได้รู้ไปเลย..
ว่าหัวใจ.. ฉันนั้นเป็นของใคร

แล้วฉันนั้นต้องควรทำยังไง
ไม่เจอทีไรใจมันก็ลอยมันแอบไปหาเธอ
ฉันนั้นแทบจะหยุดคิดถึงเธอ..ไม่ได้เลย..

อยากข้ามเวลาเพื่อไปเจอเธอ
ลืมตาขึ้นมาอีกทีมีเธออยู่ข้างกันได้ไหม
ได้เจอเมื่อไร ฉันจะไม่ยอม..ปล่อยไป..

จะกอดเธอเอาไว้.. ทุกที่ที่มีเธออยู่..
ประกาศให้โลกได้รู้ไปเลย..
ว่าหัวใจ.. ฉันนั้นเป็นของใคร

มีเธออยู่ตรงนี้ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
เพราะเธอเป็นเหมือนดั่งโลกทั้งใบ..
บอกให้ทุกคน.. ได้รู้ไปเลย

เหมือนว่าฉันติดอยู่ในภวังค์
ฉันว่าชีวิตฉันคงจะขาดเธอไปไม่ได้เลย
ถ้าไม่มีเธอไม่อยากจะนึก..ถึงมันเลย..

โลกมันคงพังทลาย ใจฉันก็คงสลาย
ต่อให้ตื่นลืมตาขึ้นมา
มันก็ไม่มีความหมายอีกแล้ว
ไม่เคยคิดเลยว่าฉันเป็นหนักขนาดนี้ โถ่เอ้ย..

จะกอดเธอเอาไว้.. ทุกที่ที่มีเธออยู่..
ประกาศให้โลกได้รู้ไปเลย..
ว่าหัวใจ.. ฉันนั้นเป็นของใคร

มีเธออยู่ตรงนี้ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
เพราะเธอเป็นเหมือนดั่งโลกทั้งใบ..
บอกให้ทุกคน.. ได้รู้ไปเลย

( ดนตรี )

จะกอดเธอเอาไว้.. ทุกที่ที่มีเธออยู่..
ประกาศให้โลกได้รู้ไปเลย..
ว่าหัวใจ.. ฉันนั้นเป็นของใคร

มีเธออยู่ตรงนี้ แค่นี้ก็ดีเท่าไร
เพราะเธอเป็นเหมือนดั่งโลกทั้งใบ..
บอกให้ทุกคน.. ได้รู้ไปเลย

มิวสิควิดีโอ ประกาศให้โลกรู้ Dept

เพลง : ประกาศให้โลกรู้ (คอร์ด)
ศิลปิน : Dept
Lyrics : Pawat Opassirichote, Atthapol Lamool
Arrange : Dept, Boripat Saengsiri
ติดต่องานศิลปิน : 083-260-0666, 087-099-2441

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend