คอร์ดเพลง แม่นาง ONENIGHT feat. Zone c

  
Text   


INTRO | G | Em | C Bm | Am D |

G 
  ก็ยังเป็นเธอ 
 
ถึง
Em 
แม้ว่าเราต้องไกลห่าง
 
ไม่ต้องก
C 
ลัวว่าฉันจะ
Bm 
ตาลอย 
 
คล้อย
Am 
ตาม.. 
 
หญิ
D 
งใด
 
แค่เธอมั่
G 
นใจ เพราะฉันจะรัก แค่เธอผู้
Em 
เดียว
 
ทั้งกายและใจจะไม่มีใครยุ่งเ
C 
กี่ยว
 
สาบาน ทั้ง
Bm 
กายและใจ 
 
 
Am 
เธอจงมั่นใจฉันเอา
D 
ไว้
 
เพราะมีแค่เธอผู้เ
G 
ดียว

G 
  ทุกครั้งก็ยังเป็นเธอ 
 
ที่มาเฝ้า
Em 
คอยรอ..
 
ที่เดิมไม่เคยไปไ
C 
หน 
 
ไม่เคย
Bm 
คิดว่ามี
Am 
จริง
 
คนอะไรช่างน่า
D 
รักเหลือเกิน
G 
  ขอบคุณที่ยังรัก 
 
และยังเป็
Em 
นห่วง
 
ขอบคุณที่ตรงนี้แม้ยังไกลห่
C 
าง
 
จะลำบากแค่ไ
Bm 
หนเธอไม่ไกล
Am 
จาก
 
ยังอยู่ข้างๆเส
D 
มอ

G 
เอิง เงิก เอ้ย หะ เอ้ย
 
ใจฉัน
Em 
นั้น 
 
มันเป็นของเธอ
 
เหมือนเดิมเส
C 
มอไม่เคยเปลี่ยน
 
ขอบคุณที่
Am 
ยังรัก.
D 
.. 
 
และยังเป็นห่วง

G 
  ก็ยังเป็นเธอ 
 
ถึง
Em 
แม้ว่าเราต้องไกลห่าง
 
ไม่ต้องก
C 
ลัวว่าฉันจะ
Bm 
ตาลอย 
 
คล้อย
Am 
ตาม.. 
 
หญิ
D 
งใด
 
แค่เธอมั่
G 
นใจ เพราะฉันจะรัก แค่เธอผู้
Em 
เดียว
 
ทั้งกายและใจจะไม่มีใครยุ่งเ
C 
กี่ยว
 
สาบาน ทั้ง
Bm 
กายและใจ 
 
 
Am 
เธอจงมั่นใจฉันเอา
D 
ไว้
 
เพราะมีแค่เธอผู้เ
G 
ดียว

 
แค่เพียงกระพ
G 
ริบตา 
 
อ้ายก็ไปได้ทันเวลา
 
เสียงลมกระ
Em 
ซิบมา 
 
ความคิดถึงนั้นช่วยนำพา
 
ให้เราได้
C 
รักกันหนะ 
 
ความคิด
Bm 
ถึง ณ ช่วงขณะ
 
เธอจะฝันถึง
Am 
กันปะหละ 
 
แค่อยากจ
D 
ะรู้

 
ถึงอ้ายอยู่ไ
G 
กลอ้ายเฝ้าควรหากึ้ดเติง
Em 
หาขนาดเลย
 
เจ้าอยู่หนใ
C 
ดบอกอ้ายบ้าง
Bm 
หนา 
 
จะ
Am 
ขอให้คำสัญ
D 
ญา

 
จะรักเธอจนวันต
G 
าย 
 
ตราบชั่วฟ้าดินสลาย
 
มอบให้ทั้งใจและ
Em 
กาย ความรักไม่มีวันหาย  
 
 
ถ้าฉันบอกว่าฉัน
C 
รักเธอ 
 
มันก็แปลว่า
Bm 
รักเธอ
 
Oh baby  
Am 
Girl 
 
ฉันมีหัวใจดวงเ
D 
ดียว

G 
  ก็ยังเป็นเธอ 
 
ถึง
Em 
แม้ว่าเราต้องไกลห่าง
 
ไม่ต้องก
C 
ลัวว่าฉันจะ
Bm 
ตาลอย 
 
คล้อย
Am 
ตาม.. 
 
หญิ
D 
งใด
 
แค่เธอมั่
G 
นใจ เพราะฉันจะรัก แค่เธอผู้
Em 
เดียว
 
ทั้งกายและใจจะไม่มีใครยุ่งเ
C 
กี่ยว
 
สาบาน ทั้ง
Bm 
กายและใจ 
 
 
Am 
เธอจงมั่นใจฉันเอา
D 
ไว้
 
เพราะมีแค่เธอผู้เ
G 
ดียว


ก็ยังเป็นเธอ ถึงแม้ว่าเราต้องไกลห่าง
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะตาลอย คล้อยตาม.. หญิงใด
แค่เธอมั่นใจ เพราะฉันจะรัก แค่เธอผู้เดียว
ทั้งกายและใจจะไม่มีใครยุ่งเกี่ยว
สาบาน ทั้งกายและใจ เธอจงมั่นใจฉันเอาไว้
เพราะมีแค่เธอผู้เดียว

ทุกครั้งก็ยังเป็นเธอ ที่มาเฝ้าคอย รอ..
ที่เดิมไม่เคยไปไหน ไม่เคยคิดว่ามีจริง
คนอะไรช่างน่ารักเหลือเกิน
ขอบคุณที่ยังรัก และยังเป็นห่วง
ขอบคุณที่ตรงนี้แม้ยังไกลห่าง
จะลำบากแค่ไหนเธอไม่ไกลจาก
ยังอยู่ข้างๆเสมอ

เอิง เงิก เอ้ย หะ เอ้ย
ใจฉันนั้น มันเป็นของเธอ
เหมือนเดิมเสมอไม่เคยเปลี่ยน
ขอบคุณที่ยังรัก และยังเป็นห่วง

ก็ยังเป็นเธอ ถึงแม้ว่าเราต้องไกลห่าง
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะตาลอย คล้อยตาม.. หญิงใด
แค่เธอมั่นใจ เพราะฉันจะรัก แค่เธอผู้เดียว
ทั้งกายและใจจะไม่มีใครยุ่งเกี่ยว
สาบาน ทั้งกายและใจ เธอจงมั่นใจฉันเอาไว้
เพราะมีแค่เธอผู้เดียว

แค่เพียงกระพริบตา อ้ายก็ไปได้ทันเวลา
เสียงลมกระซิบมา ความคิดถึงนั้นช่วยนำพา
ให้เราได้รักกันหนะ ความคิดถึง ณ ช่วงขณะ
เธอจะฝันถึงกันปะหละ แค่อยากจะรู้

ถึงอ้ายอยู่ไกลอ้ายเฝ้าควรหากึ้ดเติงหาขนาดเลย
เจ้าอยู่หนใดบอกอ้ายบ้างหนา จะขอให้คำสัญญา

จะรักเธอจนวันตาย ตราบชั่วฟ้าดินสลาย
มอบให้ทั้งใจและกาย ความรักไม่มีวันหาย
ถ้าฉันบอกว่าฉันรักเธอ มันก็แปลว่ารักเธอ
Oh baby Girl ฉันมีหัวใจดวงเดียว

ก็ยังเป็นเธอ ถึงแม้ว่าเราต้องไกลห่าง
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะตาลอย คล้อยตาม.. หญิงใด
แค่เธอมั่นใจ เพราะฉันจะรัก แค่เธอผู้เดียว
ทั้งกายและใจจะไม่มีใครยุ่งเกี่ยว
สาบาน ทั้งกายและใจ เธอจงมั่นใจฉันเอาไว้
เพราะมีแค่เธอผู้เดียว

มิวสิควิดีโอ แม่นาง ONENIGHT ft. Zone c

เพลง : แม่นาง (คอร์ด)
ศิลปิน : ONENIGHT ft. Zone c
Lyrics : ONENIGHT, Zone C
Beat : PatwanPP
IG: ter_onenight

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend