คอร์ดเพลง ติส ติส QEETHA feat. แน็ก ชาลี

  
Text   


 
และฉันก็
C 
คิด 
 
คิดอ
G 
อก
 
ฉันมัน
Am 
ติส 
 
ติสต
F 
ลอด
 
เธอไม่ช
C 
อบผู้ชายอย่าง
G 
ฉัน
 
แต่มัน
Am 
คงต้องมีสัก
F 
วัน
 
ฉันดู
C 
ติส 
 
ติสอ
G 
อก
 
มันไม่
Am 
ฟิต 
 
ไม่เฟียสห
F 
รอก
 
หลอกตัวเ
C 
องมันไป
G 
วันๆ
 
ภาพใน
Am 
ฝันคือเธอเป็นแฟ
F 
นฉัน

 
และฉันก็
C 
คิด 
 
คิด
G 
ออก
 
ฉันมัน
Am 
ติส 
 
ติสต
F 
ลอด
 
เธอไม่ช
C 
อบผู้ชายอย่า
G 
งฉัน
 
แต่มัน
Am 
คงต้องมีสัก
F 
วัน
 
ฉันดู
C 
ติส 
 
ติสอ
G 
อก
 
มันไม่
Am 
ฟิต 
 
ไม่เฟียสห
F 
รอก
 
หลอกตัวเ
C 
องมันไป
G 
วันๆ
 
ภาพใน
Am 
ฝันคือเธอเป็นแ
F 
ฟนฉัน

C 
ฉันเป็นแค่เพื่อนเ
G 
ธอ 
 
เธอก็รู้ดี
Am 
ฉันนั้นคิดไม่ซื่อต
F 
รงเกินจะรับไหว
C 
เห็นเธอตั้งน
G 
านเธอคงไม่เข้าใจ
Am 
เก็บไปฝันถึงเ
F 
ธอมันทุกคืนเลย
C 
รักเธอ 
 
 
G 
หลงเธอแหละ
Am 
แค่ได้เจอกันใน
F 
ฝันมันก็พอแล้ว
C 
พบเธอ 
 
 
G 
ทุกคืนเลย
Am 
ตั้งแต่วันที่
F 
ฉันนั้นได้เจอเธอ

C 
รักเธอ 
 
 
G 
อยู่ในฝัน
Am 
ชีวิตนี้ช่าง
F 
ดีเหลือเกิน
C 
ภาพเธอ 
 
 
G 
อยู่ตรงนั้น
Am 
ขอให้ฉันได้
F 
ฝันถึงเธอ
C 
มันมีใครไ
G 
หมที่เป็นอย่า
Am 
งฉัน
 
ติสแตก
F 
วันๆ 
 
เอาแต่เพ้อเธอ
C 
หรือว่าตัวฉันเ
G 
องคงไม่ใช่
Am 
มั้ง
 
คนที่ติสๆ จ
F 
ริงๆ 
 
มันคือ

 
และฉันก็
C 
คิด 
 
คิดอ
G 
อก
 
ฉันมัน
Am 
ติส 
 
ติสต
F 
ลอด
 
เธอไม่ช
C 
อบผู้ชายอย่าง
G 
ฉัน
 
แต่มัน
Am 
คงต้องมีสัก
F 
วัน
 
ฉันดู
C 
ติส 
 
ติสอ
G 
อก
 
มันไม่
Am 
ฟิต 
 
ไม่เฟียสห
F 
รอก
 
หลอกตัวเ
C 
องมันไป
G 
วันๆ
 
ภาพใน
Am 
ฝันคือเธอเป็นแฟ
F 
นฉัน

C 
ฉันไม่รู้สเปคเ
G 
ธอนั้นมันเป็นไง
Am 
แต่ไม่ใช่ฉันห
F 
รอกหนะมันจริงมั้ย
C 
ผมเซอร์รุง
G 
รังเธอคงไม่ชอบมั้ง
Am 
หัวใจของ
F 
ฉันมันก็มีดี
C 
รูปหล่อ 
 
 
G 
พ่อรวย
Am 
ฉันหนะเหลือแต่..
C 
รีบตอบ 
 
 
G 
รับฉันหน่อย
Am 
ฉันจะพาไปล่
F 
องเรือ

C 
ดูตัวนั้นสิ 
 
 
G 
อะดูตัวนั้นสิ
Am 
นั้นตัวอะไร 
 
 
F 
นั้นมันตัวอะไร
C 
ดูตัวนั้นสิ Ah  
G 
ดูตัวนั้นสิ
Am 
ฉันจะจับมาให้เ
F 
ธอ 
 
แฮร่

C 
ก็อันที่จริงหนะ
G 
ฉันเป็นนักรัก
Am 
เห็นเธอทีไ
F 
รเป็นต้องใจสั่น
C 
หัวใจเจ้ากร
G 
รมมันไม่ชอบนัก
Am 
ตอนนี้ขอ
F 
ลาไปเลี้ยงงูก่อน

 
และฉันก็
C 
คิด 
 
คิดอ
G 
อก
 
ฉันมัน
Am 
ติส 
 
ติสต
F 
ลอด
 
เธอไม่ช
C 
อบผู้ชายอย่าง
G 
ฉัน
 
แต่มัน
Am 
คงต้องมีสัก
F 
วัน
 
ฉันดู
C 
ติส 
 
ติสอ
G 
อก
 
มันไม่
Am 
ฟิต 
 
ไม่เฟียสห
F 
รอก
 
หลอกตัวเ
C 
องมันไป
G 
วันๆ
 
ภาพใน
Am 
ฝันคือเธอเป็นแฟ
F 
นฉัน

C 
โอ้ โอ้เย่..  
Am 
โอ้โอะโอ้ 
 
 
F 
เย่..
C 
โอ้ 
 
โอ้
G 
เย่.. 
 
 
Am 
โอ้โอะโอ้ 
 
 
F 
เย่..
C 
โอ้ โอ้เย่..  
Am 
โอ้โอะโอ้ 
 
 
F 
เย่..
C 
โอ้ 
 
โอ้
G 
เย่.. 
 
 
Am 
โอ้โอะโอ้ 
 
 
F 
เย่..

( โอ้ โอ้เย่.. โอ้โอะโอ้ เย่.. )


และฉันก็คิดคิดออก ฉันมันติสติสตลอด
เธอไม่ชอบผู้ชายอย่างฉัน แต่มันคงต้องมีสักวัน
ฉันดูติสติสออก มันไม่ฟิตไม่เฟียสหรอก
หลอกตัวเองมันไปวันๆ ภาพในฝันคือเธอเป็นแฟนฉัน

และฉันก็คิดคิดออก ฉันมันติสติสตลอด
เธอไม่ชอบผู้ชายอย่างฉัน แต่มันคงต้องมีสักวัน
ฉันดูติสติสออก มันไม่ฟิตไม่เฟียตหรอก
หลอกตัวเองมันไปวันๆ ภาพในฝันคือเธอเป็นแฟนฉัน

ฉันเป็นแค่เพื่อนเธอ เธอก็รู้ดี
ฉันนั้นคิดไม่ซื่อตรงเกินจะรับไหว
เห็นเธอตั้งนานเธอคงไม่เข้าใจ
เก็บไปฝันถึงเธอมันทุกคืนเลย

รักเธอ หลงเธอแหละ
แค่ได้เจอกันในฝันมันก็พอแล้ว
พบเธอ ทุกคืนเลย ตั้งแต่วันที่ฉันนั้นได้เจอเธอ
รักเธออยู่ในฝัน ชีวิตนี้ช่างดีเหลือเกิน
ภาพเธออยู่ตรงนั้น ขอให้ฉันได้ฝันถึงเธอ
มันจะมีใครไหมที่เป็นอย่างฉัน
ติสแตกวันๆเอาแต่เพ้อเธอ
หรือว่าตัวฉันเองคงไม่ใช่มั้ง
คนที่ติสๆจริงๆมันคือ

และฉันก็คิดคิดออก ฉันมันติสติสตลอด
เธอไม่ชอบผู้ชายอย่างฉัน แต่มันคงต้องมีสักวัน
ฉันดูติสติสออก มันไม่ฟิตไม่เฟียสหรอก
หลอกตัวเองมันไปวันๆ ภาพในฝันคือเธอเป็นแฟนฉัน

ฉันไม่รู้สเปคเธอนั้นมันเป็นไง
แต่ไม่ใช่ฉันหรอกหนะมันจริงมั้ย
ผมเซอร์รุงรังเธอคงไม่ชอบมั้ง
หัวใจของฉันมันก็มีดี

รูปหล่อ พ่อรวย ฉันหนะเหลือแต่..
รีบตอบ รับฉันหน่อย ฉันจะพาไปล่องเรือ
ดูตัวนั้นสิ อะดูตัวนั้นสิ
นั้นมันตัวอะไร นั้นมันตัวอะไร
ดูตัวนั้นสิ hey ดูตัวนั้นสิ
ฉันจะจับมาให้เธอ แฮร่
ก็อันที่จริงหนะฉันเป็นนักรัก
เห็นเธอทีไรเป็นต้องใจสั่น
หัวใจเจ้ากรรมมันไม่ชอบนัก
ตอนนี้ขอลาไปเลี้ยงงูก่อน

และฉันก็คิดคิดออก ฉันมันติสติสตลอด
เธอไม่ชอบผู้ชายอย่างฉัน แต่มันคงต้องมีสักวัน
ฉันดูติสติสออก มันไม่ฟิตไม่เฟียสหรอก
หลอกตัวเองมันไปวันๆ ภาพในฝันคือเธอเป็นแฟนฉัน

โอ้โอ้เย่ โอ้โอะโอ้เย่
โอ้โอ้เย่ โอ้โอ้เย่ โอ้โอะโอ้เย่
โอ้โอ้เย่ โอ้โอะโอ้เย่
โอ้โอ้เย่ โอ้โอ้เย่ โอ้โอะโอ้เย่

มิวสิควิดีโอ ติส ติส QEETHA

เพลง : ติส ติส (คอร์ด)
ศิลปิน : QEETHA
เนื้อร้อง/ทำนอง : คีตเมศร์ เสรีดุสิตพัชร์
เรียบเรียง : คีตเมศร์ เสรีดุสิตพัชร์
FB : Qeetha, Charlie Potjes

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend